Hvad betyder ændringen i tilskud til medicin til type 2-diabetes for dig?

Lægemiddelstyrelsen har i dag varslet ændringer på tilskud til diabetesmedicin til type 2-diabetes - eksklusiv insulin. Få her et overblik over, hvad tilskudsændringen betyder for dig. 

MEDICIN TILSKUD AFGOERELSE 1920X1080
01. maj 2024 | Af Forskningschef, Tanja Thybo

Den 25. november 2024 træder nye tilskudsregler i kraft for lægemidler til behandling af diabetes (undtagen insulin). Ændringerne betyder, at over 100.000 mennesker med type 2-diabetes sammen med deres læges skal forholde sig til, om der skal ændres i deres medicin. 

Da der er et halvt år til, at de ændrede tilskud træder i kraft, kan det være ved næste kontrolbesøg hos din læge, at din læge skal forholde sig til, om der er ændringer i din medicin. Hvis ikke du har et kontrolbesøg aftalt, kan du inden for det kommende halve år kontakte din læge for at afklare, hvad tilskudsændringerne betyder for dig.

Klik her, og læs Diabetesforeningens betænkninger ved afgørelsen

I denne artikel kan du få overblik over, om din medicin ændrer tilskudsstatus, samt hvad det betyder for dig. 

Klik her og hent tabel over ændringerne i tilskudsstatus (pdf)

Sådan ændres medicinernes tilskudsstatus

Lægemiddelstyrelsen skriver følgende om de medicingrupper, ændringerne handler om: 


GLP-1-analoger 

Dulaglutid (Trulicity 1,5 mg) og semaglutid (Ozempic og Rybelsus) bevarer klausuleret tilskud, men klausulen bliver mere restriktiv. Fra den 25. november gælder klausuleret tilskud for:

A) Patienter med type 2-diabetes, hvor SGLT-2-hæmmer ikke kan anvendes på grund af intolerance eller svært nedsat nyrefunktion, og som enten har

 1. hjertekar- eller nyresygdom eller
 2. mindst tre risikofaktorer for hjertekarsygdom og samtidig utilstrækkelig glykæmisk kontrol med metformin.

B) Alle patienter med type 2-diabetes, som ikke har tilfredsstillende glykæmisk kontrol ved behandling med alle relevante orale antidiabetika, herunder SGLT-2-hæmmer.

Øvrige GLP-1-analoger mister klausuleret tilskud eller har fortsat ikke generelt klausuleret tilskud.

SGLT-2-hæmmere

Kun de anbefalede SGLT-2-hæmmere (dapagliflozin, canagliflozin og empagliflozin) og de billigste kombinationer med metformin (metformin+ dapagliflozin og metformin+empagliflozin) vil fortsat have generelt tilskud.

DPP-4-hæmmere

Kun de billigste DPP-4-hæmmere (vildagliptin og sitagliptin) og kombinationer med metformin (metformin+ vildagliptin og metformin + sitagliptin) vil fortsat have generelt tilskud.

Betacellestimulerende midler

Kun de billigste og anbefalede sulfonylurinstoffer (gliclazid og glimepirid) vil fortsat have generelt tilskud.

Kombinationsmidler med DDP-4-hæmmere og SGLT-2-hæmmere:

Det generelt klausulerede tilskud til alle tre kombinationer bortfalder.


Sådan finder du ud af, om den medicin, du bruger, ændrer tilskud

Vi har lavet en tabel, hvor du kan se de forskellige typer diabetesmedicin og deres nye tilskudsstatus.

Hent tabel over tilskudsændringerne (pdf)

Klik her og hent lægemiddelstyrelsens informationsark om ændringen (pdf)

NB. Hvis din medicin ikke er nævnt i oversigten på informationsarket, vil der ikke ske ændringer i din behandling, og du skal ikke gøre noget. 

For den aktuelle tilskudsstatus kan du gå til www.medicinpriser.dk, hvor du kan se, om et lægemiddel eller et håndkøbslægemiddel har generelt tilskud eller klausuleret tilskud.

● : Angiver, at lægemidlet har generelt tilskud.

⨂ : Angiver, at lægemidlet har generelt klausuleret tilskud.

Er der ingen markering har lægemidlet ikke tilskud. I de tilfælde, hvor et lægemiddel ikke har generelt tilskud eller klausuleret tilskud kan en læge søge om enkelttilskud.

Hvad skal du gøre, hvis den medicin, du bruger, ændrer tilskud?

Noget medicin har allerede et tilskud, der er klausuleret. Det vil sige, at man skal opfylde en række ting for at få tilskud. For gruppen GLP-1 (Ozempic, Rybelsus, Trulicity) ændres betingelserne for at få tilskud.

