Diabetesforeningen satte diabetessagen i bevægelse i 2022

Besøg af 10.000 danskere ved diabetesbussen og test for type 2-diabetes af 220.000 danskere. Et nyt forskningsprojekt, et statsministerbesøg og en endnu stærkere frivillighed med fem nye lokalforeninger. Det er bare tre udpluk af året 2022 for Diabetesforeningen, som på sit netop overståede delegeretmøde har genvalgt formand Jørgen Andersen og sammensat en ny bestyrelse.

Gruppefoto Web
13. maj 2023 | Af Eva Tingkær, Foto: Heidi Lundsgaard eva@diabetes.dk

– 2022 var et år i både dur og mol. Mol, fordi det blev et år med krig i Europa. Energikrise. Inflation. Men også på mange måder et år i dur for Diabetesforeningen. Og jeg er umådeligt stolt over, hvad vi har formået i 2022, som også er sket på trods af krig, energikrise og inflation. 

– Vi har både givet diabetesbevægelsen hjul og fødder, og fem nye lokalforeninger er kommet til.  Vi har fået en stærkere stemme. Vi har sat dagsordener. Vi har ændret paragraffer. Og vi har lokalt og regionalt givet bevægelsen liv med hundredvis af arrangementer, der har samlet om et bedre liv med diabetes og en fremtid uden.

Sådan opsummerer Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen året 2022 på foreningens delegeretmøde, hvor han blev genvalgt som formand. Herudover blev Thomas Elgaard Larsen valgt som næstformand og David Rasmussen, Malene Rasmussen opnåede genvalg, og Liv Olivia Fritzen blev valgt til hovedbestyrelsen og indtræder i stedet for Henning Thygesen, der valgte ikke at genopstille til hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelse
Den nye hovedbestyrelse i Diabetesforeningen. Bagerst fra venstre: David Rasmussen, Anders Lund Rasmussen, næstformand John Arne Sørensen, formand Jørgen Andersen, næstformand Thomas Elgaard Rasmussen, Liv Olivia Fritzen, Amanda Pihl. Forrest fra venstre: Amanda Broe Hansen, Malene Rasmussen, Astrid Most.

Diabetesforeningen formåede i 2022 at sende diabetesbussen til 21 danske byer. Her besøgte 10.000 danskere - blandt andre statsminister Mette Frederiksen - bussen, og i alt 220.000 tog den digitale risikotest for type 2-diabetes på www.diabetes.dk/risikotest.

Diabetesforeningen har i 2022 også deltaget i forskningsprojektet KIDS sammen med de fem Stenocentre og har udgivet to forskningsartikler i regi af projektet.

På den politiske front har Diabetesforeningen også sat aftryk.

– Heldigvis har vi fået flere politikere ind i diabeteskampen. Selvom man altid kunne drømme om, at det skal gå hurtigere, så lykkedes vi i 2022 med at få sat flere penge af til sensorbaserede glukosemålere i en række regioner, og derfor har flere fået sensorer. Men vi fortsætter kampen for et opgør med postnummerlotteri, så alle med behov kan få en sensor.

– Vi er også lykkedes med at få lidt mere sund fornuft ind i kørekortreglerne. Og nu er det muligt at køre bus med diabetes, efter vi fik påvirket en ny vejledning. Og vi opnåede en sejr med forårets sundhedsaftale, der sikrer, at kommunernes patientuddannelser for type 2-diabetes får et løft, sagde Jørgen Andersen, der understreger, at Diabetesforeningen kæmper videre for en tryg skoledag for børn med type 1-diabetes.

Årsmødeodense67 (1)

Diabeteskampen i billeder

Gik du glip af Diabetesforeningens årsmøde?