Diabetesforeningen kæmper for at beholde allerede udstedte tilskud til GLP-1-analoger

I et nyt forslag anbefaler Medicintilskudsnævnet at fjerne det generelt klausulerede tilskud til GLP-1-analogerne, der bruges til behandling af type 2-diabetes. Diabetesforeningen kæmper for, at de 87.688 personer med type 2-diabetes, der allerede har fået GLP-1-analoger med tilskud, får lov at beholde medicinen med tilskud.

Tilskud Til Diabetesmedicin
22. august 2023 | Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

Medicintilskudsnævnet anbefaler i et nyt forslag til tilskudsstatus at fjerne det generelt klausulerede tilskud til GLP-1-analogerne. Anbefalingen kommer, fordi Medicintilskudsnævnet på baggrund af data for sidste års recepter sætter spørgsmålstegn ved, om for mange får GLP1-analoger uden, at anden medicin er afprøvet først. Medicintilskudsnævnet mener ikke, at de bør være førstevalg til patienter med type 2-diabetes.

Tal fra Diabetesforeningens dataportal diabetestal.nu viser, at 87.688 personer med type 2-diabetes – svarende til 27 procent af alle med type 2-diabetes – lige nu er i behandling med GLP-1-analoger enten alene eller i kombination med anden antidiabetisk medicin.

Anbefalingen er i høring

Der er fortsat tale om en anbefaling fra Medicintilskudsnævnet, som nu er blevet sendt i høring hos blandt andet Diabetesforeningen frem til den 8. oktober. Diabetesforeningen kæmper for, at de 87.688 personer med type 2-diabetes, der allerede har fået GLP-1-analoger med tilskud, får lov at beholde medicinen med tilskud.

– Det, som Medicintilskudsnævnet lægger op til lige nu, er et historisk stort eksperiment med alvorligt syge menneskers behandling – og det er dybt bekymrende. Over 87.000 mennesker med type 2-diabetes risikerer at skulle igennem en række medicinskift for at få den rette behandling. Det kan betyde, at deres diabetes vil være mindre velbehandlet i den periode, hvor den anden medicin skal testes. Derfor mener vi, at de personer, der allerede har fået GLP-1-analoger med tilskud, skal have lov til at beholde medicinen med tilskud, understreger Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen opfordrer til at genoverveje

Medicintilskudsnævnet anbefaler, at personer med type 2-diabetes, der har afprøvet en række andre lægemidler heriblandt SGLT-2-hæmmere, kan søge enkelttilskud efter ansøgning fra egen læge, hvis lægen – efter afprøvning af andre lægemidler – vurderer, at GLP-1-analoger bør afprøves. Diabetesforeningen ser åbent på at lægge kravet om afprøvning af andre lægemidler nedover nye patienter, der ikke tidligere har været i behandling med GLP1-analoger, men stiller spørgsmål ved enkelttilskudsmodellen.

– Det er lægen, der vurderer, hvad den mest hensigtsmæssige medicin er, og vi har tillid til lægernes faglige vurdering. Med den nye anbefaling lægger man en administrativ byrde på et sundhedsvæsen, som i forvejen mangler tid til den enkelte patient. Det vil være for administrativt tungt at skulle gøre det ved at søge om tilskud for hver enkelt patient, og derfor bør det ske som kriterier for et generelt tilskud til patienter, der i dag ikke allerede får GLP-1-præparater, siger Tanja Thybo.

Hun understreger samtidig, at Medicintilskudsnævnets anbefalinger risikerer at skabe en ulighed i tildeling af diabetesmedicin, da nogle læger tager gebyr for ansøgning om enkelttilskud.

87.000 menneskers helbred bliver gidsler

Diabetes er en sygdom i kraftig vækst, og det anslås, at der i 2030 vil være over 420.000 danskere med type 2-diabetes.

– 322.000 lever i dag med type 2-diabetes, hvilket er +50.000 flere end for fem år siden. 27 procent af dem får GLP-1-præparater. Herudover har 40 procent af alle med type 2-diabetes en hjerte-kar-sygdom, hvilket GLP-1-præparater også har en god effekt på. Dermed kan man ikke entydigt sige, at 87.000 mennesker er på GLP-1-præparater uhensigtsmæssigt, understreger Tanja Thybo.

– Vi kan godt forstå, der er behov for at sikre fornuftig brug af samfundets midler. Men denne sag handler i virkeligheden om en priskrig mellem de offentlige myndigheder og en medicinproducent. Vi appellerer til myndighederne om at tage den kamp på en anden måde uden at risikere 87.000 menneskers helbred. Og vi vil gerne sende en appel til pharma-selskaberne om at vurdere, om ikke der er andre veje til at sikre en mere hensigtsmæssig brug af samfundets ressourcer, siger Tanja Thybo.

På nuværende tidspunkt er Medicintilskudsnævnet sendt i høring hos relevante virksomheder, videnskabelige selskaber og interessenter herunder Diabetesforeningen. Efter høringsfristen den 8. oktober færdiggør Medicintilskudsnævnet deres endelige anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse om tilskudsstatus på diabetesmedicin eksklusive insulin.

– Diabetesforeningen kæmper for, at det findes en løsning, der ikke tager 87.000 menneskers helbred som gidsler. Det gør vi via synlighed, høringssvar og ved oplysende, opsøgende arbejde over for relevante parter i sagen. Vi sender en klar opfordring til Medicintilskudsnævnet om at genoverveje deres anbefalinger til ændringer i tilskudsklausulen for de mennesker, som allerede har fået GLP-1-præparater med tilskud. For hvis vi skal knække den kroniske kurve, er det fuldstændig afgørende, at mennesker med diabetes nu og i fremtiden sikres individuel vurdering og den bedste behandling for hver enkelt hurtigst muligt, fastslår Tanja Thybo.

Læs Medicintilskudsnævnets forslag her: Nyt forslag til tilskudsstatus for diabetesmedicin sendes i høring

Ring til Diabetesrådgiverne

Har du spørgsmål?

Ring til Diabetesrådgiverne

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes – vi kan også hjælpe dig. Ring på tlf. 63 12 14 16.