DDEA har uddelt 9,4 millioner kroner til diabetesforskning

Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA) har i 2023 uddelt 9,4 millioner kroner til forskning i diabetes. Bliv klogere på de 14 projekter, der skal styrke viden om og behandling af diabetes.

DDEA Bevillinger 2023 WEB
19. december 2023 | Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

Mindst 356.000 danskere lever med diabetes, og det estimeres, at antallet stiger til 467.000 i 2030. Men der er stadig meget, man ikke ved om diabetes. Forskning er en central brik i arbejdet for at styrke viden om diabetes og finde bedre behandlingsmuligheder.

Danish Diabetes and Endocrine Academy er et akademi, som vil fremme forskning i verdensklasse. Derfor har akademiet i 2023 uddelt 9,4 millioner kroner til forskning i diabetes. I juni og december uddelte de forskningsbevillinger til i alt 14 projekter, der skal styrke viden om og behandling af diabetes.

– Vores internationale ekspertpanel, som har bedømt ansøgningerne, udtrykker, at ansøgningsfeltet var af ekstraordinær høj international kvalitet. Vi er glade for at bekræfte, at forskningsmiljøerne inden for diabetessygdomme endnu engang er stærkt repræsenteret blandt bevillingsmodtagerne, siger formand for DDEA's bestyrelse, professor Allan Flyvbjerg.

Forskningsområderne for de 14 støttede projekter spænder bredt og rummer blandt andet områder som stigmatisering, hudreaktioner, graviditetsdiabetes, teknologi, fodsår og forebyggelse.

– Diabetes er en kompleks kronisk sygdom, og i Diabetesforeningen ved vi, at personer med diabetes oplever et hav af forskellige udfordringer i forbindelse med deres sygdom. Derfor er vi glade for, at organisationer som Danish Diabetes and Endocrine Academy bevilger støtte til så mange forskellige projekter. Jeg ser frem til at se resultaterne, siger Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen.

Dyk ned i de 14 projekter

  Dyk ned i de 14 projekter
 • Stigmatisering af mennesker med type 2-diabetes i sundhedsvæsenet

  + -

  Type 2-diabetes og overvægt er forbundet med stigma, der kan påvirke både det mentale og fysiske helbred negativt. Internationale studier peger på, at sundhedsvæsenet er et af de steder, hvor personer med overvægt og/eller type 2-diabetes oftest oplever stigmatisering. Sabina Wagner er blevet bevilget 1.100.000 kroner til at undersøge, om danske sundhedsprofessionelle ubevidst eller bevidst stigmatiserer personer med type 2-diabetes samt udvikle en støtteindsats, der kan implementeres i sundhedsvæsenet og hjælpe med at tackle stigma.

  Læs mere om projektet her.

 • Hudreaktioner forårsaget af kontakt med diabetesudstyr hos børn og unge med type 1-diabetes

  + -

  Diabetesudstyr i form af insulinpumper og glukosemålere anvendes i stigende grad af personer med diabetes og særligt af børn og unge. Men mange udvikler hudreaktioner af at have udstyret sat fast på huden med plaster hele døgnet. Blandt hudreaktionerne er 10-33% eksemreaktioner. Anna Korsgaard Berg har modtaget 240.000 kroner til at undersøge, om eksemen er allergisk udløst, hvilke eventuelle allergifremkaldende stoffer udstyret indeholder, og eventuelle behandlingsmuligheder.

  Læs mere om projektet her.

 • Forbedring af traditionel behandling af kvinder med graviditetsdiabetes

  + -

  Jori Aalders er blevet bevilget 1.200.000 kroner til at belyse livsstilsadfærd under graviditet og eventuelle psykiske udfordringer blandt kvinder med graviditetsdiabetes og forbindelsen mellem livsstilsadfærden og psykiske udfordringer. Formålet er blandt andet at udvikle relevant psykologisk støtte målrettet kvindernes behov.

  Læs mere om projektet her.

 • Nye løsninger skal reducere hyppigheden af fald og knoglebrud ved diabetisk knoglesygdom

  + -

  Nicklas Rasmussen er blevet bevilget 240.000 kroner til at undersøge sammenspillet mellem diabetisk neuropati og evnen til at bevare stillingskontrollen og antallet af fald og knoglebrud. Formålet er at reducere hyppigheden af fald og eventuelle knoglebrud deraf blandt personer med diabetes.

  Læs mere om projektet her.

 • Sammenhæng mellem tidligt indsættende type 2-diabetes, social status og diabetiske følgesygdomme

  + -

  Antallet af personer med tidligt indsættende type 2-diabetes før 55 år stiger hastigt, og det ser ud til, at tidligt indsættende type 2-diabetes i højere grad rammer personer, der er socialt dårligt stillede. Diana Hedevang Christensen har modtaget 240.000 kroner til blandt andet at lave en dybdegående karakterisering af personer med tidligt indsættende type 2-diabetes, og efterfølgende undersøge om – og i så fald hvorfor – de har en øget risiko for følgesygdomme til diabetes som øjen-, nyre – og nervesygdom samt kræft.

