Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse varetager den overordnede foreningspolitiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau samt på direktørens virke.

Hovedbestyrelsens opbygning

Diabetesforeningens hovedbestyrelse vælges af Repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet, som holdes hvert andet år. Medlemmerne bliver valgt for en fireårig periode, hvorefter de kan genvælges.

  • En formand
  • To næstformænd
  • Seks hovedbestyrelsesmedlemmer
  • En medarbejderrepræsentant
  • Tre suppleanter (for nuværende to suppleanter)

Formandskabet

Formanden og de to næstformænd udgør formandskabet. På vegne af Hovedbestyrelsen koordinerer formandskabet overordnede driftsopgaver med daglig ledelse. Formandskabet kvalitetssikrer mødemateriale til den samlede Hovedbestyrelse. 

Hovedbestyrelsens opgaver

Overordnet skal Hovedbestyrelsen sørge for:

  • At fastlægge og sikre løbende udvikling af og opfølgning på den til enhver tid gældende strategi i samarbejde med daglig ledelse
  • At holde øje med og overvåge økonomien samt prioritere foreningens ressourcer i samarbejde med daglig ledelse
  • At ansætte og være arbejdsgiver for den administrerende direktør, som står for den daglige ledelse af foreningen
  • At repræsentere foreningen over for omverdenen i udvalgte sammenhænge.
  • At sikre gode og konstruktive relationer til foreningens frivillige og medlemmer – herunder relationer og samarbejde mellem regionsudvalg, børnefamilie- og ungegrupper samt lokalforeninger
Hovedbestyrelse
Bagerst fra venstre: David Rasmussen, Anders Lund Rasmussen, næstformand John Arne Sørensen, formand Jørgen Andersen, næstformand Thomas Elgaard Rasmussen, Liv Olivia Fritzen, Amanda Pihl. Forrest fra venstre: Amanda Broe Hansen, Malene Rasmussen, Astrid Most. Foto: Heidi Lundsgaard
Jørgen Andersen

Navn
Jørgen Andersen

Alder
Årgang 1971

Profession
Salgschef

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Formand for Diabetesforeningen

Andre poster
Ingen

Thomas Elgaard Larsen

Navn
Thomas Elgaard Larsen

Alder
Årgang 1959

Profession
Civiløkonom

Type diabetes
Type 1

Poster i Diabetesforeningen
Næstformand i Hovedbestyrelsen

Formand i Hørsholm-Fredensborg Lokalforening

Andre poster
Medlem af Handicaprådet i Fredensborg Kommune

Nordsjællands Hospitals brugergruppe

John Arne Sørensen

Navn
John Arne Sørensen (JAS)

Alder
Årgang 1944

Profession
Pensioneret sygehusdirektør

Type diabetes
Sekundær diabetes

Poster i Diabetesforeningen
Næstformand i Hovedbestyrelsen

Formand for lokalforeningen i Kolding kommune

Formand for regionsudvalget i Syddanmark

Andre poster
Medlem af Sundhedsbrugerrådet i Syddanmark

Medlem af Det Regionale Diabetesudvalg i Syddanmark

Medlem af Patientinddragelsesudvalget i Syddanmark

Medlem af Forum for Brugerinvolvering ved Steno Diabetescenter Odense

Medlem af Nationalt Diabetes Netværk

Medlem af lokalt diabetesudvalg ved Sygehus Lillebælt

Formand for Handicaprådet i Kolding kommune

Malene Rasmussen

Navn
Malene Rasmussen

Alder
Årgang 1970

Profession
Projektkonsulent

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Formand i Sorø Lokalforening

Andre poster
Patientrepræsentant (type 1) i Steno Diabetes Center Sjællands Forskningsråd

Ankenævnet for Patienterstatning

Liv Olivia Fritzen

Navn
Liv Olivia Fritzen

Alder
Årgang 1999

Profession
Kandidatstuderende (DTU og Københavns Universitet)

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Formand for Ungegruppen Hovedstaden og Café Suk-ansvarlig

Andre poster
Medlem af Ungepanelet på SDCC og Brugerrepræsentant på Nordsjællands Hospital

Brugerrepræsentant i International Diabetes Federation Europe's ungenetværk YOURAH

David Rasmussen

Navn
David Rasmussen

Alder
Årgang 1988

Profession
Psykolog/tilsynsførende

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Medlem af regionsudvalget i Nordjylland

Andre poster
Medlem af Behandlingsrådets fagudvalg vedr. anvendelse af glukosemonitoreringssystemer til voksne patienter med type 1-diabetes

Astrid Most

Navn
Astrid Most

Alder
Årgang 1998

Profession
Sygeplejerskestuderende

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Roadshows holder

Andre poster
Ingen

Amanda Pihl

Navn
Amanda Pihl

Alder
Årgang 1998

Profession
Bachelor i Leisure Management, Podcaster ‘SukkerSygt’

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsenmedlem

Andre poster
Brugerrepræsentant på Steno Diabetes Center Copenhagen

Amanda Broe Hansen

Navn
Amanda Broe Hansen

Alder
Årgang 1996

Profession:
Professionsbachelor i ernæring og sundhed med toning sundhedsfremme og diætetik

Type diabetes:
Type 1

Poster i Diabetesforeningen:
Medlem af Hovedbestyrelsen, mentor i Mentorprogrammet

Andre poster:
Ungepanel på SDCC, brugerrepræsentant i styregruppen ift. Stenopool på SDCC

Anders Lund Rasmussen

Navn
Anders Lund Rasmussen

Alder
Årgang 1988

Profession
Udviklingskonsulent i Diabetesforeningen

Type diabetes
Ingen

Post(er) i Diabetesforeningen
Medarbejdervalgt HB-medlem

Andre poster
Ingen