DBF Jubilæum

Diabetesforeningens historie

Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet personer med diabetes. I dag har foreningen ca. 90.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

Diabetesforeningen så dagens lys den 12. december 1940 under navnet ”Landsforeningen for Sukkersyge”. Der blev oprettet afdelinger rundt om i landet, og foreningen mødte hurtig stor sympati og forståelse.

Fra bare 72 medlemmer voksede foreningen støt til i dag, hvor den har en massiv medlemsskare personer med diabetes, pårørende, behandlere og andre, der gerne vil støtte op om den gode sag.

Diabetesforeningen er med afsæt i de hidtidige erfaringer fulgt med den samfundsmæssige udvikling og har i de sidste år gennemgået en modernisering af såvel sekretariat som organisation.

Foreningen fremstår således i dag som en moderne, professionel interesseorganisation bakket op af en stor medlemsskare og frivillige.

Protektor H.K.H. Prins Joachim

Siden 1992 har H.K.H. Prins Joachim fungeret som protektor for Diabetesforeningen. Da ny coronavirus ramte Danmark i 2020 og skabte usikkerhed blandt personer med diabetes, sendte protektoren en personlig videohilsen til medlemmerne.

Læs mere om Diabetesforeningens protektor H.K.H Prins Joachim, og se hans to videohilsener fra 2020.

HKH Prins Joachim
Diabetesforeningens protektor H.K.H. Prins Joachim

Medlemsblad

Allerede i 1941 udkom det første medlemsblad ”Tidsskrift for Sukkersyge”, som oprindeligt havde fokus på, hvordan mennesker med diabetes skulle leve for at bevare arbejdsevnen.

I dag bliver bladet udgivet 4 gange årligt, og i takt med samfundsudviklingen har bladet også udviklet sig til at komme vidt omkring de mange forskellige aspekter, der er ved at leve et liv med diabetes.

Medlemsbladet har udviklet sig i retning af et ”livsstilsmagasin”, som beskæftiger sig med såvel forebyggelse, livet med diabetes som nyeste forskning.

Hvad skal barnet hedde?

Både Diabetesforeningen og medlemsbladet har skiftet navn gennem tiderne. Det oprindelige navn blev i 1984 ændret til ”Diabetesforeningen, Landsforeningen for Sukkersyge” og i 1985 fulgte medlemsbladet efter og tog navneforandring til ”Diabetes, Tidsskrift for Sukkersyge”.

De daglige betegnelser ”Diabetesforeningen” og medlemsbladet "Diabetes", som bliver anvendt i dag, blev vedtaget ved vedtægterne i 2008.

Økonomi

Efterhånden som medlemmerne blev flere og Diabetesforeningen voksede, blev økonomien langsomt forbedret. Foreningen ansøgte om bidrag fra kommuner, amter, pengeinstitutter og erhvervsvirksomheder til arbejdet.

I den gode økonomis ånd blev der oprettet to fonde. En støttefond, som skulle sikre, at ubemidlede medlemmer kunne komme på de specielle sukkersygehospitaler samt en fond, der gjorde det muligt at arrangere sommerlejre for børn med diabetes.

Sociale mærkesager

Lige fra begyndelsen forhandlede Diabetesforeningen med offentlige myndigheder for at sikre personer med  diabetes bedst mulige vilkår i det danske samfund. Blandt andet i forbindelse med ansættelsesvilkår i det offentlige og skattelettelser på grund ekstra udgifter til kost og medicin. F.eks. kæmper Diabetesforeningen for, at behandling af diabetes har samme høje kvalitet i hele landet.

Som en del af den offentlige mobilisering startede Diabetesforeningen tidligt med at arrangere offentlige møder og høringer for at forbedre behandlingen af diabetes, de sociale forhold og dagligdagen for personer med diabetes.

I følge vedtægterne beskæftiger Diabetesforeningen sig sundhedsmæssigt såvel som socialt i dag med forebyggelse, livet med diabetes, rådgivning, interessevaretagelse og støtte til forskning samt forskningsformidling.

Børne- og ungdomsboliger

Gennem tiden har Diabetesforeningen ejet forskellige pensionater rundt om i landet som støtte til børn og unge med diabetes. Bl.a. åbnede Diabetesforeningen et børnehjem i København, som senere flyttede til Faarevejle, og i dag er blevet til diabetes-hjemmet ’Solglimt’.

Derudover har Diabetesforeningen haft forskellige ungdomspensioner rundt om i landet, som dog blev nedlagt i starten af 1970’erne. Pensionaterne kunne ikke længere få offentlige tilskud og samtidig faldt antal beboere, da de unge med diabetes hellere ville bo for sig selv og samtidig var bedre rustet til dette end tidligere generationer.

Ferie under trygge forhold

Udover boligtilbud har Diabetesforeningen også haft en Feriekoloni (Skærven), som blev oprettet i 1954 for børn i forskellige aldre. Her fik børnene mulighed for at holde ferie, uden at deres diabetes var en hindring.

Skærven tilbød også kursusophold sidst i 70’erne og først i 80’erne for mødre med diabetesbørn under den skolepligtige alder. Senere blev kurserne udvidet til hele familien. Diabetesforeningen solgte Skærven i 1998.

Jubilæumslogo

Diabetesforeningens 80 års-jubilæum

Den 12. december 2020 havde Diabetesforeningen 80 års-jubilæum.

Se tidslinjen: Diabetesforeningen gennem 80 år.

Jubilæumshilsen Fra Protektoren

Der er mere end nogensinde brug for Diabetesforeningen

Sådan lød det fra protektoren, der sendte en videohilsen i december 2020.

Se Diabetesforeningens protektor H.K.H. Prins Joachims 80-års jubilæumshilsen

Insulinens Historie

Tidslinje: Tiden før og efter insulin

Da canadierne Banting og Best i 1921 opfandt insulin, tog den danske nobelpristager August Krogh og hans kone Marie til Canada og fik opskriften. Få historien om tiden før og efter opdagelsen af insulin.

Se tidslinjen: Tiden før og efter insulin