Hvis du anvender et af disse præparater, kan du enten kontakte din læge i løbet af det kommende halve år, eller ved næste lægebesøg inden for det kommende halve år få vurderet, om du opfylder den nye klausul. I givet fald skal din behandler udskrive en ny recept, hvor det er markeret at du opfylder klausulen (”tilskud”). 

Det kan sagtens være, at du allerede opfylder de nye betingelser for klausuleret tilskud til GLP-1, (Ozempic, Trulicity eller Rybelsus). F.eks. hvis du allerede tager eller har taget SGLT-2 hæmmere (Forxiga, Jardiance, Invokana).

Hvis ikke du opfylder klausulen, skal din behandler tilbyde dig en anden medicin eller søge om enkelttilskud til dig (se mere under "Spørgsmål til ikke-generelt tilskud" nedenfor). 

Hvad gør du hvis tilskuddet er fjernet fra din medicin?

Hvis tilskuddet helt er fjernet fra din medicin (f.eks. Victoza og Trajenta), skal du tale med din behandler om dine muligheder. Enten skal du skifte medicin til et andet mærke indenfor samme lægemiddelgruppe eller til en anden type medicin, og så skal du have en ny recept og instruktioner af din behandler. Hvis du skal bruge ny medicin, er det vigtigt, at du får en ny oplæring i produktet, samt at du fortæller din behandler, hvis den nye medicin ikke virker så godt for dig. 

Alternativt er der mulighed for at din læge søger om enkelttilskud til din nuværende medicin (se mere under "Spørgsmål til ikke-generelt tilskud" nedenfor).

Hvor meget dyrere bliver det nu for dig?

Hvis du skifter til en anden medicin med tilskud, bliver det ikke dyrere for dig. Det samme gælder, hvis du får klausuleret tilskud eller enkelttilskud (se spørgsmålene de enkelte typer af tilskud nedenfor), så vil medicinen koste det samme som i dag.

Skal du have en ny recept eller får du automatisk en anden medicin?

Hvis du skal skifte medicin, skal du have en ny recept og instruktioner af din behandler. Hvis din behandler vurderer, at du er berettiget til det nye generelt klausulerede tilskud til GLP-1 (Ozempic, Trulicity og Rybelsus), skal du også have en ny recept, der viser at du er berettiget til tilskud efter de nye regler.

Hvornår træder ændringerne i kraft?

Ændringerne træder i kraft 25. november, men varsles allerede nu 1. maj 2024. Dermed er der tid til at finde løsninger for alle, inden ændringerne træder i kraft. Har du allerede et kontrolbesøg aftalt inden for det kommende halve år, kan det være tidspunktet for at tale med din læge, om din medicin ændrer tilskudsstatus. Hvis du ikke i forvejen har en tid hos din læge i løbet af det næste halve år, kan du aftale tid frem til november.  

Hvad har Diabetesforeningen gjort for at sikre, at tilskuddet ikke blev fjernet?

Diabetesforeningen har kæmpet for, at afgørelsen ikke skulle tage 100.000 menneskers helbred som gidsler i en priskrig mellem myndigheder og producent. Det har vi gjort via synlighed i presse og medier, høringssvar og ved oplysende, opsøgende arbejde over for relevante parter for at rejse sagen. Der er desværre kun lyttet delvist til Diabetesforeningens bekymringer og derfor er det omtrent halvdelen af patientgruppen på de såkaldte GLP1-analoger, som nu skal gennemgås.

Læs også: Diabetesforeningen: En utryg afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen for mennesker med type 2-diabetes

Læs Diabetesforeningens høringssvar til Medicintilskudsnævnets indstilling 6. oktober 2023

Læs Diabetesforeningens høringssvar til Medicintilskudsnævnets udkast 24. februar 2023

Spørgsmål til generelt klausuleret tilskud

  Spørgsmål til generelt klausuleret tilskud
 • Hvad skal du gøre, hvis din medicin får ændret klausulen for generelt klausuleret tilskud?

  + -

  Du skal have en samtale med din behandler inden den 25. november.

  Din behandler skal vurdere, om du opfylder betingelserne for det nye generelt klausuleret tilskud.

  Hvis du gør det, skal din behandler udskrive en ny recept, hvor der er markeret ”tilskud”. Hvis ikke, så skal din behandler vurdere hvilke muligheder, der er for dig – om der er et alternativt produkt med generelt tilskud, f.eks. en SGLT-2 hæmmer, eller om der skal søges om enkelttilskud.

  Hvis du skal bruge ny medicin, er det vigtigt, at du får ny oplæring i produktet, samt at du fortæller din behandler, hvis den nye medicin ikke virker så godt for dig.

 • Hvordan kvalificerer man til det nye generelt klausuleret tilskud?

