Diabetes på fremmarch: Over 350.000 danskere har diabetes, viser ny dataportal

Diabetes er i hastig vækst. En opgørelse i Diabetesforeningens nye dataportal Diabetestal.nu viser, at mindst 356.000 danskere i dag har diabetes på tværs af diabetestype mod 265.000 i 2015. Det er mere end en firdobling siden 1996 - og understreger, at diabetes er en folkesygdom, der skal tages mere alvorligt, mener Diabetesforeningen.

Diabetestal Graf 1996 2022 2030 Web (2)
22. april 2023 | Af Simon Festersen sfe@diabetes.dk

356.000.


Så mange mennesker har diabetes i Danmark anno 2023 - som minimum.

Ud af dem har cirka 322.000 danskere type 2-diabetes, mens omkring 34.000 danskere har type 1-diabetes. For bare otte år siden var tallene henholdsvis 235.000 og 30.000.

Det viser et udtræk foretaget af Diabetesforeningens nye banebrydende dataværktøj, der netop er gået i luften under domænet diabetestal.nu, og som samler omfattende data fra en række registre, blandt andet CPR-registret, Lægemiddelstatistikregistret, Sygesikringsregistret og Landspatientregistret.

- Det er nogle svimlende tal og en markant udvikling, der tydeligt understreger, at diabetes er en stille sundhedskatastrofe, der rammer alt for mange mennesker. Den er livsomvæltende for den enkelte og lægger et stort pres på sundhedsvæsnet i en tid, hvor de sundhedsprofessionelle hænder bliver færre og færre, siger Diabetesforeningens adm. direktør, Claus Richter.

Alene i 2022 fik over 30.000 danskere konstateret type 2-diabetes. Claus Richter påpeger da også, at det især er udviklingen for type 2-diabetes, der tager fart.

– Fremskrivninger viser, at der i 2030 ventes at være mindst 420.000 danskere med type 2-diabetes. Derfor opfordrer vi politikerne til at sætte kronisk sygdom, herunder diabetes, i centrum for den nye strukturkommission. Forebyggelse, tidlig opsporing og mere kvalitet i behandlingen skal være omdrejningspunkt. Til glæde og gavn for både det enkelte menneske med diabetes og samfundet generelt, siger han. 

Bliv klogere på diabetesbehandlingen i Danmark på diabetestal.nu