Skateboard Web

Ny start på et sundere Danmark

Diabetesforeningen kæmper for et samfund, hvor det sunde valg bliver lettere.

I dag lever over halvdelen af danskerne med overvægt, og antallet har været stigende de sidste mange år. Op mod hvert femte barn eller ung i Danmark lever med overvægt eller svær overvægt. Vi har verdensmestertitlen i indkøb af slik og ligger nummer to, når det gælder indkøb af søde drikke.

Danmark har brug for en ny og sundere start, og derfor lancerer Diabetesforeningen et politisk indspil med 15 anbefalinger, som, vi håber, kan blive startskuddet til en ny national strategi for forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark.

Andelen af danskere der lever med kroniske sygdomme er i voldsom vækst. I dag lever mere end hver tredje dansker med mindst én kronisk sygdom. Heraf lever 327.000 danskere med type 2-diabetes, og i 2030 skønnes type 2-diabetes at ramme 420.000 danskere. Alder, arvelighed og overvægt er de tre største risikofaktorer for type 2-diabetes, og overvægt er den eneste af de tre, der kan forebygges.

Usunde madvaner er – næst efter tobak – den risikofaktor, der kan tilskrives flest dødsfald og sygdomme i Danmark. Samtidig er vi stadigt mindre fysisk aktive. Usunde madvaner og mangel på bevægelse resulterer i en alt for hastig stigning i overvægt blandt danskerne.

Giv børnene en sund start på livet

Derfor kæmper Diabetesforeningen for, at vi skal indrette vores samfund på en måde, der gør de sunde valg til de lette valg.

Vi kæmper for, at børn skal have mulighed for mere bevægelse i folkeskolen og får mulighed for madordninger og styrket madkundskab. Samtidig skal vi sætte ind over for den massive markedsføring af usunde fødevarer, som vores børn og unge udsættes for på de sociale medier. 

Vi vil lette momsen på frugt og grønt og indrette supermarkeder, så det usunde valg bliver sværere og vi vil have forpligtende krav til kommunerne om sundhedsfremme og forebyggelse.

Diabetesforeningens 15 forslag fordeler sig på tre indsatsområder

Vi vil give børn en sund start på livet gennem bedre maddannelse og med bevægelse integreret i løbet af hele skoledagen

Vi vil begrænse forbruget af usunde fødevarer og gøre det sunde valg lettere, da usunde madvaner er den risikofaktor, der næst efter tobak, tilskrives flest dødsfald og sygdomstilfælde i Danmark

Vi vil have forpligtende krav til kommunernes rolle som frontkæmper for sundhedsfremme og forebyggelse gennem tidlig opsporing, brobygning til civilsamfundet og kommunale handlingsplaner for bedre folkesundhed.

WEB FOREBYGGELSE Politisk Indspil Om Forebyggelse 2023 Forside

15 forslag til et sundere Danmark

Diabetesforeningen har 15 forslag til en ny start på et sundere Danmark.