Diabetesforeningens bestyrelse

Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse varetager den overordnede foreningspolitiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau samt på direktørens virke.

Hovedbestyrelsens opbygning

Diabetesforeningens hovedbestyrelse vælges af Repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet, som holdes hvert andet år. Medlemmerne bliver valgt for en fireårig periode, hvorefter de kan genvælges.

  • En formand
  • To næstformænd
  • Seks hovedbestyrelsesmedlemmer
  • En medarbejderrepræsentant
  • Tre suppleanter (for nuværende to suppleanter)

Formandskabet

Formanden og de to næstformænd udgør formandskabet. På vegne af Hovedbestyrelsen koordinerer formandskabet overordnede driftsopgaver med daglig ledelse. Formandskabet kvalitetssikrer mødemateriale til den samlede Hovedbestyrelse. 

Hovedbestyrelsens opgaver

Overordnet skal Hovedbestyrelsen sørge for:

  • At fastlægge og sikre løbende udvikling af og opfølgning på den til enhver tid gældende strategi i samarbejde med daglig ledelse
  • At holde øje med og overvåge økonomien samt prioritere foreningens ressourcer i samarbejde med daglig ledelse
  • At ansætte og være arbejdsgiver for den administrerende direktør, som står for den daglige ledelse af foreningen
  • At repræsentere foreningen over for omverdenen i udvalgte sammenhænge.
  • At sikre gode og konstruktive relationer til foreningens frivillige og medlemmer – herunder relationer og samarbejde mellem regionsudvalg, børnefamilie- og ungegrupper samt lokalforeninger
Diabetesforeningens bestyrelse
Bagerst fra venstre: Formand Jørgen Andersen, Henning Thygesen, næstformand John Arne Sørensen, næstformand Thomas Elgaard Larsen. Forrest fra venstre: Malene Rasmussen, David Rasmussen, Sophie Hindkjær, Amanda Pihl, Astrid Most og Per Jensen (medarbejdervalgt). Amanda Broe Hansen og Torben Joconde er hhv. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Foto: Nils Lund Pedersen.
Jørgen Andersen

Navn
Jørgen Andersen

Alder
Årgang 1971

Profession
Salgschef

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Formand for Diabetesforeningen

Andre poster
Ingen

Thomas Elgaard Larsen

Navn
Thomas Elgaard Larsen

Alder
Årgang 1959

Profession
Civiløkonom

Type diabetes
Type 1

Poster i Diabetesforeningen
Næstformand i Hovedbestyrelsen

Formand i Hørsholm-Fredensborg Lokalforening

Andre poster
Medlem af Handicaprådet i Fredensborg Kommune

Nordsjællands Hospitals brugergruppe

John Arne Sørensen

Navn
John Arne Sørensen (JAS)

Alder
Årgang 1944

Profession
Pensioneret sygehusdirektør

Type diabetes
Sekundær diabetes

Poster i Diabetesforeningen
Næstformand i Hovedbestyrelsen

Formand for lokalforeningen i Kolding kommune

Formand for regionsudvalget i Syddanmark

Andre poster
Medlem af Sundhedsbrugerrådet i Syddanmark

Medlem af Det Regionale Diabetesudvalg i Syddanmark

Medlem af Patientinddragelsesudvalget i Syddanmark

Medlem af Forum for Brugerinvolvering ved Steno Diabetescenter Odense

Medlem af Nationalt Diabetes Netværk

Medlem af lokalt diabetesudvalg ved Sygehus Lillebælt

Formand for Handicaprådet i Kolding kommune

Malene Rasmussen

Navn
Malene Rasmussen

Alder
Årgang 1970

Profession
Projektkonsulent

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Formand i Sorø Lokalforening

Andre poster
Patientrepræsentant (type 1) i Steno Diabetes Center Sjællands Forskningsråd

Henning Michael Thygesen

Navn
Henning Michael Thygesen

Alder
Årgang 1966

Profession
Konsulent

Type diabetes
Type 3 - pårørende

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Formand for Regionsudvalget Nordjylland

Formand for Børnefamiliegruppen Nordjylland

Formand for Rebild lokalforening

Medlem af følgegruppen, Mentorprogrammet

Andre poster
Medlem af Brugerrådet SDCN (repræsentant for Diabetesforeningen)

Medlem af Det Nordjyske Diabetesnetværk, repræsentant for børn og unge

Medlem af Tværfagligt netværk for teknologisk diabetesbehandling i Region Nordjylland

Formand for Danske Handicaporganisationer Rebild afd.

Medlem af Handicaprådet, Rebild Kommune

Mentor i Lær for Livet

David Rasmussen

Navn
David Rasmussen

Alder
Årgang 1988

Profession
Psykolog/tilsynsførende

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Medlem af regionsudvalget i Nordjylland

Andre poster
Medlem af Behandlingsrådets fagudvalg vedr. anvendelse af glukosemonitoreringssystemer til voksne patienter med type 1-diabetes

Astrid Most

Navn
Astrid Most

Alder
Årgang 1998

Profession
Sygeplejerskestuderende

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Roadshows holder

Andre poster
Ingen

Amanda Pihl

Navn
Amanda Pihl

Alder
Årgang 1998

Profession
Bachelor i Leisure Management, Podcaster ‘SukkerSygt’

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsenmedlem

Andre poster
Brugerrepræsentant på Steno Diabetes Center Copenhagen

Sophie Hindkjær

Navn
Sophie Hindkjær

Alder
Årgang 1992

Profession:
Juridisk fuldmægtig

Type diabetes:
Type 1

Poster i Diabetesforeningen:
Bestyrelsesmedlem i Hovedbestyrelsen

Andre poster:
Bestyrelsesmedlem i Steno Diabetes Center Copenhagens bestyrelse
Stifter og hovedfrivillig i Cafe Suk

Per Jensen

Navn
Per Jensen

Alder
Årgang 1960

Profession
Frivillighedsadministrator i Diabetesforeningen

Type diabetes
Type 1.

Post(er) i Diabetesforeningen
Medarbejdervalgt HB-medlem

Andre poster
Ingen