Mere bevægelse skal give sunde vaner og bedre trivsel

Diabetesforeningen har netop modtaget en generøs donation på fire millioner kroner fra TrygFonden til et banebrydende projekt i fire kommuner, der skal ændre livsstilen for dem, der står over for type 2-diabetes eller prædiabetes samt deres pårørende. Det skal bremse sygdommen, sænke risikoen for følgesygdomme og forbedre livskvaliteten.

Sund Sammen 1920X1080
21. december 2023 | Af Claus Bøggild clb@diabetes.dk

Over halvdelen af den danske voksne befolkning bevæger sig for lidt, og hvert år dør mange voksne danskere af sygdomme, der kunne være undgået og forebygget.

Samtidig har 480.000 danskere forstadier til type 2-diabetes.

Med det ambitiøse projekt kaldet Sund Sammen, støttet af TrygFonden med fire millioner kroner, går Diabetesforeningen nu i samarbejde med fire udvalgte kommuner – København, Aarhus, Middelfart, og Vejen.

Mere end 113.000 mennesker vil blive tilbudt en unik mulighed for at deltage i et fællesskab, drevet af dedikerede frivillige, der faciliterer let tilgængelige muligheder for motion og bevægelse.

”Vi ved fra vores nuværende sundhedsindsatser, der har fokus på at motionere og lave sund mad, at det giver et boost i forhold til både fysisk og mental sundhed og langtidsblodsukker. Med Sund Sammen sætter vi nu målrettet ind mod den store gruppe af mennesker med nyopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes, som har brug for at etablere sunde vaner og fysisk aktivitet. Det kan få en afgørende betydning for deres sygdom og livskvalitet og dermed også spare samfundet for mange udgifter”, siger Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Vigtig milepæl for Diabetesforeningen

Der er hårdt brug for denne indsats, for ifølge en medlemsundersøgelse i Diabetesforeningen har 73 procent med type 2-diabetes ikke modtaget patientuddannelse inden for de sidste 5 år, og 71 procent har ikke fået tilbud om hjælp til fysisk aktivitet og kostomlægning inden for de sidste 5 år.

Projektet er en vigtig milepæl for Diabetesforeningen i kampen mod den stigende udbredelse af type 2-diabetes og understreger vigtigheden af et samlet, tværsektorielt samarbejde for at skabe sunde vaner og forbedret trivsel.

Sund Sammen er et lysende eksempel på, hvordan samfundsengagement og støtte fra organisationer som TrygFonden kan skabe positive forandringer i folks liv.

Skal udvikles løbende

Sund Sammen indsatsen skal indledningsvis udvikles på en række workshops med mennesker i målgruppen, der giver projektteamet mulighed for aktivt at involvere målgruppens ideer til, hvordan et fællesskab om bevægelse kan se ud. De pårørende skal også inddrages, så de kan hjælpe med at fastholde og forankre de gode vaner i familien og måske selv undgå at udvikle type 2-diabetes.

Selve indsatsen vil blive ledet af frivillige instruktører.

”Mange mennesker har forskellige forbehold over for at deltage på ordinære motionshold. Med Sund Sammen ønsker vi at levere en løsning, der er blevet formet, testet og valideret af dem, det direkte påvirker. Med afsæt i workshops og interviews vil vi bl.a. undersøge de mulige deltageres personlige erfaringer og udfordringer med bevægelse, og sammen med dem håber vi at kunne forme et skræddersyet koncept, der er rodfæstet i deres verden og behov, hvor man føler sig inkluderet og motiveret til at deltage og få et mere aktivt liv sammen med andre”, siger Anders Lund Rasmussen, udviklingskonsulent i Diabetesforeningen.

Fakta om Sund Sammen:

  • Sund Sammen er et strategisk samarbejde mellem Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen, Syddansk Sundhedsinnovation, Københavns Professionshøjskole, Hjerteforeningen og København-, Aarhus-, Middelfart- og Vejen Kommune.
  • TrygFonden har støttet med fire millioner kroner.
  • Projektet forventes at løbe over en periode på 3½ år fra januar 2024 til medio 2027.
  • Fire udvalgte kommuner – København, Aarhus, Middelfart og Vejen – deltager med ca. 113.000 borgere i målgruppen, som er mennesker med nydiagnosticeret type 2- diabetes eller prædiabetes og pårørende, som også er i højere risiko for at udvikle diabetes.
  • De lokale bevægelsesfællesskaber vil blive drevet af frivillige med rette kompetencer (f.eks. studerende med relevant faglig baggrund der ønsker at udnytte deres viden i praksis).