Region Syddanmark2

Regionsudvalg

Regionsudvalgene sikrer, at forskellige regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier.

Regionsudvalgenes opgaver

I hver af landets regioner etableres et regionsudvalg. Regionsudvalget består af tre-otte medlemmer. Regionsudvalgene står for, at de regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier. Derudover skal regionsudvalgene:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner, der overordnet koordineres af sekretariatet.
  • Fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem regionens lokalforeninger og børnefamilie- og ungegrupper samt fremme dialogen mellem lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen.
  • Udpege en eller flere repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet, at Diabetesforeningen skal være repræsenteret. Repræsentanterne skal i samarbejde med regionsudvalgene arbejde for, at relevante regionale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den regionale planlægning og handling. Sekretariatet kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer. Regionsudvalget og repræsentanter kan i deres arbejde trække på bistand fra sekretariatet efter nærmere aftale.
  • Påvirke det regionale politiske niveau, koordinere og understøtte arbejdet i de forskellige regionale råd og udvalg samt regionens lokalforeninger efter aftale med Hovedbestyrelsen via sekretariatet.

Regionsmøder

Der afholdes regionsmøder to gange årligt. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem sekretariatet og regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordinering og information mellem parterne indenfor emnerne politik, kampagner og medlemshvervning, dels at afholde kurser i det omfang, det er nødvendigt.

Formændene for regionsudvalgene og to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg mødes mindst én gang årligt med Hovedbestyrelsen. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem regionsudvalgenes formænd, sekretariatet og Hovedbestyrelsen. Sekretariatet har initiativforpligtigelsen. Et obligatorisk punkt på dagsordenen med Hovedbestyrelsen er fastlæggelse af de overordnede rammer og temaer for regionsmøderne.

 

Kontakt regionsudvalgene

Har du spørgsmål og ønsker at komme i kontakt med regionsudvalget i din region, kan du finde dem nedenfor her:

Gå til regionsudvalget i Region Hovedstaden

Gå til regionsudvalget i Region Midtjylland

Gå til regionsudvalget i Region Nordjylland

Gå til regionsudvalget i Region Sjælland

Gå til regionsudvalget i Region Syddanmark