Rådgivere arbejder

Se ledige stillinger

Vær med til arbejdet for at sikre mennesker med diabetes og deres pårørende for et godt liv med diabetes – og en fremtid uden.

Diabetesforeningens 4 værdier

Vores arbejde i Diabetesforeningen tager udgangspunkt i vores fire værdier: Troværdighed, Åbenhed, Respekt og Empati, som vi gør gældende både indadtil og udadtil. 

Claus Richter
Claus Richter, adm. direktør

Som ansat i Diabetesforeningen arbejder vi efter devisen; Frihed under ansvar med gode muligheder for selv at præge din arbejdsdag. Langt de fleste opgaver løser vi i fællesskaber på kryds og tværs af afdelingerne, da vi har en grundlæggende filosofi og et ønske om ”at spille hinanden gode”.

Vi brænder og kæmper alle for vores vision om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden.

Velkommen i Diabetesforeningen.

Vores 4 værdier

  Vores 4 værdier
 • Troværdighed

  + -

  I Diabetesforeningen mener vi, at det er af afgørende betydning, at vi baserer vores holdninger på viden og fakta og formidler dem på en saglig og faktuel måde. Når vi så samtidig ”gør det, vi siger, og siger det, vi gør”, er det med til at styrke troværdigheden.

  Endvidere dækker troværdighed over, at vi er åbne, ærlige og direkte i vores kommunikation.

 • Åbenhed

  + -

  Åbenhed er en forudsætning for at kunne opbygge et tillidsforhold, hvori indgår ærlighed, loyalitet og dermed tryghed.

  Diabetesforeningen bygger på demokrati og dialog. Her kan alle sige deres mening og forvente at blive hørt. Vi ønsker åbenhed – både i det daglige arbejde og i kontakten med det omgivende samfund. Omverdenen skal kunne se, hvad vi arbejder med, og hvordan vi bruger de indsamlede midler. Målet er at fremstå som en troværdig og imødekommende forening, der varetager personer med diabetes' interesser.

 • Respekt

  + -

  I Diabetesforeningen anerkender vi det enkelte menneskes værdi, status, vigtighed og berettigelse. At vise respekt er ikke det samme som at skulle være enig med en anden person, men det er at anerkende hinandens forskelligheder samt synspunkter og holdninger. Respekten udvises gennem den enkeltes ord og handlinger over for omgivelserne, og ved at den enkelte giver udtryk for egne meninger og udviser oprigtighed i sin opførsel over for andre.

 • Empati

  + -

  Empati betyder, at man genkender og forstår, hvordan andre mennesker har det.

  I Diabetesforeningen er det af stor betydning, at vi i alle sammenhænge erkender og forstår de vilkår, som påvirker hverdagen for andre, hvad enten det drejer sig om ansatte, frivillige eller vores medlemmer. At besidde empati er en grundlæggende værdi for et konstruktivt samarbejde og afgørende for at kunne yde professionel råd og vejledning til vores medlemmer og de frivillige.

Kontakt Diabetesforeningen

9-15

Mandag

9-15

Tirsdag

9-15

Onsdag

9-15

Torsdag

9-14

Fredag


Linkedin Banner

Følg os på LinkedIn