Diabetesforeningen på ADA-konference: Gode muligheder for tidlig opsporing af type 2-diabetes i Danmark

De vigtigste projekter og resultater i diabetesforskning er på programmet, når American Diabetes Association (ADA) hvert år inviterer til forskningskonference. Diabetesforeningen havde i år æren af for første gang selv at præsentere forskningsresultater på konferencen fra foreningens opsporingsprojekt SPOTTED. Resultaterne viser, at Danmark har gode muligheder for tidlig opsporing af type 2-diabetes.

Nuri Paa ADA 5 WEB
26. juni 2023 | Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

En tredjedel af de personer, der får type 2-diabetes, har allerede følgesygdomme på diagnosetidspunktet. 322.000 danskere lever med type 2-diabetes, og det estimeres, at omkring 100.000 danskere går rundt med uopdaget type 2-diabetes, mens det skønnes, at hele 480.000 danskere har forstadier til type 2-diabetes.

Færre og færre oplever alvorlige følgesygdomme af deres diabetes. Men risikoen for at udvikle følgesygdomme stiger, hvis du går længe med uopdaget type 2-diabetes. Derfor er der god grund til at sætte ind på hurtigere og bedre opsporing.

Nye resultater fra Diabetesforeningens opsporingsprojekt SPOTTED viser heldigvis, at der er gode muligheder for tidligt at opspore personer med type 2-diabetes eller prædiabetes, så de kan komme hurtigere i behandling.

– Når sygdommen bliver opdaget og behandlet tidligt, nedsætter man risikoen for blandt andet hjertekarsygdomme og tidlig død. Samtidig er der også bedre mulighed for, at man kan opnå remission gennem kost- og motionsvaner og derfor ikke skal have medicinsk behandling for sin type 2-diabetes. Og på samfundsniveau vil det også hjælpe folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger Nuri Cayuelas i Mateu, projektleder for SPOTTED i Diabetesforeningen.

Opsporingsresultater på forskningskonference

Nuri Paa ADA 7 WEB
Nuri Cayuelas i Mateu, projektleder på SPOTTED, er på forskningskonferencen ADA for at præsentere resultaterne af de første to initiaver i projektet.

Nuri Cayuelas i Mateu er lige nu på American Diabetes Associations (ADA) årlige diabeteskonference, hvor de vigtigste projekter og resultater i diabetesforskning er på programmet. Her har hun tre gange fremlagt resultaterne fra de første to initiativer i opsporingsprojektet SPOTTED, som Diabetesforeningen lancerede i 2021 for aktivt at tage del i arbejdet for tidlig opsporing af personer med type 2-diabetes eller prædiabetes.

– Andelen af mennesker med type 2-diabetes stiger. Med SPOTTED undersøger vi, hvordan vi effektivt kan opspore personer med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes tidligt, så vi kan få dem i behandling. Derfra regner vi på, hvad tidlig opsporing koster, så vi kan finde ud af, om det kan betale sig at etablere et nationalt screeningsprogram til opsporing af type 2-diabetes, ligesom vi for eksempel kender det fra kræftområdet, fortæller Nuri Cayuelas i Mateu.

Bus og hjemmetest fandt flere med type 2-diabetes

Det første initiativ er foreningens opsporingsbus, som i sommeren og efteråret 2022 kørte rundt i større danske byer og tilbød danskerne gratis screening for type 2-diabetes. I alt 1.294 personer fik gennem et spørgeskema konstateret høj til meget høj risiko for type 2-diabetes og blev testet ved diabetesbussen. 2,5 procent af de personer, der blev testet, havde et langtidsblodsukker i type 2-diagnoseområdet, mens 8,7 procent lå i området for prædiabetes.

Det andet initiativ var et tilbud om en hjemmetest, der kunne bestilles på Diabetesforeningens hjemmeside, hvis man tog Diabetesforeningens risikotest og scorede høj til meget høj risiko for type 2-diabetes. Personer, der modtog hjemmetesten, skulle prikke et lille hul i fingerspidsen og sende en dråbe blod til Steno Diabetes Center Copenhagen Lab. I alt 4.824 personer blev undersøgt for type 2-diabetes og prædiabetes i tilbuddet om hjemmetest. 3,4 procent af dem havde et langtidsblodsukker, der indikerede, at de havde type 2-diabetes, mens 15 procent havde tal, der tydede på prædiabetes.

– Det er to initiativer, som kan noget forskelligt. Hjemmetesten egner sig måske bedst til dem, som for eksempel stadig er på arbejdsmarkedet, så de kan tage testen, når det passer dem, mens bussen måske egner sig bedst til ældre borgere, som ikke er trygge ved at gå på nettet eller har svært ved at udføre en hjemmetest, forklarer Nuri Cayuelas i Mateu.

Opsporingsmetoder til ellers oversete tilfælde

Ifølge Nuri Cayuelas i Mateu er opsporingstallene fra de to initiativer højere end estimaterne for, hvor mange der lever med opdaget type 2-diabetes eller prædiabetes. Det tyder på, at metoderne i de to initiativer kan bruges til at opspore mere effektivt.

Samtidig viser forsøgsordningerne også, at metoderne er særligt velegnede til at identificere mænd med type 2-diabetes. I 2021 var 54 procent af alle danskere, som fik en diagnose med type 2-diabetes, mænd. Ved de to initiativer var to tredjedele af de personer, der fik målt forhøjet langtidsblodsukker, mænd.

– Vi fanger nogle mænd i en aldersgruppe, hvor de ikke normalt er ret gode til at gå til lægen, før de måske allerede har type 2-diabetes og har fået følgesygdomme. Men med disse initiativer er flere mænd tilbøjelige til at lade sig undersøge, og det er godt. Derudover kan vi se, at bussen er særligt god til at få fat i ældre kvinder, siger Nuri Cayuelas i Mateu.

Næste skridt er screening med hjemmetests

Resultater fra de to initiativer viser, at der er flere gode muligheder for tidligt at opspore danskere med type 2-diabetes. Næste skridt i Diabetesforeningens SPOTTED-projekt er et screeningsinitiativ, hvor foreningen sender hjemmetests ud til tilfældigt udvalgte danskere over 50 år, som ikke har fået målt deres langtidsblodsukker i to år.

Samtidig har foreningen fået ekstra midler til at sende diabetesbussen ud på de danske landeveje igen.

image-text
Diabetesbussen WEB Lille

Bussen kører igen

Se, hvor du kan blive risikotestet i 2023

Datoerne på hjemmesiden lige nu er fra 2022. Siden opdateres snarest muligt med datoerne for bussens rute i 2023. Nye stop på ruten tilføjes løbende.

– Symptomerne på type 2-diabetes kan være svære at genkende, og mange får slet ikke symptomer, før de for eksempel mærker konsekvenserne af en følgesygdom. Vi håber, at vi med diabetesbussen og SPOTTED-projektet kan sprede viden og være med til at opspore type 2-diabetes og prædiabetes, så vi kan stoppe type 2-udviklingen og sætte ind med tidlig behandling, siger Nuri Cayuelas i Mateu.

Er du i tvivl?

Cirka 100.000 danskere har uopdaget type 2-diabetes

Er du i tvivl?

Svar på syv spørgsmål og bliv klogere på, om du har risiko for at have eller få type 2-diabetes.