BLIV MEDLEM

Tilbud til pårørende

Se hvilke tilbud, der er for dig som pårørende.

Tilbud til pårørende i kommunen

Det er forskelligt fra kommune til kommune (og region til region), hvad de tilbyder af støtte til pårørende. Nogle kommuner har tilbud til pårørende om støtte og hjælp i form af samtaletilbud, støttegrupper, netværksgrupper og lignende. Nogle kommuner har ansat en pårørendekonsulent, hvor hovedfokus er de pårørende ve og vel.

Derudover tilbyder flere kommuner patientuddannelser, hvor pårørende også har mulighed for at deltage. Det kan være en god idé at deltage, da uddannelsen giver jer et fælles udgangspunkt for samarbejdet om at håndtere diabetes i hverdagen.

Spørg i din kommune, din læge eller på ambulatoriet, om hvad der findes af tilbud til pårørende.

Psykologhjælp

Mange pårørende kan få brug for en udefrakommende at tale med, hvis belastningen i hverdagen bliver for stor. Nogle pårørende vælger at tale med en psykolog. Alle kan henvende sig til en psykolog og få hjælp, men som reglerne er i dag, er det ikke alle, der kan få tilskud.

Det er din læge, der skal henvise dig til en psykolog.

Læs mere om tilskud til psykologhjælp (diabetes 1)

Læs mere om tilskud til psykologhjælp (diabetes 2)

Diabetesforeningens tilbud

Mange pårørende oplever det som givende at tale med andre pårørende, som enten står i den samme situation eller, som har haft de samme udfordringer.

Diabetesforeningens tilbud henvender sig primært til den med diabetes, men i mange tilfælde er det muligt for pårørende at deltage. Det gælder for eksempel vores kurser, type 1-netværk, motivationsgrupper, lokale arrangementer og ungegrupper. 

Du kan læse om de forskellige tilbud her:

Tilbud til type 1-diabetikere og deres pårørende

Tilbud til type 2-diabetikere og deres pårørende

Du kan også finde grupper på Facebook, hvor du kan spørge andre pårørende til råds og læse om deres erfaringer. Derudover kan du læse om andre pårørendes oplevelser på vores blog Diabetes Stories.

Oversigt over facebookgrupper med diabetes 1

Oversigt over facebookgrupper med diabetes 2

Besøg bloggen og læs om at være pårørende til en diabetiker

Diabetesrådgiverne

Har du brug for at dele dine bekymringer, udfordringer og overvejelser med en, der kender livet med diabetes? Diabetesrådgiverne står klar med råd og vejledning fra både frivillige og fagpersoner (herunder en diætist, diabetessygeplejerske, socialrådgiver, fodterapeut og en psykolog).

Diabetesrådgivningen sidder klar til at besvare dine spørgsmål og give dig nogle redskaber til ikke bare at leve med diabetes - men til at leve godt med diabetes.

De frivillige Diabetesrådgivere er erfarne diabetikere, som ved, hvad det vil sige at leve med diabetes. De vejleder hver dag andre diabetikere om de udfordringer, de står over for i livet med diabetes. Mange af de frivillige Diabetesrådgivere har selv have diabetes og eller er pårørende til andre med diabetes.

Læs mere om Diabetesrådgiverne

Søg Diabetesforeningens legater

Diabetesforeningen administrerer en række legater, som skal gøre livet lettere for personer med diabetes. Vi uddeler legaterne til personer, der selv har diabetes, men du kan som pårørende søge på en andens vegne. Du kan blandt andet søge legater til en økonomisk håndsrækning eller til deltagelse i sundhedspædagogiske diabeteskurser for diabetikere og pårørende.

Læs mere om Diabetesforeningens legater (diabetes 1)

Læs mere om Diabetesforeningens legater (diabetes 2) 

Diabetesforeningens pårørendeindsats

Når der er tale om langvarig eller kronisk sygdom, kan der være et behov for økonomisk og praktisk støtte. Som det er i dag, kan pårørende i udgangspunktet ikke få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et sygdomsforløb. Derudover gives der sjældent kørselstilskud, og orlovs- eller omsorgsdage bliver ofte ikke tilkendt i et fornødent omfang.

Der er behov for, at pårørende får rettigheder, der giver dem fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og som støtter op om et økonomisk råderum.

Diabetesforeningen arbejder på at få indført en national pårørendehandlingsplan. Det gør vi, fordi vi anser pårørende som en stærk ressource - både for den med diabetes og for sundhedssystemet. Formålet med handlingsplanen er at støtte pårørende og gøre hverdagen lettere for hele familien. Handlingsplanen skal blandt andet give pårørende mulighed for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, kørselstilskud, orlovs- eller omsorgsdage.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes