LI Post 1200X800px

Netværksgruppe for voksne med type 1-diabetes

Hvad er Type 1-netværksgrupperne?

Formålet med grupperne er, at man kan mødes både fysisk og digitalt med andre der har type 1-diabetes fra samme region som en selv. Nogle gange om året vil man blive inviteret til at mødes fysisk. Hvor mange møder, der vil være om året, afhænger af medlemmernes aktivitetsniveau, ønsker og initiativer.

De fysiske møder vil i starten være meget uformelle og være et sted, hvor man kan tale med andre, der har samme udfordringer og bekymringer - men hvor man også kan udveksle erfaringer, løsningsmuligheder og måder at klare det hele på. Det man plejer at gå og putte med, kan man få snakket med nogen om, uden, at man behøver at forklare så meget!

Hver region har sin egen frivillige tovholder, der formidler tilbuddene til netværksgruppen. De vil sørge for at sende mails ud og for opslag på ambulatoriet og i kalenderen på diabetes.dk - så du ved, når der er et tilbud i din region.

Kontakt netværksgruppen i din region

Diabetesforeningen gør opmærksom på, at det er i strid med Markedsføringslovens § 10, hvis virksomheder, foreninger eller lignende kontakter Diabetesforeningens lokalforeninger og andre netværksgrupper med markedsføring eller salg for øje.