Fællesfoto Bussen Web

Sekretariatet

Sekretariatet varetager foreningens daglige drift og ledes af en administrerende direktør, som Hovedbestyrelsen har ansat. Hovedbestyrelsen fastsætter også direktørens beslutningskompetence og ansættelsesforhold.

Kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet

Diabetesforeningen prioriterer et godt arbejdsmiljø for foreningens ansatte. De seneste rutinemæssige kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet har ført til grønne smileys. Find Diabetesforeningen på Arbejdstilsynets hjemmeside ved at søge på CVR: 35231528.

Smiley

 

Stationsparken 24, Glostrup
Seneste kontrolbesøg den 30. juni 2020