Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse varetager den overordnede foreningspolitiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau samt på direktørens virke.

Hovedbestyrelsens opbygning

Diabetesforeningens hovedbestyrelse vælges af Repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet, som holdes hvert andet år. Medlemmerne bliver valgt for en fireårig periode, hvorefter de kan genvælges.

  • En formand
  • To næstformænd
  • Seks hovedbestyrelsesmedlemmer
  • En medarbejderrepræsentant
  • Tre suppleanter

Formandskabet

Formanden og de to næstformænd udgør formandskabet. På vegne af Hovedbestyrelsen koordinerer formandskabet overordnede driftsopgaver med daglig ledelse. Formandskabet kvalitetssikrer mødemateriale til den samlede Hovedbestyrelse. 

Hovedbestyrelsens opgaver

Overordnet skal Hovedbestyrelsen sørge for:

  • At fastlægge og sikre løbende udvikling af og opfølgning på den til enhver tid gældende strategi i samarbejde med daglig ledelse
  • At holde øje med og overvåge økonomien samt prioritere foreningens ressourcer i samarbejde med daglig ledelse
  • At ansætte og være arbejdsgiver for den administrerende direktør, som står for den daglige ledelse af foreningen
  • At repræsentere foreningen over for omverdenen i udvalgte sammenhænge.
  • At sikre gode og konstruktive relationer til foreningens frivillige og medlemmer – herunder relationer og samarbejde mellem regionsudvalg, børnefamilie- og ungegrupper samt lokalforeninger
Hovedbestyrelse
Bagerst fra venstre: David Rasmussen, Anders Lund Rasmussen, formand Jørgen Andersen, næstformand Thomas Elgaard Larsen, Liv Olivia Fritzen, Amanda Pihl. Forrest fra venstre: Amanda Broe Hansen, Malene Rasmussen, Astrid Most (udtrådt). Fraværende på foto: Aksel Kramer. Foto: Heidi Lundsgaard
Jørgen Andersen

Navn
Jørgen Andersen

Alder
Årgang 1971

Profession
Salgschef

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Formand for Diabetesforeningen

Andre poster
Ingen

Thomas Elgaard Larsen

Navn
Thomas Elgaard Larsen

Alder
Årgang 1959

Profession
Civiløkonom

Type diabetes
Type 1

Poster i Diabetesforeningen
Næstformand i Hovedbestyrelsen

Formand i Hørsholm-Fredensborg Lokalforening

Andre poster
Medlem af Handicaprådet i Fredensborg Kommune

Nordsjællands Hospitals brugergruppe

Anonym silhouet

Næstformand i Hovedbestyrelsen. Vakant - Opdatering følger.

Malene Rasmussen

Navn
Malene Rasmussen

Alder
Årgang 1970

Profession
Projektkonsulent

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Formand i Sorø Lokalforening

Andre poster
Patientrepræsentant (type 1) i Steno Diabetes Center Sjællands Forskningsråd

Ankenævnet for Patienterstatning

Liv Olivia Fritzen

Navn
Liv Olivia Fritzen

Alder
Årgang 1999

Profession
Kandidatstuderende (DTU og Københavns Universitet)

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Formand for Ungegruppen Hovedstaden og Café Suk-ansvarlig

Andre poster
Medlem af Ungepanelet på SDCC og Brugerrepræsentant på Nordsjællands Hospital

Brugerrepræsentant i International Diabetes Federation Europe's ungenetværk YOURAH

David Rasmussen

Navn
David Rasmussen

Alder
Årgang 1988

Profession
Psykolog/tilsynsførende

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsen

Medlem af regionsudvalget i Nordjylland

Andre poster
Medlem af Behandlingsrådets fagudvalg vedr. anvendelse af glukosemonitoreringssystemer til voksne patienter med type 1-diabetes

Amanda Pihl

Navn
Amanda Pihl

Alder
Årgang 1998

Profession
Bachelor i Leisure Management, Podcaster ‘SukkerSygt’

Type diabetes
Type 1

Post(er) i Diabetesforeningen
Medlem af Hovedbestyrelsenmedlem

Andre poster
Brugerrepræsentant på Steno Diabetes Center Copenhagen

Aksel 2

Navn
Aksel Kramer

Alder

Årgang 1948

Profession

Pensioneret lærer/konsulent

Diabetestype

Type 2

Poster i Diabetesforeningen

Medlem af Hovedbestyrelsen

Formand for Høje-Taastrup Lokalforening

Næstformand i Regionsudvalget Hovedstaden

Andre poster

Medlem af Danske Handicaporganisationers bestyrelse i Høje-Taastrup kommune

Medlem af Handicaprådet i Høje-Taastrup kommune

Amanda Broe Hansen

Navn
Amanda Broe Hansen

Alder
Årgang 1996

Profession:
Professionsbachelor i ernæring og sundhed med toning sundhedsfremme og diætetik

Type diabetes:
Type 1

Poster i Diabetesforeningen:
Medlem af Hovedbestyrelsen, mentor i Mentorprogrammet

Andre poster:
Ungepanel på SDCC, brugerrepræsentant i styregruppen ift. Stenopool på SDCC

Anders Lund Rasmussen

Navn
Anders Lund Rasmussen

Alder
Årgang 1988

Profession
Udviklingskonsulent i Diabetesforeningen

Type diabetes
Ingen

Post(er) i Diabetesforeningen
Medarbejdervalgt HB-medlem

Andre poster
Ingen

Anonym silhouet

 

Navn
Jens Gammelgaard Nielsen

Fødselsdato
17. juli 1957

Profession
Førtidspensionist, driftsansvarlig for Bønsvig-Stavreby Vandværk, foredragsholder om diabetes/amputation m.m.

Diabetestype
Type 2

Poster i Diabetesforeningen
Medlem Hovedbestyrelsen, formand for Stevns Lokalforening, næstformand i Regionsudvalg Sjælland

Andre poster
Leverer diabetestrailer til arrangementer i lokalforeninger på Sjælland og Fyn