Udviklingen af type 1-diabetes starter måneder til år før diagnosen

Hvad sker der i kroppen op til, at man får diagnosen type 1-diabetes? Det var et af de centrale spørgsmål på årets kongres for The Immunology of Diabetes Society. Diabetesforeningens seniorfaglige rådgiver Anne-Marie Karin Wegener forklarer de videnskabelige fund, der har givet forskere verden over større forståelse for type 1-diabetes.

T1 Udvikling Starter Tidligt Progressiv WEB
14. juni 2023 | Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

Hver 18. måned mødes den videnskabelige sammenslutning The Immunology of Diabetes Society (IDS), der samler forskere, læger og studerende, som arbejder dedikeret for at blive klogere på type 1-diabetes og styrke behandlingen. Anne-Marie Karin Wegener, ph.d., cand.scient. i biokemi og seniorfaglig rådgiver i Diabetesforeningen, deltog på kongressen i slutningen af maj, hvor processen forud for en type 1-diagnose og muligheden for risikoscreening var et centralt emne.

Type 1-diabetes er en progressiv sygdom

Symptomerne på type 1-diabetes kommer ofte pludseligt og akut, og for mange virker det som om, at type 1-diabetes nærmest udvikler sig fra den ene dag til den anden. Men forskere har i mange år forsøgt at skabe klarhed om, hvad der sker i kroppen op til, at man får en type 1-diagnose.

Mens forskere stadig arbejder for at blive endnu klogere på processen op til en klinisk type 1-diagnose, har forskningen på området allerede vist, at type 1-diabetes ikke er noget, der opstår pludseligt, men derimod udvikler sig progressivt over længere tid – længe før, man får behov for insulin.

Processen bag udviklingen af type 1-diabetes inddeles i tre stadier. På stadie 1 har man udviklet minimum to autoantistoffer associeret med type 1-diabetes, men blodsukkerreguleringen er endnu ikke påvirket. På stadie 2 har man mindst to autoantistoffer, og kroppens blodsukkerregulering fungerer ikke længere normalt. Starten på stadie 3 er lig med en klinisk type 1-diabetes-diagnose, hvor man har behov for at blive behandlet med insulin.

Bliv klogere på de tre stadier i udviklingen op til type 1-diagnose i faktaboksen:

Det er muligt at screene for type 1-risiko

– Den viden, man har fået om udviklingen forud for en type 1-diagnose, har givet diabetesforskere bedre muligheder for at screene for type 1-risiko ved hjælp af biomarkører. Der eksisterer allerede en række screeningsprogrammer rundt omkring i verden. Men på IDS-kongressen var der også fokus på mulighederne i at koordinere screeningsindsatsen for at få mest mulig gavn ud af forskningen på området, siger Anne-Marie Karin Wegener.

Hun understreger, at alene det, at man nu kan få viden om, at sygdomsudviklingen er i gang, har stor betydning, også selvom man endnu ikke har symptomer. Det kan nemlig være med til at forebygge, at man debuterer med diabetisk ketoacidose også kaldet syreforgiftning, der er en livstruende tilstand, som opstår som følge af svær insulinmangel.

Lægemiddel til type 1-udskydelse allerede udviklet

Allerede nu har den nye viden om processen forud for en type 1-diagnose resulteret i udviklingen af et lægemiddel, der sidste år blev godkendt i USA, som kan udskyde diagnosen for en lille, udvalgt gruppe i risiko:

Læs mere om lægemidlet: Første medicin til udskydelse af type 1-diabetes godkendt i USA

– Nu er en af de store opgaver for forskningen at blive endnu klogere på, hvad der sker i de forskellige stadier af præ-type 1-diabetes, og forskere er allerede godt i gang med blandt andet mere detaljeret at analysere de autoantistoffer, der måles hos personer, der ender med at udvikle type 1-diabetes. Samtidig arbejder forskere stadig på at få en bedre forståelse af, hvordan og hvorfor den autoimmune proces overhovedet starter, siger Anne-Marie Karin Wegener.

– Det er virkelig spændende forskning, for jo mere vi ved om den udvikling, jo bedre forudsætninger har vi for at udvikle metoder til at udskyde og måske i fremtiden helt forhindre type 1-diabetes.

Læs mere om den videnskabelige sammenslutning The Immunology of Diabetes Society