Hjælpemidler Og Behandlingsredskaber

Lige adgang til diabetesteknologi

Diabetesforeningen mener, at alle med diabetes skal have adgang til udstyr, der hjælper dem til et bedre liv med diabetes.

Det er veldokumenteret, at sensorbaseret glukosemåling og insulinpumper øger tryghed og livskvalitet samt forbedrer patienternes blodsukker. Og et stabilt og lavt blodsukker mindsker risikoen for alvorlige følgesygdomme som for eksempel nyresvigt, hjerte-kar-sygdom og amputationer.

I Diabetesforeningen mener vi, at alle med diabetes skal have adgang til det rette diabetesudstyr med udgangspunkt i den enkeltes behov - det gælder alle uanset diabetestype, alder, bopæl og behandlingssted. Udbuddet af diabetesteknologi er i vækst og tilsvarende er interessen fra både patienter, pårørende og behandlere stigende, hvilket frem for alt er drevet af ønsket om at lette hverdagen med diabetes samt at opnå bedre blodsukkerregulering.

Vi har arbejdet målrettet med at få udbredt viden om, hvad sensorbaseret glukosemåling er og har af betydning for personer med diabetes, deres hverdag og livskvalitet.

Læs også: Nyt forsøg med glukosemålere 

Med finansloven 2021 blev der afsat 10 mio. kr. til en forsøgsordning med sensorbaserede glukosemålere. I foråret 2021 modtog Sundhedsministeriet et oplæg om forsøgsordningens indhold fra Danske Regioner, som der blev taget udgangspunkt i forhandlingerne med aftalepartierne. Den endelig aftale om forsøgsordningen er endnu ikke faldet på plads.

Læs også: DEBAT: Investér i en bedre diabetesbehandling med moderne teknologi.

Vi mener, at:

  • Forsøgsordningens midler hovedsageligt skal gå til at give flest muligt personer med diabetes adgang til sensorer, mens udgifter til administration/evaluering bør holdes nede.
  • Ordning bør være blivende, således at de personer der får tildelt teknologien, ikke får den frataget, når forsøgsordningen udløber.
  • Det er afgørende, at forsøgsordningen inkluderer en målgruppe, som ikke allerede tilbydes sensorbaseret glukosemåling. I dag har Danske Regioner sikret adgang til sensorbaseret glukosemåling til personer med en dysreguleret diabetes med et langtidsblodsukker på over 70 mmol/mol samt til børn og unge under 18 år.


Diabetesforeningen følger arbejdet med forsøgsordningen tæt, så ordningen kan blive et godt fundament og være med til at sikre adgang til sensorbaseret glukosemålere til dem, som har behov for det.

image-text
Budskabspapir om behandlingsredskaber og hjælpemidler (forside)

Rette hjælpemidler og behandlingsredskaber til mennesker med diabetes

Diabetesforeningen mener, at hjælpemidler bør ses som en del af den samlede diabetesbehandling og støtteforløb.
Måling

Status på adgang til sensorbaseret glukosemåling

Vi gør fortsat opmærksom på, at området er underfinansieret, og at der hersker kassetænkning mellem kommuner og regioner i forhold til tildeling af sensorbaserede glukosemålere.