Medlemsinddragelse i højeste potens

Et brugerpanel af mennesker med forskellige typer diabetes og pårørende har det afgørende ord i udvælgelsen af, hvem der modtager Diabetesforeningens forskningslegater. Helle Raun Oddershede deltog i brugerpanelet til forskningslegatuddelingen 2023.

Helle Raun Oddershede
07. maj 2023 | Af Ninett Rohde Brandt, Foto: Nils Meilvang nrb@diabetes.dk

Helle Raun Oddershede deltog i Diabetesforeningens brugerpanel. 60 år, gift, har to børn, havde graviditetsdiabetes under begge sine graviditeter og fik type 2-diabetes i 2018. Arbejder som konsulent.

Hvorfor meldte du dig til at være med i brugerpanelet?

– Jeg synes, det er spændende at sætte mig ind i ny viden om de emner, jeg har passion for. Jeg har været nødt til at have passion for diabetes, fordi det er blevet en del af min hverdag resten af livet. Samtidig kan jeg se, at der bliver store samfundsproblemer med type 2-diabetes i fremtiden. Det er jo en bombe under vores sundhedsvæsen, derfor synes jeg, det er vigtigt, at der forskes i løsninger til dem, der lever med sygdommen, og i årsagerne til, at så mange mennesker får den. Ved at deltage i brugerpanelet fik jeg mulighed for at udvide min viden og være med til at sætte retningen for forskningen. Jeg kan også godt lide, at Diabetesforeningen vælger at støtte yngre forskere og give dem en chance, fordi de kan komme med nogle nye idéer.

Hvordan var din oplevelse med at deltage?

– Det var meget givende at få lov til at fordybe mig i de seks ansøgninger, og jeg var overrasket over kreativiteten og diversiteten i projekterne. Det gjorde det svært at vælge, hvilke jeg ville støtte. Det var meget spændende at få indblik i de forskellige tilgange, forskningen har til mulige årsager og behandlinger. Vores forskellige baggrunde i brugerpanelet gav mig indblik i, hvordan diabetes kan påvirke på mange niveauer både for voksne, børn og pårørende. Både det og ansøgningerne fik mig til at indse, hvor meget jeg egentlig ikke ved om diabetes. Det gjorde det tydeligt for mig, at sygdommen er meget mere kompleks, og at diabetes ikke bare er diabetes.

Hvad betyder muligheden for at være del af processen?

– Jeg synes, det er medlemsinddragelse i højeste potens. Det er vigtigt i en medlemsstyret forening, og det er kun fair, at medlemmerne får lov til at påvirke, hvilke forskningsprojekter deres penge går til. Diabetesforeningen gør det helt rigtigt ved at lade os tage de endelige beslutninger i legatuddelingen. Det har gjort mig interesseret i at finde ud af mere om foreningens arbejde og undersøge, hvordan jeg kan være med til at bidrage og få indflydelse.