Politisk Konference På Christiansborg

Politik

I Diabetesforeningen kæmper vi for, at diabetes ikke skal være en kamp.

Pressetelefon
Lukket

63 12 90 12

63 12 90 12

Diabetesforeningen kæmper for alle danskere med diabetes. Diabetes er en sygdom, der vokser med alvorlig hast. Det er en stille sundhedskatastrofe – som vi vil give modstand. 

Derfor kæmper vi for, at diabetes bliver taget alvorligt, at diabetes bliver opdaget i tide eller slet ikke udvikler sig. Det giver et bedre liv og er sundere for samfundsøkonomien. I dag koster diabetes 31 mia. kr. årligt.

Vi kæmper nationalt, regionalt og lokalt for, at man ikke skal kæmpe mod systemet eller mod et vilkårligt og ulige postnummerlotteri. Vi kæmper for, at børn med diabetes får en tryg start på livet. Og vi kæmper for, at diabetesbehandlingen har den samme høje kvalitet over hele landet.

Vi insisterer på, at politikerne kommer ind i kampen.

Fod Amputationer 1080X1080

600 er 600 for mange

600 personer med diabetes betaler hvert eneste år prisen, når de får foretaget en amputation. Det, mener vi, er 600 for mange. Læs her, hvordan vi løser udfordringen.
SPÅ Indspil Forsied

6 problemer 20 løsninger

Den kroniske kur

Sundhedsvæsenet lider af 6 store problemer. Løsningerne skal findes 20 steder. Vi giver inspiration til indretning af fremtidens sundhedsvæsen.
Kronikerplan Webnyhed

Knæk den kroniske kurve

Sundhedsvæsenet, som vi kender det, er under pres – for vi står over for en stille sundhedskatastrofe, når der kommer flere kronikere og færre behandlere. Diabetesforeningen kæmper for at knække den kroniske kurve og vil sætte ind med:

  • Tidlig opsporing
  • Ensartet høj kvalitet hjulpet af bl.a. pakkeforløb for type 2-diabetes
  • Opgør med postnummerlotteri og investeringer i teknologi
  • Målrettede investeringer, der sikrer bedre behandling og liv med kronisk sygdom

Klik her og læs om kronikerplanen

Forebyggelse 1920X1080 Web

Ny start på et sundere Danmark

De seneste år har alkohol og tobak fyldt forebyggelsesdagsordenen. Og af vigtige årsager. Desværre er usunde madvaner – næst efter tobak – den risikofaktor, der kan tilskrives flest dødsfald og sygdomme i Danmark, og vi bevæger os stadigt mindre som nation. Derfor mener Diabetesforeningen, at vi i Danmark skal have langt større fokus på at forebygge overvægt og indrette vores samfund på en måde, der gør de sunde valg til de lette valg. Vi har som ambition, at andelen af danskere med kronisk sygdom skal falde. Vi har 15 forslag til en ny start på et sundere Danmark.

Klik her og læs om forebyggelsesindsatsen

Hjælpemidler Og Behandlingsredskaber

Lige og bedre adgang til diabetesteknologi

Diabetesforeningen kæmper for, at mennesker med diabetes skal have adgang til de teknologier, der kan give det bedst mulige liv med diabetes – teknologier, der er et værn mod livstruende situationer.

Klik her og læs om indsatsen for lige adgang til diabetesteknologi

Skolebarn

Trygt børneliv i skole og dagtilbud

Vi kæmper for, at alle børn skal have ret til støtte at håndtere deres diabetes, så de kan have en hverdag på lige fod med deres kammerater i skole og dagtilbud.

Klik her og læs om kampen for et trygt børneliv

Kørekort

Opgør med gammeldags regler for kørekort

Vi kæmper for nye kørekortregler, der gør op med forældede regler, så mennesker med diabetes ikke oplever diskrimination.

Klik her og læs om opgøret med reglerne for kørekort

To kvinder smiler

God start på livet med type 2-diabetes

Vi kæmper for, at alle med type 2-diabetes får et tilbud om patientuddannelse af ensartet høj kvalitet uanset postnummer. For en god start på livet med diabetes giver bedre liv med diabetes.

Klik her og læs om uddannelse til mennesker med diabetes

Looper

Loopers og Do It Yourself (DIY)

Diabetesforeningen bakker op om mennesker, som prøver nye veje i brugen af diabetesudstyr - men gør opmærksom på, at det er på eget ansvar og risiko.

Klik her og læs om loopers og Do It Yourself

Vejledninger

Høringssvar

Diabetesforeningen afgiver ofte høringssvar i nationale og regionale sager, der fylder i livet med diabetes.

Læs høringssvar