Hjælp mennesker med diabetes med at undgå en amputation

Debat: 600 mennesker med diabetes fik sidste år i Danmark amputeret et ben, en forfod eller en tå for første gang, og det er 600 for mange, mener Diabetesforeningen, som har tre forslag til at undgå amputationer. Det ene støttes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fod Amputationer 1080X1080
20. marts 2024 | Af Claus Richter, administrerende direktør i Diabetesforeningen

Bragt i Sundhedsmonitor 18. marts 2024

600 mennesker med diabetes fik sidste år i Danmark amputeret et ben, en forfod eller en tå for første gang.

Og det er 600 for mange, mener vi i Diabetesforeningen.

Danmark står over for store udfordringer med sundhedsvæsnet, og det må være en vigtig prioritet i den kommende sundhedsstruktur-reform at adressere de underliggende årsager til amputationer og reducere forekomsten af dem.

For det er et helt konkret eksempel på, hvordan vi kan forebygge de dyre hospitalsindlæggelser, som alle peger på, at vi skal undgå, hvis sundhedsvæsenet ikke skal knække under demografien.

Derfor har Diabetesforeningen tre konkrete forslag, hvoraf det første bakkes op af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den hyppigste årsag til amputation er de såkaldte diabetiske fodsår, som i løbet af få dage kan sprede sig fra en uskyldigt udseende rød plet til tab af en fod eller et ben, hvis ikke der bliver handlet hurtigt nok.

Tid er altså en afgørende faktor i behandlingen, og her må vi desværre konstatere – igen – at der er ulighed i sundhed i Danmark

Unødig barriere, der kan få fatale følger

For tre ud af fem regioner i Danmark har desværre en udfordring med at gøre vejen til behandling af fodsår på hospitalet så kort som muligt.

Især for de mennesker, der bliver tilset af en fodterapeut.

I Region Midtjylland, Hovedstaden og Nordjylland skal alle mennesker med fodsår – også dem med diabetes – først forbi den praktiserende læge for at få en henvisning til specialiseret sårbehandling på hospital eller ambulatorium.

Det er en unødig barriere, som kan få fatale følger for de 358.000 mennesker med diabetes.

En stille sundhedskatastrofe, som bare vokser og vokser, så 467.000 mennesker vil leve med diabetes i 2030.

Derfor har Diabetesforeningen altså tre konkrete forslag, hvor det første kan ordnes af de tre berørte regioners politikere ved at følge i fodsporene af Region Sjælland og Region Syddanmark:

Sørg for, at de autoriserede fodterapeuter kan henvise patienten direkte til sårbehandling på hospital eller ambulatorium – uden om den praktiserende læge – for hurtigst muligt at kunne igangsætte den rette behandling.

Mange diabetiske fodsår, der kan udvikle sig lynhurtigt, kan simpelthen ikke vente til på mandag, når lægen har tid.

Og det forslag bakkes altså op af Styrelsen for Patientsikkerhed, der via sit engagement i amputationsskandalen fra 2022 er ekspert på området.

Derudover forslår Diabetesforeningen også, at antallet af fodterapeuter følger antallet af mennesker, der har behov for behandling af fodterapeuter.

Der er brug for at uddanne flere fodterapeuter ved at øge antallet af uddannelsespladser, og derfor støtter vi ideen om at etablere en ny fodterapeutskole i Odense.

I dag skal personer med et fodsår betale for beskæring og aflastning ved praktiserende fodterapeut, når de er i behandling.

Derfor opfordrer vi også til at fjerne den egenbetaling for at skabe mere lighed i sundhed.

En amputation koster ifølge Sundhedsstyrelsen op mod en halv million kroner, og er dermed ikke kun en tragedie for det enkelte menneske, men tærer samtidig på sundhedsvæsnets knappe ressourcer.