LI Post 1200X800px

Ledelsen

Ledelsen lægger strategien for Diabetesforeningens indsatser og sikrer den overordnede drift og udvikling af foreningen.

Claus Richter

Adm. direktør
Claus Richter
Telefon: 66 12 90 06 (hovednummeret)

Gitte

Direktionssekretær
Gitte Lippert
Telefon: 41 91 88 09
Mail: gtl@diabetes.dk

Eva Tingkær

Vicedirektør
Public affairs & Fonde
Eva Tingkær
Telefon: 63 12 90 62
Mail: eva@diabetes.dk 

Sebastian

Chef for Strategi og forretning
Sebastian Erbo Hoffmann
Telefon: 66 12 90 06 (hovednummeret)
Mail: seh@diabetes.dk

Tanja

Chef for Forskning og Viden
Tanja Thybo
Telefon: 63 12 90 31
Mail: tth@diabetes.dk

Tina Langerskov Buchhave Web

Chef for Medlemmer
Tina Langerskov Buchhave
Mail: tbu@diabetes.dk

Bo Bachmann

Økonomi- og Regnskabschef
Bo Bachmann
Mail: bo@diabetes.dk
Tlf. 63 12 90 15

Jette Gjørding Robenhagen

HR-chef
Jette Robenhagen 
Telefon: 63 12 90 22 
Mail: jgr@diabetes.dk