Fællesskab i Diabetesforeningen

Organisationen

Her på siderne finder du information om Diabetesforeningens organisering, og du kan læse mere uddybende om de forskellige instanser.

Diabetesforeningens organisering er vedtægtsbestemt, og beror på principper om demokratisk bestemmelsesret og geografisk repræsentation. Den højeste myndighed er derfor repræsentantskabet, som samles hvert andet år og udpeger hovedbestyrelsen.

Sådan er Diabetesforeningen organiseret

  • Repræsentantskabet vælger Hovedbestyrelsen 
  • Sekretariatet står for administrationen af foreningen, og består af følgende afdelinger: Public affairs, HR & Administration, Forskning & Viden, Medlemmer & Frivillige, Økonomi & Regnskab, Marketing & Fundraising
  • De fem Regionsudvalg fremmer samarbejdet mellem foreningens lokalforeninger og Hovedbestyrelsen
  • Forskningsrådet og Diabetesrådet (de permanente råd) bidrager med faglig ekspertise i foreningens arbejde
  • Børnefamilie- og ungegrupperne varetager deres målgruppers interesser regionalt

 

Organisationsdiagram for Diabetesforeningen
Diabetesforeningens organisationsdiagram. Klik på billedet for at downloade i høj opløsning.
image-text
Vedtægter Forside

Vedtægter – foreningens lovgrundlag

I vedtægterne kan du bl.a. læse, hvilke krav der er til foreningens organisation både nationalt, regionalt og kommunalt.