Modtagere af Diabetesforeningens handlingspris 2023

Handlingsprisen

Diabetesforeningens Handlingspris gives til projekter, der gør noget ekstra for mennesker med type 2-diabetes.

Vindere af Handlingsprisen 2023

Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg i København får prisen for at styrke sammenhængskraften i behandlingen for udsatte borgere, der lever med type 2-diabetes, samt deres pårørende. Projektet er iværksat af et partnerskab bestående af Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Center for Diabetes og Hjertesygdomme under Københavns Kommune, og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Læs nyheden om vinderen af Handlingsprisen 2023

Vi ved, at mange mennesker med diabetes oplever usammenhængende behandlingsforløb med manglende koordination mellem sundhedsprofessionelle, behandlingssteder og sektorer. Samtidig er der stor ulighed i sundhed og store forskelle på, hvad hver enkelt har behov for, for at forebygge følgesygdomme og leve et godt liv med diabetes. I år gives Handlingsprisen derfor til et projekt, som har gjort en ekstra indsats for at sikre gode og sammenhængende behandlingsforløb for personer med diabetes. Vi ønsker at belønne et projekt, der skaber sammenhæng for mennesker med diabetes eller som er med at sikre mere individuelt tilrettelagte forløb.

Med prisen følger et diplom og 10.000 kroner.

Baggrund

Diabetes er en kronisk sygdom med stor kompleksitet. Det er samtidig en af de kroniske sygdomme, der rammer flest danskere. Diabetes er forbundet med en række alvorlige følgetilstande og komplikationer. For mennesker med diabetes indebærer sygdommen hyppig kontakt med sundhedsvæsenet, daglig indtag af medicin samt et konstant fokus på livsstil. Opgaverne relateret til sygdommen udgør ofte en betydelig belastning for den enkelte.

De seneste år er en stadig større del af behandlingen af type 2-diabetes flyttet til det nære sundhedsvæsen, hos den praktiserende læge eller i de kommunale sundhedstilbud og i hjemmet. Dette stiller store krav til et styrket tværsektorielt samarbejde med bedre sammenhæng og en tilpasning af sundhedstilbuddene til mennesker med diabetes. Behandlingsforløbene bør i højere grad tilrettelægges efter den enkeltes behov, så personer med færre ressourcer og svage forudsætninger får mere og ekstra støtte fra sundhedsvæsenet gennem deres behandlingsforløb. I et udfordret sundhedsvæsen er det helt essentielt at ressourcerne bruges der, hvor behovet er størst.

Derfor uddeler Diabetesforeningen i år Handlingsprisen til et projekt eller initiativ, der har gjort en særlig indsats for at sikre et sammenhængende og individrettet patientforløb for med diabetes.