Ni ud af 10 vil forebygge overvægt

Ny rapport viser, at størstedelen af danskerne ønsker at forebygge overvægt – særligt med fokus på de yngre generationer.

Claus Overvægt Web
21. november 2023 | Af Sundhedsstyrelsen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Nationalt Center for Overvægt clb@diabetes.dk

Knap ni ud af 10 danskere er enige eller overvejende enige i, at det er vigtigt at forebygge overvægt.

Det viser en ny rapport om danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed, som Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Nationalt Center for Overvægt står bag.

Overvægt øger risikoen for en række sygdomme, som type 2-diabetes, muskelskeletlidelser, hjertekarsygdomme og flere former for kræft. Det er derfor positivt, at danskerne synes, at det er vigtigt at forebygge overvægt – også gennem lovgivning, mener organisationerne bag rapporten.

Rapporten viser f.eks., at omkring to ud af tre danskere mener, at der bør lovgives om en begrænsning af reklamer for mad- og drikkevarer med et højt indhold af fedt, sukker eller salt, som er målrettet børn og unge under 18 år.

Fokus på børn og unge

Tre ud af fire danskere mener, at det er en god idé, at fysisk aktivitet i højere grad indgår som en del af skoledagen med henblik på at fremme sundheden. Knap to ud af tre mener, at der gennem lovgivning bør tilbydes sund og gratis mad i daginstitutioner og i folkeskolen.

- Overvægt i barndommen øger risikoen for overvægt i voksenlivet betragteligt. Derfor er det glædeligt, at danskerne viser stor støtte og opbakning til strukturelle tiltag, der beskytter børn og unge, siger Natasha Selberg, chefkonsulent i Hjerteforeningen.

Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse bakker op.

Overvægt rammer socialt skævt

I Danmark lever 53 pct. af alle voksne med overvægt, og 18,5 pct. lever med svær overvægt. Blandt børn i skolealderen er forekomsten af overvægt, inkl. svær overvægt, 17 pct. i indskolingen, 22 pct. i mellemskolingen og 20 pct. i udskolingen.

Mange undersøgelser viser, at langt flere børn og unge af forældre med lav indkomst og kort uddannelse eller grundskoleuddannelse lever med overvægt. Forskning viser, at strukturelle forebyggelsestiltag i folkeskole og daginstitution ikke kun er med til at fremme sunde vaner, men også bidrager til at reducere social ulighed i sundhed.

Næsten tre ud af fire danskere mener, at det er en god idé, at børn og unge af forældre med lav indkomst kan få tilskud til at deltage i idrætsaktiviteter i fritiden.

Strukturel forebyggelse fremmer sundhed

Tallene fra rapporten afspejler, at danskerne synes, det er vigtigt at indføre forebyggelsestiltag, der kan reducere forekomsten af overvægt og fremme folkesundheden generelt.

- Det er positivt, at folk forstår vigtigheden af strukturel forebyggelse og vores omgivelsers betydning. Det er et vigtigt signal, at danskerne ønsker tiltag, der forebygger overvægt, samt sikrer et sundt miljø og fremmer sundheden for alle børn og unge, fortæller Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder i Nationalt Center for Overvægt.

Læs mere:

Diabetesforeningen har i indspillet "Ny start på et sundere Danmark" givet vores bud på 15 indsatser, der kan gøre hele Danmark sundere, og hjælpe til at forebygge kroniske sygdomme.

Læs mere her: 

Ny start på et sundere Danmark - Diabetesforeningens bud på 15 indsatser

231116 FINAL Danskernes Viden Om Og Holdninger Til Overvægt Og Sundhed 2023 Low 1

Rapport: Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2023

Her kan du downloade hele rapporten.