Hovedbestyrelsen (1)

Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse varetager den overordnede foreningspolitiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau samt på direktørens virke.

Hovedbestyrelsen (1)
Bagerst fra venstre: Anders Lund Rasmussen, Amanda Pihl, næstformand Thomas Elgaard Larsen, formand Jørgen Andersen. Forrest fra venstre: Aksel Kramer, David Rasmussen, Liv Olivia Fritzen, Amanda Broe Hansen, næstformand Malene Rasmussen, Jens Gammelgaard Nielsen. Foto: Alex Tran

Læs om Hovedbestyrelsens organisering og opgaver.