LI Post 1200X800px

Ledelsen

Adm. direktør
Claus Richter
Telefon: 66 12 90 06 (hovednummeret)

Økonomidirektør
Peer Steensbro
Telefon: 66 12 90 06 (hovednummeret)
Mail: pst@diabetes.dk

Direktionssekretær
Gitte Lippert
Telefon: 41 91 88 09
Mail: gtl@diabetes.dk

Kommunikationschef
Helen H. Heidemann
Telefon: 63 12 90 62
Mobil: 41 91 88 12
Mail: hh@diabetes.dk 

Chef for Politisk Sekretariat
Ane Eggert Jackson
Telefon: 63 12 90 19
Mail: aej@diabetes.dk

Udviklingschef, Rådgivning og Frivillighed
Anne Sander
Telefon: 41 91 88 34
Mail: ans@diabetes.dk

Chef for Forskning og Analyse
Tanja Thybo
Telefon: 63 12 90 31
Mail: tth@diabetes.dk

Chef for Marketing og fundraising
Sebastian Erbo Hoffmann
Telefon: 66 12 90 06 (hovednummeret)
Mail: seh@diabetes.dk