Gruppefoto Web

Vision og strategi

Diabetesforeningen går forrest i #diabeteskampen for et godt liv med diabetes, og en fremtid uden.

Vi kæmper for dig med diabetes

Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet personer med diabetes. I dag har vi ca. 90.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

I Diabetesforeningen kæmper vi for at komme diabetes til livs. At opdage sygdommen i tide, forebygge at den udvikler sig og hver evig eneste dag løfte livskvaliteten for dem med sygdommen inde på livet.

Målet om, at vores børn og kommende generationer ikke skal kæmpe med en livsomvæltende, livstruende og stigmatiserende sygdom, samler os.

Og der er brug for nogen, der tager kampen på vegne af mennesker med diabetes og deres pårørende. Men så sandelig også på vegne af vores samfund. Diabetes er en stille sundhedskatastrofe, som aldrig har fået den modstand, den fortjener. Derfor insisterer vi på at få den danske befolkning og politikerne ind i diabeteskampen. Nu.

Vision, mission og formål

Vision

Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden

Mission

Diabetesforeningen skal virke for:

  • At forbedre livskvaliteten for personer med diabetes
  • At øge helbredelsesmulighederne for diabetes
  • At forebygge diabetes og dens følgesygdomme

Formål

Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbedre livet med sygdommen diabetes gennem forebyggelse og bekæmpelse af diabetes og dens følgevirkninger.

Som et led i opfyldelsen af foreningens formål skal Diabetesforeningen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt virke for:

  • at forbedre livskvaliteten for personer med diabetes og deres pårørende blandt andet gennem bekæmpelse af de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af diabetes
  • at øge helbredelsesmulighederne for diabetes samt
  • at forebygge diabetes og dens følgesygdomme

Målsætninger og fokus

Diabetesforeningen vil fortsat gå forrest i kampen for mennesker med diabetes. Vi vil bidrage til, at både sundhedssystemet og andre aktører tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation, behov og rettigheder med det mål at forbedre helbredet og øge livskvaliteten for den enkelte med diabetes.

Vi vil øge fokus på, hvordan vi i Danmark og i vores liv skaber større synlighed og forståelse for diabetessagen og den enkelte med diabetes.

Og vi vil hjælpe med at øge fokus på, hvordan man selv kan forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til alle typer af diabetes.

Fire strategiske indsatsområder

1. Synlighed og styrket strategisk kommunikation som offensiv meningsdanner

Diabetessagen kæmpes også i den offentlige debat, og her vil vi i Diabetesforeningen skærpe vores stemme og skabe en diabetesbevægelse, som mange flere vil deltage i.

2. Ledende rolle i partnerskaber om diabetes, kronisk sygdom og forebyggelse

I Diabetesforeningen lykkes vi blandt andet igennem samarbejdet med andre – og vi vil udvise mere lederskab på udvalgte områder. I 2030 vil næsten en halv million danskere have diabetes. Det kræver helt nye løsninger og samarbejder at løse denne samfundsudfordring.

3. Formidling af viden og aktive bidrag til forskning

I Diabetesforeningen inddrager vi selvfølgelig mennesker med diabetes i beslutningerne om, hvad der er vigtigt at forske i! Vi har en unik mulighed for at formidle det levede liv med diabetes og for at pege på, hvad der er vigtigt for mennesker med diabetes.

4. Mobilisering af danskerne til diabetesbevægelsen

Vi arbejder allerede sammen med tusindvis af medlemmer, frivillige, forskere, life science, sundhedsprofessionelle og sponsorer om vore passion for at skabe et bedre liv med diabetes og en fremtid uden. Men vi har ikke nok med i bevægelsen. Vi vil mobilisere langt flere i diabetesbevægelsen og sikre, at man kan deltage aktivt i det omfang, man har tid og mulighed for.