  + -

  Klausulen for at få tilskud til GLP-1 analoger (Ozempic, Rybelsus, Trulicity) er ændret til følgende:

  ”Patienter med type 2-diabetes, hvor SGLT-2-hæmmer ikke kan anvendes på grund af intolerance eller svært nedsat nyrefunktion, og som enten har 1) hjertekar- eller nyresygdom eller 2) mindst tre risikofaktorer for hjertekarsygdom og samtidig utilstrækkelig glykæmisk kontrol med metformin. Alle patienter med type 2-diabetes, som ikke har tilfredsstillende glykæmisk kontrol ved behandling med alle relevante orale antidiabe-tika, herunder SGLT-2-hæmmer.”

  Du skal altså have prøvet en SGLT-2 hæmmer (Forxiga, Jardiance, Ivokana), hvis du kan tåle den, for at opfylde klausulen for tilskud.

 • Hvordan søger du om generelt klausuleret tilskud? 

  + -

  Det er din behandler, som skal afgøre, om du opfylder betingelserne, og så skal din behandler blot krydse af på recepten, at du skal have tilskud.

 • Hvis du får generelt klausuleret tilskud, hvad koster din medicin så efter de nye regler?

  + -

  Hvis du får klausuleret tilskud, så koster din medicin det samme som hvis det havde generelt tilskud. Altså det samme som før ændringerne trådte i kraft.

 • Hvis du ikke opfylder betingelserne for generelt klausuleret tilskud, hvad sker der så?

  + -

  Hvis ikke du opfylder betingelserne for klausuleret tilskud, så skal din behandler vurdere, hvilke muligheder, der er for dig.

 • Kan du stadig få din medicin bare uden generelt klausuleret tilskud og hvad vil det koste?

  + -

  Ja, du kan stadig få en recept, der ikke er markeret med ”tilskud”. Det vil i så fald koste dig lægemidlets fulde pris.

Spørgsmål til ikke-generelt tilskud

  Spørgsmål til ikke-generelt tilskud
 • Hvad skal du gøre, hvis din medicin ændrer tilskud til ikke-generelt tilskud?

  + -

  Du skal have en samtale med din behandler inden den 25. november.

  Din behandler skal vurdere, om der er et alternativt produkt med generelt tilskud, eller der skal søges om enkelttilskud.

  Hvis du skal bruge ny medicin, er det vigtigt, at du får en ny oplæring i produktet, samt at du fortæller din behandler, hvis den nye medicin ikke virker så godt for dig.

 • Hvordan kvalificerer man til enkelttilskud?

  + -

  Din læge skal ansøge om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen foretager herefter en individuel vurdering af lægens ansøgning. Sagsbehandlingstiden er i langt de fleste tilfælde mindre end 14 dage, og du får besked i din e-boks, hvis du har fået tildelt tilskud. Hvis du ikke har e-boks fremsendes bevillingen til dig med post – men apoteket kan også se bevillingen i deres system, så du behøver ikke at medbringe bevillingen på apoteket.

  I enkelte tilfælde kan der dog gå op til 2 måneder, hvis ansøgningen kræver særlig vurdering.

  Kun din læge får besked, hvis der gives afslag på ansøgningen om enkelttilskud til dig. Lægen får en begrundelse for afslaget og har derefter ansvaret for i samarbejde med dig at finde frem til den bedste behandling.

 • Hvordan søger du om enkelttilskud?

  + -

  Det er din læge, som skal søge om enkelttilskud til din medicin.

  Ansøgningen skal sendes til Lægemiddelstyrelsen. Lægen skal beskrive dit sygdomsforløb og årsagen til, at der er valgt den pågældende behandling. Dine økonomiske forhold har ingen betydning.

  Nogle læger tager et gebyr for at ansøge om enkelttilskud. Det er lægen selv, der bestemmer om der opkræves gebyr, og i så fald hvor meget der opkræves.

  Diabetesforeningen har hørt om gebyrer på 150-500 kroner for en ansøgning om enkelttilskud.

 • Hvis du får enkelttilskud, hvad koster din medicin så efter de nye regler?

  + -

  Så vil din medicin koste det samme, som hvis det havde generelt eller generelt klausuleret tilskud. Altså vil den koste det samme som før, ændringerne trådte i kraft.

 • Hvis du ikke opfylder betingelserne for enkelttilskud, hvad sker der så?

  + -

  Hvis du får afslag på enkelttilskud, skal du tale med din behandler om, hvilken medicin du skal have. 

 • Hvad hvis du er uenig i afgørelsen om enkelttilskud? Kan du klage over afgørelsen?

  + -

  Du kan ikke klage over afgørelsen til en anden administrativ myndighed. Men afgørelsen kan indbringes for domstolene.

 • Kan du stadig få din medicin uden enkelttilskud og hvad vil det koste?

  + -

  Ja, du kan stadig anvende din recept. Så vil det koste lægemidlets fulde pris.

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Har du spørgsmål til ændringerne i tilskud til din medicin? Diabetesrådgiverne sidder klar til at hjælpe dig godt videre.