Region Syddanmark2

Regionsudvalg

Regionsudvalgene sikrer, at forskellige regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier.

Regionsudvalgenes opgaver

I hver af landets regioner etableres et regionsudvalg. Regionsudvalget består af tre-otte medlemmer. Regionsudvalgene står for, at de regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier. Derudover skal regionsudvalgene:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner, der overordnet koordineres af sekretariatet.
  • Fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem regionens lokalforeninger og børnefamilie- og ungegrupper samt fremme dialogen mellem lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen.
  • Udpege en eller flere repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet, at Diabetesforeningen skal være repræsenteret. Repræsentanterne skal i samarbejde med regionsudvalgene arbejde for, at relevante regionale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den regionale planlægning og handling. Sekretariatet kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer. Regionsudvalget og repræsentanter kan i deres arbejde trække på bistand fra sekretariatet efter nærmere aftale.
  • Påvirke det regionale politiske niveau, koordinere og understøtte arbejdet i de forskellige regionale råd og udvalg samt regionens lokalforeninger efter aftale med Hovedbestyrelsen via sekretariatet.

Regionsmøder

Der afholdes regionsmøder to gange årligt. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem sekretariatet og regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordinering og information mellem parterne indenfor emnerne politik, kampagner og medlemshvervning, dels at afholde kurser i det omfang, det er nødvendigt.

Formændene for regionsudvalgene og to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg mødes mindst én gang årligt med Hovedbestyrelsen. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem regionsudvalgenes formænd, sekretariatet og Hovedbestyrelsen. Sekretariatet har initiativforpligtigelsen. Et obligatorisk punkt på dagsordenen med Hovedbestyrelsen er fastlæggelse af de overordnede rammer og temaer for regionsmøderne.

 

Region Hovedstaden

Formand Villy Nielsen Kofod
Næstformand Inge Mynster-Nielsen
Kasserer Elsa Bergenholz
Alm. medlem Keld Baerens
Alm. medlem Aksel Peter Kramer
Sekretær Jens Jørgen Nielsen
Suppleant Eva Lyhne Damgaard

Region Midtjylland

Formand Lissi Rasmussen
Alm. medlem Hasse Gustafsen
Alm. medlem Jørgen Linnemann Jensen
Alm. medlem Karin Iversen
Alm. medlem Gitte Jensen
Alm. medlem Rene Kaalund
Alm. medlem Per Borch Kristensen
Suppleant Jørn Nielsen

Region Nordjylland

Formand Stine Dinesen Saarup
Sekretær David Rasmussen
Alm. medlem Susanne Brøndbjerg Højlund
Alm. medlem Bjarne Thomsen
Alm. medlem Steen Jørgensen
Suppleant Jane Nordal Christensen
Suppleant Lise Jensen

Region Sjælland

Formand Anne Petersen
Næstformand Jens T. Gammelgaard Nielsen
Sekretær Jytte Kristiansen
Alm. medlem Elizabeth Rønskov
Alm. medlem Torben Joconde
Alm. medlem Stig Rex Andersen
Alm. medlem Dorte Mørck Andersen
Alm. medlem Birgit Mensberg
Suppleant Linda Hoffmann

Region Syddanmark

Formand John Arne Sørensen
Næstformand Bent Meng Larsen
Alm. medlem Jan Bolvig Stokholm
Alm. medlem Lars Peter Damkjær
Alm. medlem Mogens Hansen
Alm. medlem Solveig Gajda
Alm. medlem Torkild Pedersen
Suppleant Tommy Simonsen
Suppleant Kate Møbjerg Nielsen