Ny teknologiaftale er en sejr for mennesker med type 2-diabetes

En aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner giver grønt lys til at tildele sensorbaserede glukosemålere til 4.400 mennesker med type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt. Det er et vigtigt skridt frem mod en mere moderne behandling af type 2-diabetes. Diabetesforeningen kæmper nu for at udbrede teknologien til endnu flere.

SENSOR BILLEDE 1920X1080
20. december 2023 | Af Simon Festersen sfe@diabetes.dk

Regeringen har indgået aftale med KL og Danske Regioner om en ny forsøgsordning, der giver adgang til sensorbaseret glukosemåling for en række danskere med type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt.

I første omgang drejer det sig om de op mod 4.400 danskere med type 2-diabetes, der har et langtidsblodsukker over 53 mmol/mol.

Midlerne kommer fra regeringens teknologipulje på 500 mio. kr., der skal fremme udbredelsen af digitale behandlingstilbud. Diabetesforeningen har kæmpet for, at netop teknologipuljen skulle bruges på at sikre diabetesteknologi til flere. Derfor er aftalen en kæmpe sejr. 

– Diabetesforeningen hilser regeringens teknologiløfte varmt velkommen som et betydningsfuldt skridt mod en mere moderne og individuel behandling af personer med type 2-diabetes. Vi ser ind i en fremtid, hvor teknologi kan bidrage til at mindske presset på sundhedsvæsnet og samtidig være et stærkt redskab til at gøre livet med kroniske sygdomme som diabetes bedre, siger Claus Richter, adm. direktør i Diabetesforeningen.

Halvering af hospitalsbesøg

Sensorerne skal tildeles i en forsøgsordning, der løber i perioden 2024-2026.

Det er også meningen, at Behandlingsrådet, der er regionernes rådgivende organ, skal monitorere ordningen undervejs for at vurdere om, teknologien skal tildeles endnu flere mennesker med diabetes.

Regeringen, KL og Danske Regioner har sat som mål, at den styrkede teknologiindsats frem mod 2028 skal halvere antallet af fysiske hospitalsbesøg for bl.a. mennesker med diabetes.

– Vi i Diabetesforeningen vil kæmpe videre for, at næste skridt bliver en permanent ordning, der omfatter endnu flere, der har gavn af teknologien, siger Claus Richter og fortsætter:

– Politikerne har mulighed for at bakke det ønske op, når Folketinget til januar skal stemme om borgerforslaget om sensorbaseret glukosemåling, siger han med henvisning til det borgerforslag, der tidligere på året nåede over 50.000 underskrifter og skabte opmærksomhed om den ulige tildeling af diabetesteknologi - populært kaldt postnummerlotteriet. 

Læs mere

50.000 danskere bakker op om lige adgang til sensorbaserede glukosemålere

Aftaleteksten om den nye forsøgsordning