Corona 4 Web

Efter corona: folkesundheden i fokus

Et år med corona har for mange betydet et år med mindre motion og mere af den kalorierige mad. Det har konsekvenser for folkesundheden og prognoserne for prædiabetes og type 2-diabetes.

Nedlukningen af Danmark forventes at have haft store konsekvenser for folkesundheden, og der vil med al sandsynlighed komme et sundhedsmæssigt efterslæb. Samtidig har de praktiserende læger oplevet et markant fald i antallet af henvendelser og besøg i forbindelse med coronaepidemien.

Der er derfor også en stor risiko for, at mennesker med en udiagnosticeret diabetes ikke er blevet opsporet, hvilket kan have konsekvenser for udvikling af følgesygdomme til diabetes.

Allerede inden coronaepidemien var danskernes folkesundhed på vej i den forkerte retning, hvor hver tredje ikke var tilstrækkeligt fysisk aktive og halvdelen af den voksne befolkning var overvægtige.

Vi har skabt et samfund, der fremmer udviklingen af type 2-diabetes, og vi har sammen et ansvar for at vende denne udvikling

Forebyggelse er en af Diabetesforeningens vigtigste fokusområder for at sikre en fremtid uden diabetes.

Under de lange nedlukninger har mange ikke fået dyrket den anbefalede daglige motion, som sikrer fysisk og mental sundhed, hjælper til at holde normalvægten og modvirker prædiabetes og type 2- diabetes.

Samme tendens ses hos vores medlemmer, hvor 40% ikke har været ligeså fysisk aktive som før coronapandemien, 17% har spist mere, 15% har spist mindre sundt og hele 38% har taget på under pandemien.

Det nedsatte fokus på sund mad og motion hos Diabetesforeningens medlemmer er bekymrende, fordi foreningens medlemmer har en stor forståelse for, hvordan sunde vaner påvirker helbredet - måske i endnu højere grad end de, der i dag er i risiko for at have uopdaget type 2-diabetes. 

At få vendt udviklingen og løftet folkesundheden kræver samarbejde på tværs
Konference om folkesundheden efter corona
Folkesundheden efter corona var til debat, da Dansk Erhverv og Diabetesforeningen den 27. maj 2021 afholdt webinar med repræsentanter fra bl.a. Folketinget, KL, Danske Regioner, Firmaidrætten og DGI

Mennesker med diabetes har vist sig at være i øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte af coronavirus. Håndteringen af stigningen i kronisk sygdom som overvægt og diabetes er derfor endnu vigtigere nu end nogensinde. Også hvis befolkningen i fremtiden skal stå stærkere ved lignende epidemier.

Selv hvis coronakrisen går over, så gør diabeteskrisen det desværre ikke

Selv hvis coronakrisen går over, så gør diabeteskrisen det desværre ikke. Stigningen i antallet, der får konstateret diabetes stiger nemlig fortsat.

Vi har skabt et samfund, der fremmer udviklingen af type 2-diabetes, og vi har sammen et ansvar for at vende denne udvikling.

At få vendt udviklingen og løftet folkesundheden kræver samarbejde på tværs af civilsamfundet, erhvervslivet og politikere - gennem partnerskaber med fokus på motion, sund kost og mental sundhed.

Diabetesforeningen indgår allerede i dag i en række partnerskaber og samarbejder med andre patientforeninger, idrætsforeninger, erhvervsliv m.fl., og vil fortsat indgå i stærke samarbejder for folkesundheden.

Den nationale handlingsplan for diabetes løber ud i 2021, og der er behov for at få fulgt op med nye initiativer til at styrke folkesundheden og forebygge diabetes.