Handlingspris 1920X1080 2 Copy

Handlingsprisen

Diabetesforeningens Handlingspris gives til projekter, der gør noget ekstra for mennesker med type 2-diabetes.

Handlingsprisen gives som anerkendelse til et projekt eller indsats, der arbejder for at skabe eller understøtte uddannelsestilbud til mennesker med type 2-diabetes, der fremmer sygdomsmestring, livskvalitet og forebyggelse.

Diabetesforeningen og en dommerkomité bestående af eksperter på diabetesområdet, udvælger det bedste projekt eller initiativ, der har gjort en særlig indsats for patientuddannelse til mennesker med type 2-diabetes. Projektet eller initiativet belønnes med en pris på 10.000 kr.

Baggrund for Handlingsprisen 2022

Diabetes er en kronisk sygdom med stor kompleksitet. Kommunale tilbud om uddannelse i kost og motion og hjælp til håndtering af de psykiske aspekter ved diabetes kan bidrage til, at flere personer med type 2-diabetes mestrer deres sygdom og undgår invaliderende konsekvenser i form af følgesygdomme.

Opgørelser viser, at udbuddet af patientuddannelsestilbud halter i landets kommuner. For eksempel viser Diabetesforeningens spørgeskemaundersøgelse fra 2021, ”Livet med Diabetes”, at knap 3 ud af 4 borgere med type 2-diabetes ikke har modtaget et tilbud fra kommunen om hjælp til diabetesbehandling. Samtidig er der stor variation kommunerne imellem hvad angår tilbud om hjælp til behandling, kost og motion. Patientuddannelse er ligeledes et tema i den nye sundhedsreform, hvor det er blevet besluttet, at der skal udarbejdes kvalitetsplaner for de patientrettede forebyggelsestilbud i kommunerne.

Derfor uddeler Diabetesforeningen i år Handlingsprisen til et projekt eller initiativ, der i dag gør en særlig indsats for at sikre patientuddannelse til diabetespatienter. Med prisen følger et diplom og 10.000 kroner.

Uddeling af handlingsprisen på Christiansborg

Handlingsprisen uddeles til Sundhedspolitisk Åbningsdebat på Christiansborg den 15. september 2022.

Læs mere og tilmeld dig Sundhedspolitisk Åbningsdebat

Kriterier til Handlingsprisen

De indstillede projekter vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Sigte:

  Det er et krav, at tiltaget sigter mod at skabe eller understøtte tilbud til mennesker med type 2-diabetes, der bidrager til at fremme deres sygdomsmestring, livskvalitet og/eller sikre forebyggende tiltag, der nedsætter risikoen for følgesygdomme.

 • Patientinddragelse/Patienten i centrum:

  Det vægtes positivt, hvis projektet formår at inddrage personer med type 2-diabetes på en god og meningsfuld måde, hvor de føler sig hørt. Desuden er det en fordel, hvis projektet inddrager pårørende og/eller bidrager til at skabe netværk i relation til at støtte patienten i at overkomme de nødvendige aktiviteter i livet med diabetes.

 • Tværsektorielt:

  Fokus på datadeling og kvalitetsudvikling vil blive vægtet positivt. Herudover er det en fordel, hvis projektet har gjort sig tanker om, hvordan man vil rekruttere borgere til indsatsen, herunder hvordan der kan skabes yderligere kendskab til projektet blandt praktiserende læger og andet sundhedspersonale, som kan henvise til indsatsen.

 • I tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  Det forventes, at projektet gør sig overvejelser om, hvordan komponenterne i projektet relaterer sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes fra 2017.

 • Dokumenterbare eller forventede resultater:

  Det vægtes, at effekterne fra tiltaget er dokumenteret. Hvis projektet enten er i opstartsfasen eller igangværende, og der derfor endnu ikke findes dokumenterbare resultater, lægges der vægt på de forventede resultater af projektet.

Vindere af Handlingsprisen 2021

Uddeling af Handlingsprisen 2021. Prisen gik i 2021 til projektet ”På Borgernes Præmisser”., som er et helhedsorienteret tilbud til sårbare borgere med type-2 diabetes i Nyborg Kommune. Sidste år blev prisen givet til et projekt, der bidrog særligt til at mindske den social ulighed på diabetesområdet og til forebyggelse af følgesygdomme.