Hjælpemidler Og Behandlingsredskaber

Lige og bedre adgang til diabetesteknologi

Diabetesforeningen kæmper for, at mennesker med diabetes skal have adgang til de teknologier, der kan give det bedst mulige liv med diabetes – teknologier, der er et værn mod livstruende situationer.

Stor ulighed på tværs af landet

Selvom vi formelt set i Danmark har fri og lige adgang til sundhedsbehandling, hersker der i dag en geografisk ulighed. For tildelingen af livsændrende diabetesudstyr er vilkårlig både fra region til region og kommunerne imellem.

Diabetesforeningen kæmper for et opgør med dette postnummerlotteri, og at der skal blive lige – og bedre – adgang til det diabetesudstyr, som kan sikre sundhedsmæssige gevinster og øget livskvalitet. Samlet set vil det også være en gevinst for samfundet.

En sensorbaseret glukosemåler er et eksempel på en teknologi, der kan forhindre livstruende situationer hos mennesker med diabetes, der tager insulin flere gange dagligt.

Sensoren mindsker nemlig risikoen for lavt blodsukker, insulinchok og, på den lange bane, risikoen for hjerte-, øjen-, nyre- og nervesygdomme og amputationer. Men den lille sensor, der kan gøre en stor forskel, er langt fra tilgængelig for alle, der kunne have glæde af den.

Diabetesforeningens aktindsigt fra november 2022 viser, at nogle kommuner tildeler sensorer som hjælpemiddel til alle – eller næsten alle, der søger, mens andre kommuner afviser alle – eller næsten alle – ansøgninger.

Der er også stor forskel på, hvornår regionerne tildeler sensorer som et behandlingsredskab. I Region Syddanmark bliver de tildelt til alle med et langtidsblodsukker over 53 mmol/mol, mens man i andre regioner f.eks. Region Nordjylland skal have et langtidsblodsukker over 70 mmol/mol.

Lovgivningen følger ikke de faglige anbefalinger

Disse forskelle eksisterer på trods af, at Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) anbefaler sensorer til alle, der tager insulin flere gange dagligt, og at tildelingen af teknologien i vores nabolande er væsentligt højere end i Danmark.

Ligeledes har de britiske sundhedsmyndigheder, på baggrund af anbefaling fra prioriteringsinstituttet NICE, i 2022 besluttet at udvide adgangen til sensorer, så de nu tildeles til alle med type 1-diabetes og til personer med type 2-diabetes, som tager insulin flere gange dagligt og har udfordringer med f.eks. hypoglykæmi, samt til dem der måler blodsukker mere end 8 gange i døgnet.

Løs systemets kassetænkning - for økonomien og sundhedens skyld

Som det er i dag, kan en sensor både være et behandlingsredskab, der tildeles i regionen, og et hjælpemiddel i kommunerne. Det er et problem, som fanger mennesker mellem systemets kasser, og trækker ressourcer, der i stedet kunne investeres i bedre behandling.

Der bruges mange penge i både kommuner og i Ankestyrelsen på at behandle ansøgninger og klager. Hertil kommer den tid, som sundhedspersonalet bruger på at vejlede mennesker med diabetes i at navigere i det komplekse landskab, og på at udforme udtalelser og svare på spørgsmål fra kommunerne. Penge og tid, som kan bruges langt bedre andre steder i sundhedsvæsenet.

Hvis flere med diabetes får den rette teknologi til blodsukkermåling i hverdagen, vil det også betyde færre udgifter til behandling og til overførselsindkomster som førtidspension, fordi flere med diabetes kan være på arbejdsmarkedet i længere tid.

Der er dermed en større sygdomskontrol og livskvalitet ved brug af diabetesteknologi, som kan lette presset på sundhedsvæsenet og ligeledes udgør en samfundsgevinst. 

Det er et problem, som fanger mennesker mellem systemets kasser, og trækker ressourcer, der i stedet kunne investeres i bedre behandling.

Diabetesforeningen foreslår

  • Sensorbaserede glukosemålere bør være et behandlingsredskab, og alle med diabetes, der får insulin flere gange dagligt, skal have adgang til sensorer, som Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) anbefaler.
  • Opdater hjælpemiddelbekendtgørelsen, så sensorbaseret glukosemåling kommer til at indgå i bekendtgørelsen på linje med almindeligt testmateriale.
  • Personer med type 2-diabetes skal – uanset om de er i medicinsk behandling eller ej – have mulighed for at måle deres blodsukker. Derfor skal alle med ikke-insulinkrævende diabetes have adgang til blodsukkerapparat og testmateriale i det omfang, de har behov, så de har mulighed for periodisk struktureret blodsukkermåling.
  • Oprettelse af hjælpemiddelcentre, så det er faglig ekspertise og ikke kommunekassen, der vurderer tildelingen af hjælpemidler.
Liv Martine Elias Munk 16X9

Borgerforslag

50.000 underskrifter, og dermed adgang til at blive behandlet i Folketinget! Det opnåede influenceren Liv Martines borgerforslag om, at alle med insulinkrævende diabetes skal have ret til at få en sensorbaseret glukosemåler. Vi følger udviklingen tæt i kampen mod #postnummerlotteri.

 

image-text
Lige Og Bedre Adgang Til Diabetesudstyr Forside

Budskabspapir: Lige og bedre adgang til diabetesudstyr

Diabetesforeningen kæmper for et opgør med postnummerlotteriet og for lige adgang til det udstyr, som kan sikre sundhedsmæssige gevinster og øget livskvalitet. Det kan du læse mere om i budskabspapiret.