HKH Prins Joachim

Diabetesforeningens protektor H.K.H. Prins Joachim

Prins Joachim har været engageret protektor for Diabetesforeningen siden 1992. Her fortæller han i et interview hvorfor han er så passioneret omkring diabetessagen, og hvad han og familien selv gør for at holde type 2-diabetes fra døren.

Det er ikke særlig svært at interviewe prins Joachim. Et par stikord og han taler – rigtig meget.

– Ja, jeg taler som skidt fra en spædekalv, siger han på et tidspunkt og ser helt undskyldende ud, mens han griner.

Vi er i Prinsens lejlighed i Christian VIII’s Palæ på Amalienborg i et lille, stilfuldt lokale med mørkerøde vægge. Farven på væggene bekymrede straks fotografen ved ankomsten. Han fik lidt sved på panden og forsøgte at indstille lyset så hensigtsmæssigt som muligt – så hurtigt som muligt.

Prinsen tog det roligt og sagde, at vi bare kunne tage noget af det om, hvis det blev nødvendigt.

Det svære ved situationen er, at man skal huske den royale etikette og sige ”Deres Kongelige Højhed”, De, Dem og Deres, men når først samtalen er i gang, er det som ethvert andet interview.

Prins Joachim svarer beredvilligt på alle spørgsmål, og man føler sig rigtig godt tilpas i hans selskab.

En snigende tidevandsbølge

Ingen kan være i tvivl om, at prins Joachim brænder for diabetessagen. Han har ved flere lejligheder, ved store konferencer og møder i Diabetesforeningens regi, vist sit engagement og taler med indsigt og alvor om diabetessagen.

Han kalder diabetes for en “pandemi” og “et mareridt” og omtaler diabetes som “samfundshandicappende”.

Hvad mener han egentlig?

– Jeg har en reel frygt for, hvad omfanget af diabetes kan betyde for os på samfundsniveau. Èt er det enkelte individ, og det er jo alvorligt i sig selv, men på samfundsplan kan det blive en katastrofe, hvis arbejdsstyrken bliver arbejdsuduelig i en ung alder på grund af sygdom. Diabetes er som en snigende tidevandsbølge, der strømmer ind over os – ikke bare i Europa, men i hele verden. I øjeblikket symptombehandler vi. Vi skulle gerne knække kurven og på en eller anden måde finde årsagen til, hvorfor kurven endnu ikke er knækket.

Har De selv nogle personlige erfaringer med diabetes, siden De taler så passioneret om diabetes?

– Vi kender jo alle nogen, der har diabetes. Jeg har nære venner og lidt familie, som er ramt, og som har måttet erkende, at den livsstil, de før levede, ikke længere er mulig, men trods alt, at den medicin og den viden, der i dag er om diabetes, faktisk gør det muligt for dem at leve et godt liv med diabetes.

Hvad gør De selv for at forebygge type 2-diabetes i familien?

– Vi spiser varieret – men spiser altså stadig slik! – og sørger for at få en masse frisk luft enten ved at gå eller løbe. Vi gør det for vores egen glædes skyld, men et eller andet sted er der også noget præventivt over det. Jeg mener ikke, at man som samfund skal prædike en sundere livsstil, men dog præge til en anderledes livsstil, end den mange har i dag.

– Og det er jo aldrig for sent at begynde at leve sundt eller leve fornuftigt. Jeg tror for eksempel også, at det at have en positiv livsindstilling gør en forskel. Har man en positiv tilgang til livet, så lever man helt automatisk sundere og får lyst til mere af det samme. Den sikreste vej til et sundt liv er ikke at gøre en sund livsstil til en religion, men til en naturlig vane, der giver glæde i livet. Livet skal være sjovt og helst ligeså lyst, som det var, før man måske fik diabetes.

HKH Prins Joachim Og Familie
Prins Joachim og prinsesse Marie på Amalienborg: Prins Nikolaj og prins Felix samt prins Henrik og prinsesse Athena

Diabetesforeningen er et forbillede

Prins Joachim fortæller, at han i sine første år som protektor for Diabetesforeningen oplevede, at foreningen netop havde fokus på at gøre livet med diabetes så nemt som muligt.

– Og det fokus har Diabetesforeningen heldigvis stadig. Men Diabetesforeningen har udviklet sig til også at facilitere og være netværksbindeled mellem de forskellige aktører inden for diabetessagen, især sundhedsvæsenet og politikerne. Foreningen har turdet tage det på sin kappe for at komme videre – ikke kun herhjemme, men også internationalt. Det er jeg meget stolt af.

Prinsen fremhæver de første spæde skridt mod en ny diabeteshandleplan i 2008, hvor Diabetesforeningen afholdt det første såkaldte Diabetesting, i 2012 den store internationale konference European Diabetes Leadership Forum og den opfølgende konference i Bruxelles i 2014.

– Den danske diabetesforening er blevet et forbillede for mange søsterorganisationer ude i verden. Diabetesforeningen har turdet råbe europæiske kolleger op og sammen stå som en megafon over for den politiske virkelighed. Vi har en stærk forening, som KAN råbe op og som KAN motivere og som KAN inspirere. GØR det. Men det kan kun lade sig gøre, fordi Diabetesforeningen er en så solid og meget respekteret og troværdig aktør.

Men det nære er stadig det vigtigste for Diabetesforeningen, understreger prins Joachim.

– Diabetesforeningen er til for sine medlemmer og må ikke blive så selvforherligende, at den glemmer de mange tusinde medlemmer. Så har man tabt det hele på gulvet. Men – jeg har lutter ros til Diabetesforeningen, som både i sin måde at agere over for sine medlemmer og sin måde – uden at skræmme og uden at råbe ulven kommer – så dog at gøre opmærksom på de højere planer, at der er en ulv derude og alligevel holde et meget højt troværdighedsniveau. Det synes jeg, medlemmerne bør vide. Diabetesforeningen er virkelig en fremragende forening.

Nyt portræt

De afsatte 45 minutter til selve interviewet er ved at være gået, men inden vi siger farvel, skal vi lige en tur uden for. Prinsen har sagt ja til at blive fotograferet til et nyt portræt, der kan pryde Diabetesforeningens lokaler.

Vi går ud af det røde lokale, ned ad nogle trapper til et beskedent anretterkøkken og ud i en moderne entré, hvor der hænger et par billeder af klassiske biler. Prinsens interesse for motorsport fornægter sig ikke.

Prinsen bliver fotograferet med efterårstræer i baggrunden. 

Så er vi færdige.

Vi siger mange tak for i dag og begiver os ud på Slotspladsen. 

Teksten er skrevet af Helen H. Heidemann, og er bragt i medlemsbladet november 2017. 

 

Jubilæumshilsen fra protektoren 

I anledning af Diabetesforeningens 80-år jubilæum den 12. december 2020 sendte H.K.H. Prins Joachim denne videohilsen:

Sendte hilsen under corona-nedlukning

Da Danmark lukkede ned på grund af ny coronavirus (covid-19) i 2020, sendt protektoren denne videohilsen til alle med diabetes i en tid præget af usikkerhed: