LI Post 1200X800px

Legater til personer med diabetes

Her finder du en række legater, som kan være med til at gøre hverdagen lettere for personer med diabetes.

Legaterne uddeles til personer, der selv har diabetes. Vær opmærksom på, at nogle af legaterne administreres af Diabetesforeningen og andre af eksterne administratorer, hvor ansøgning og henvendelse skal ske direkte til administrator.

Fonde og legater for personer med diabetes

Herunder kan du se, hvilke muligheder der er. Ved hvert legat finder du mere information om vilkår for at søge legatet (fundats), ansøgningsskema, oplysning om ansøgningsfrist, evt. tilbagemelding mv. Ved de eksternt administrerede legater og fonde henviser vi til, hvor man skal finde relevant information. 

Legater, der administreres af Diabetesforeningen

  Legater, der administreres af Diabetesforeningen
 • Den Sociale Fond

  + -

  Fundats: Der kan ydes støtte, hvis ændringer i ansøgers økonomiske og sociale forhold er direkte følge af diabetes eller dens komplikationer.  
  Kun i særlige tilfælde kan støtte tildeles flere gange og her skal der være sket en væsentlig forværring af ens situation siden sidste bevilling. 
   
  Legatportion: Variable beløb 
   
  Ansøgning: 
  Ansøgningsskema skal benyttes og kan downloades nedenfor. Læs først vejledningen, som findes på ansøgningsskemaets sidste side:

  Indsend din ansøgning:  
  Vi anbefaler, at ansøgningsskema indsendes pr. post til:  
  Diabetesforeningen 
  Stationsparken 24, st. tv. 
  2600 Glostrup 
  Att.: legat 
   
  eller via krypteret mail til legat@diabetes.dk  
   
  Ansøgningsfrist: Den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december 

 • Den Sociale Fond Kursus

  + -

  Fundats: Der kan ydes støtte til diabetikere og deres pårørende til deltagelse i oplysende, sundhedspædagogiske diabeteskurser på f.eks. husholdningsskoler, højskoler og lignende, såfremt de pågældende ikke selv har mulighed for at afholde udgifterne. 
   
  Legatportion: Variable beløb 
   
  Ansøgning: 
  Ansøgningsskema skal benyttes og kan downloades nedenfor. Læs først vejledningen, som findes på ansøgningsskemaets sidste side:  

  Indsend din ansøgning:  
  Vi anbefaler, at ansøgningsskema indsendes pr. post til:  
  Diabetesforeningen 
  Stationsparken 24, st. tv. 
  2600 Glostrup 
  Att.: legat 
   
  eller via krypteret mail til legat@diabetes.dk
   
  Ansøgningsfrist: Den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december 

Eksterne fonde og legater

  Eksterne fonde og legater
 • Julie Seiferts Mindelegat

  + -

  Fundats: Julie Seiferts Mindelegat bliver uddelt to gange årligt. Legatets formål er at støtte alvorligt syge kvinder, herunder med diabetes og nervesygdomme. 
   
  Legatportion: Legatportionerne er normalt på mellem 4.000 og 10.000 kr. 
   
  Ansøgningsfrist:  Der er ansøgningsfrist den 15. april og den 15. september. Støtten uddeles 4-6 uger senere. Der gives kun svar til legatmodtagere og dette sker ved, at beløbet indsættes på modtageres NemKonto. 

  Ansøgning: Ansøgningsskema skal benyttes. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, der ikke må være mere end ca. 6 mdr. gammel, idet den skal indeholde en beskrivelse af sygdommen og patientens almen tilstand. Legatudsteder gør opmærksom på følgende

  1. Ansøger bedes anvende dette ansøgningsskema
  2. Lægeerklæring bedes anført i skemaets rubrik for lægens oplysninger
  3. Lægeerklæringer må ikke være ældre end 6 måneder.

  Ansøgningsskema kan også rekvireres hos administrator Lars Behrend ved henvendelse pr. mail: LB@minervaadv.dk

  Legatbestyrelsen består af 3 medlemmer, heraf ét lægefagligt medlem, og efter vurdering af de indkomne ansøgninger foretages indstilling til uddeling. 

 • Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

  + -

  Fundats: Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond blev stiftet af Skibsreder Per Henriksen og hans ægtefælle Vivi Henriksen i 2005. 
   
  Fonden er almennyttig og støtter blandt andet følgende formål: 
  Socialt dårligt stillede elever på eller udgået fra Det Kgl. Vajsenhus 
  Uforskyldt dårligt stillede danske statsborgere i Danmark 
  Lunge- og hjertepatienter samt diabetesramte 
  Lægevidenskabelig forskning inden for lunge-, hjerte- og diabetessygdomme 
   
  Fonden indkalder hermed til ansøgning om fondens midler. 
  Ansøgning: Ansøgning foregår elektronisk via fondens hjemmeside: www.perhenriksensfond.dk.  

 • Ferielegatet Helene og Viggo Bruuns fond

  + -

  Helene og Viggo Bruuns fond uddeler i samarbejde med Handicappede børns ferier et legat på op til 5.000 kr. pr. handicappet barn under 18 år. Legatet skal komme værdigt trængende familier med et handicappet barn til gode i forbindelse med en sommerferie. 
   
  Handicappede børns ferier administreres af UlykkesPatientForeningen.  
  Læs mere om legatet og hent ansøgningsskemaet

Legatuddelinger i 2024

Den 31. marts 2024 var der legatuddeling fra:

 • Den Sociale Fond uddelte for 200.000 kr. til 23 ansøgere.
 • N. Storrs Konto uddelte for 25.000 kr. til 4 ansøgere.

Legatuddelinger i 2023

Den 31. december 2023 var der legatuddeling fra:

 • Den Sociale Fond uddelte for 220.000 kr. til 22 ansøgere.

Den 30. juni 2023 var der legatuddeling fra: 

 • Den Sociale Fond uddelte for 160.000 kr. til 16 ansøgere.

Den 31. marts 2023 var der legatuddeling fra:

 • Den Sociale Fond uddelte for 200.000 kr. til 20 ansøgere
 • N. Storrs Konto uddelte for 25.000 kr. til 5 ansøgere

Legatuddelinger i 2022

Den 31. december 2022 var der legatuddeling fra:

 • Den Sociale Fond uddelte for 200.000 kr. til 20 ansøgere.

Den 30. september 2022 var der legatuddeling fra:

 • Den Sociale Fond uddelte for 200.000 kr. til 20 ansøgere
 • N. Storrs konto uddelte for 25.000 kr. til 5 ansøgere.

Den 30. juni 2022 var der legatuddeling fra:

 • Den Sociale Fond med 200.000 kr. til 23 ansøgere.

Pr. 31. marts 2022 har der været uddeling fra:

 • Den Sociale Fond med 200.000 kr. til 23 ansøgere
 • N. Storrs Konto med 25.000 kr. til 5 ansøgere.

Legatuddelinger i 2021

Pr. 31. december 2021 har der været uddeling fra:

 • Den Sociale Fond med 200.000 kr. til 20 ansøgere.

Pr. 30. september 2021 har der været uddeling fra:

 • Den Sociale Fond med 200.000 kr. til 20 ansøgere.
 • N. Storrs Konto med 25.000 kr. til 5 ansøgere.

Pr. 30. juni 2021 har der været uddeling fra:

 • Den Sociale Fond med 200.000 kr. til 20 ansøgere.

Pr. 31. marts 2021 har der været uddeling fra:

 • Den Sociale Fond med 200.000 kr. til 20 ansøgere
 • N. Storrs Konto med 25.000 kr. til fem ansøgere.
Viden Forskning

Diabetesforeningens forskningslegater

Diabetesforeningen støtter også forskning i og behandling af diabetes med større forskningslegater til yngre forskere på post-doc niveau, priser til behandlere, samt rejselegater til forskere, der skal på udlandsophold. 

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes - vi kan også hjælpe dig.