Ny aftale styrker kampen mod amputationer

Fodterapeuternes nye overenskomst sætter fokus på forebyggelsen og behandlingen af diabetiske fodsår. Og det glæder Diabetesforeningen.

Foedder12web
21. marts 2024 | Af Simon Festersen sfe@diabetes.dk

Fodterapeuternes nye overenskomst er et skridt i den rigtige retning – men ikke et fuldendt bolværk mod amputationer hos mennesker med diabetes.

Det mener Diabetesforeningen, efter at Danske Fodterapeuter og Danske Regioner har indgået en ny overenskomstaftale, der bl.a. giver fodterapeuterne mulighed for at efteruddanne sig i diabetes og afsætter penge til regionale projekter med sårbeskæring uden egenbetaling. 

– Fodterapi er en afgørende del af diabetesbehandlingen og ikke mindst i forebyggelsen af amputationer. Derfor er vi glade for det løft af fodterapeuternes faglighed inden for diabetes, som aftalen indeholder. Vi ser også positivt på, at man vil undersøge muligheden for at fjerne den økonomiske barriere, som skaber ulighed og afholder mange mennesker med diabetes fra at komme til fodterapeut og få sårbeskæring – vi kæmper videre for at gøre det til virkelighed. Sårbeskæring uden egenbetaling er en lille investering, der nedsætter risikoen for amputation markant, siger Eva Tingkær, vicedirektør i Diabetesforeningen.

– Vi står foran en stille sundhedskatastrofe, hvor det skønnes, at 467.000 danskere vil leve med diabetes i 2030. Det stiller også større krav til fodterapeuternes kapacitet. Derfor er det godt, at den samlede økonomiske ramme til fodterapi stiger. Men vi skal fortsat sikre os, at rammen tager højde for det hastigt voksende antal mennesker med diabetes og ruster fodterapeuterne til at kunne forebygge og behandle diabetiske fodsår, der er den hyppigste årsag til de amputationer, vi for alt i verden skal undgå, siger hun.

Samtidig er det Diabetesforeningens håb, at alle fem regioner i en national ordning og på den anden side af overenskomstaftalen sørger for, at deres patienter kan få direkte adgang fra fodterapeut til specialiseret sårbehandling på hospitalet.

I dag skal patienterne i tre ud af fem regioner forbi deres praktiserende læge for en henvisning. Det er en unødig barriere, som kan få fatale følger og i sidste ende føre til en amputation.

Derudover er der brug for at gøre noget ved de lange ventelister, der skyldes manglen på fodterapeuter. Diabetesforeningen opfordrer derfor til at øge optaget på fodterapeutuddannelsen som en af løsningerne på de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsnet, som den demografisk udvikling medfører.

Læs mere: 

Den nye overenskomstaftale for landets fodterapeuter 

Ny opgørelse: 600 mennesker med diabetes fik en amputation i 2023