Fødder på badevægt

Overvægt og svær overvægt

Diabetesforeningen mener, at overvægt og svær overvægt er et komplekst problem, der rækker langt ud over den enkeltes ansvar og derfor kræver handling på mange niveauer i det danske samfund.

Mere end halvdelen af den voksne danske befolkning lever i dag med overvægt, 800.000 danskere lever med svær overvægt - og tallet er stigende. De største risikofaktorer for at få type 2-diabetes er alder og arvelighed. Overvægt øger risikoen for at få type 2-diabetes og andre komplikationer.

Et liv med overvægt har både store konsekvenser for den enkeltes sundhed og livskvalitet, ligesom der følger store samfundsøkonomiske konsekvenser med det stigende antal personer, der i dag lever med overvægt og svær overvægt. Skal vi have knækket den opadgående kurve, er det nødvendigt at sætte ind nu på flere fronter: vi skal have øget fokus på forebyggelse på individ- og samfundsplan, bedre behandling, bedre støtte til det psykosociale aspekt af overvægt og et opgør med stigma omkring overvægt.

Vi mener, at

  • Der skal være et større nationalt fokus på forebyggelse og behandling af overvægt og svær overvægt
  • Ingen mennesker, der lever med (svær) overvægt skal udsættes for fordomme, stigma og diskrimination