  Læs mere om projektet her.

 • Mulig årsagssammenhæng mellem enzymet mTORC1 og virkningen af insulin på glukoseoptagelsen i muskulaturen

  + -

  Der er for nyligt fundet en sammenhæng mellem signalering igennem et vigtigt enzym kaldet mTORC1 og virkningen af insulin på glukoseoptagelsen i muskulaturen. Johan Onslev er bevilget 240.000 kroner til at bekræfte en årsagssammenhæng mellem mTORC1-signalering og insulins virkning samt til at finde bevis for, at nedsat signalering gennem mTORC1 er associeret med muskulær insulinresistens som ses hos personer med overvægt og personer med type 2-diabetes.

  Læs mere om projektet her.

 • EV-cellers betydning for metaboliske ændringer ved svær overvægt og diabetes

  + -

  Associate Professor Carlos Salomon har modtaget en bevilling på 250.000 kroner til at belyse såkaldte ekstracellulære vesiklers potentiale i diagnosticering af ikke-alkoholisk fedtleversygdom ved svær overvægt, for forståelse af mekanismerne bag nedsat insulinfølsomhed under graviditeter med forstyrrelser i glukosestofskiftet og for identifikation af biomarkører for dårlig funktion af moderkagen, der kan medføre lav fødselsvægt og øget risiko for svær overvægt og diabetes for barnet.

  Læs mere om projektet her.

 • Teknologi til at forbedre sundhed og velvære for mennesker med diabetes og andre langsigtede lidelser

  + -

  Professor Brian Oldenburg har fået bevilget 400.000 kroner til at opbygge et forskningsprogram, der skal udbrede passende og effektiv brug af digitale løsninger (såsom apps, chatbots, SoMe, sensorer, wearables m.m.), som kan medføre forbedret sundhed og trivsel for personer med diabetes i Danmark.

  Læs mere om projektet her.

 • Bedre forståelse af de negative virkninger af type 2-diabetes på forstørret hjerte

  + -

  MSc, PhD Edgar Nollet er blevet bevilget 1.200.000 kroner til at undersøge proteinet myosins struktur, funktioner og energiomsætning hos hjertepatienter for at opnå bedre forståelse af de negative virkninger af type 2-diabetes på forstørret hjerte og finde nye potentielle mål for fremtidige lægemidler.

  Læs mere om projektet her.

 • Kontinuerlige glukosemålinger til at vurdere risiko for hjertekarsygdomme blandt personer med diabetes

  + -

  BSc Helene Bei Thomsen har modtaget 550.000 kroner til at undersøge muligheden for at forbedre opspore personer med diabetes med risiko for hjertekarsygdomme ved hjælp af kunstig intelligens og glukosemålinger.

  Læs mere om projektet her.

 • Sammenligning af effektiviteten af SGLT-2-hæmmere til at reducere risiko for hjertesvigt og død

  + -

  MD Kasper Bonnesen er blevet bevilget 1.200.000 kroner til at sammenligne effekten af SGLT-2-hæmmerne empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin og ertugliflozin til at reducere risikoen for hjertesvigt og død hos patienter med type 2-diabetes, hjertesvigt eller kronisk nyresygdom.

  Læs mere om projektet her.

 • Forebyggelse af type 2-diabetes hos unge par efter graviditetsdiabetes

  + -

  MSc Majken Pico har modtaget 1.100.000 kroner til at styrke forebyggelse af type 2-diabetes ved at undersøge delt risiko for type 2-diabetes blandt unge par, hvor kvinden har høj risiko for type 2 diabetes på grund af tidligere graviditetsdiabetes. Projektet vil desuden betydningen af social støtte og familiedynamikker i den kontekst.

  Læs mere om projektet her.

 • Identifikation af molekylære mål og sygdomsmekanismer for kroniske diabetiske fodsår

  + -

  MSc, PhD Marija Petkovic er blevet bevilget 1.200.000 kroner til at identificere biomarkører, der kan forbedre forudsigelsen af fodsår og deres heling.

  Læs mere om projektet her.

 • Udvikling af en ramme for diabetesforebyggelse efter graviditet

  + -

  Associate Professor Sharleen O’Reillly har modtaget 240.000 kroner til et forskningsprojekt, der fokuserer på en folkesundhedstilgang til forebyggelse af diabetes og andre kardio-metaboliske sygdomme blandt kvinder og deres familier i perioden efter, at kvinden har haft graviditetsdiabetes.

  Læs mere om projektet her.