Forskningschef om ny forskning: Mennesker med insulinkrævende diabetes skal ikke ændre deres insulindosis

Nye forskningsresultater om insulindosis gør forskere klogere på insulinens sammensætning. Den nye viden har betydning for udviklingen af fremtidens insuliner, men har ikke betydning for nuværende insulinbehandling. Diabetesforeningens forskningschef understreger, at det er vigtigt, at personer med diabetes ikke begynder at ændre deres insulindosis på baggrund af de nye resultater, og at ændringer i ens behandling altid skal ske i samråd med ens behandler.

Insulininjektion Med Pen
23. februar 2023 | Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

Et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet viser, at molekylerne i insulin opfører sig anderledes end forventet. I en artikel på Berlingske fremlægges resultaterne af forskningsprojektet med en konklusion om, at insulindosis har været fejlberegnet i årevis, og at mennesker med diabetes ifølge forskere skal have halvt så meget insulin, som man hidtil har antaget.

Forskningsresultaterne betyder ikke, at mennesker med diabetes nuværende insulindosis er fejlberegnet

Forskningschef i Diabetesforeningen, Tanja Thybo, er bekymret for, om ordlyden i artiklens fremlæggelse af resultaterne kan resultere i fejlmedicinering, hvis mennesker med diabetes begynder at ændre deres insulindosis på baggrund af artiklen.

– Jeg vil gerne understrege, at man ikke skal halvere, fordoble eller på anden måde ændre sin insulindosis, siger Tanja Thybo.

Forskningschef Tanja Thybo
Forskningschef i Diabetesforeningen, Tanja Thybo

– Forskningsresultaterne betyder ikke, at mennesker med diabetes nuværende insulindosis er fejlberegnet. Det, forskerne har regnet forkert, er antallet af såkaldte enkeltmolekyler overfor antallet af såkaldte molekyleklynger. Resultaterne betyder kort sagt, at forskerne har fået en bedre forståelse af, hvordan insulin bliver optaget i kroppen – og den viden kan bruges til at gøre fremtidens insuliner mere præcise i deres virkning. Men det betyder ikke, at mennesker med insulinkrævende diabetes er fejlmedicinerede, det er de ikke, understreger Tanja Thybo.

Få svar på dine spørgsmål om det nye forskningsprojekt

Hvad har forskningsprojektet fundet ud af?

Insulins optagelse i kroppen er styret af, hvordan insulin-molekylerne arrangerer sig i klynger. Et såkaldt enkeltmolekyle giver hurtig virkning i kroppen, og såkaldte klynger af seks molekyler giver en langvarig effekt. Indtil nu er man gået ud fra, at insulin grupperer sig med en bestemt fordeling af molekyleklynger på enten en, to eller seks molekyler. Og ud fra den formodning har man udviklet de forskellige slags insuliner, der findes på markedet i dag.

Forskerne fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet har fundet ud af, at man indtil nu har taget fejl af insulins molekylesammensætning. De har fundet ud af, at der er omkring halvt så mange såkaldte enkeltmolekyler i insulin, end man hidtil har troet. Samtidig har de fundet ud af, at der er langt flere klynger af seks molekyler i insulin.

Hvad betyder forskningsresultaterne for insulinbehandling?

Resultaterne betyder, at forskerne har fået en bedre indsigt i insulins molekylesammensætning, hvilket giver en bedre forståelse af, hvordan insulin bliver optaget i kroppen, herunder hvor hurtig virkningen af insulinen er i kroppen.

Den nye viden kan forbedre fremtidens insulinbehandling, give mere præcis virkende insulin og måske optimere udnyttelsen af insulinens egenskaber. Eventuelle fremtidige insuliner, der udvikles på baggrund af de nye forskningsresultater, vil altid skulle igennem diverse tests, kliniske forsøg og godkendelsesprocesser, før de potentielt kan bruges i behandling til mennesker med diabetes.

Betyder resultaterne, at jeg får en forkert dosis insulin?

Nej.

Forskningsresultaterne betyder ikke, at de nuværende insuliner er forkerte, eller at mennesker med diabetes er fejlmedicinerede.

Når pressemeddelelsen fra Københavns Universitet og artiklen i Berlingske taler om fejlberegning, handler det om, at man har haft en forkert antagelse om, hvor mange af de forskellige slags molekyler, der er i insulin. Det betyder ikke, at mennesker med diabetes’ får en forkert dosis insulin. Det gør de ikke. Hvis du på noget tidspunkt bliver i tvivl, om du får den rette behandling, skal du kontakte din læge.   

Skal jeg blive ved med at tage min insulin, som jeg plejer?

Ja.

Det er vigtigt at huske på, at de nuværende insuliner på markedet alle har været igennem en masse tests, kliniske forsøg og en grundig godkendelsesproces. Og det er forskelligt fra person til person, hvordan insulinen påvirker lige præcis deres krop i forskellige situationer. Du og din behandler ved bedst, hvordan din insulin påvirker din krop. Hvis du på noget tidspunkt bliver i tvivl, om du får den rette behandling, skal du kontakte din læge.