Kronikerplan Webnyhed

Knæk den kroniske kurve

Diabetesforeningen kæmper for at knække den kroniske kurve og sikre bedre behandling og liv for kronisk syge.

Over en million danskere har en kronisk sygdom og 362.000 har diabetes. Derfor bør der være en målrettet politisk indsats, der sikrer, at færre bliver ramt af kronisk sygdom, og flere får gode leveår.

Gruppen af kronisk syge vokser kraftigt, fordi vi bliver flere ældre. I 2030 vil vi i Danmark være flere end 700.000 danskere over 75 år. Og alene antallet af mennesker med diabetes vil vokse fra 362.000 i dag til 467.000 i 2030.

Kronikerplan med tre mål

Diabetesforeningen foreslår, at der politisk prioriteres en kronikerplan med tre ambitiøse mål for, hvor vi skal være om 10 år:

  • Andelen af danskere, som har kronisk sygdom, skal falde
  • Danskere med kronisk sygdom skal have flere gode leveår efter deres diagnose end i dag
  • Færre danskere med kronisk sygdom skal falde ud af arbejdsmarkedet.

Vi skal have tryghed for god behandling

Borgere med kronisk sygdom deltager ufrivilligt alt for ofte i et urimeligt postnummerlotteri og kæmper med, at diagnosen ofte stilles for sent, eller der mangler forebyggende behandling. Det koster livskvalitet og leveår. Og det koster også på tilknytningen til arbejdsmarkedet på et tidspunkt, hvor både dansk velstand, økonomi og sundhedsvæsen er under pres.

Derfor kæmper Diabetesforeningen for tryghed for god behandling med sammenhængende forløb, bedre og længere liv med kronisk sygdom – og opgør med postnummerlotteriet.

Diabetesforeningen kæmper for at bruge de gode erfaringer fra kræftpakkeforløbene, hvor patientrettigheder og klart rammesatte forløb har forbedret overlevelsesraterne. Vi siger: Opspor tidligt de hundredetusindevis af mennesker, der går rundt med en kronisk sygdom uden at ane det. Giv alle adgang til den nyeste og bedste behandling uanset, hvor de bor – for sådan er det ikke i dag. Og se sundhed som en investering – ikke som en omkostning.

Hvis man opdager sygdommene i tide, investerer i bedre og mere sammenhængende patientforløb og sikrer lige adgang til behandling og teknologi uanset postnummer, kan man leve bedre og længere med kronisk sygdom. Det er til fordel for sundhedsvæsen, samfundsøkonomi – og ikke mindst for det enkelte menneske.

image-text
Kronikerplan Webnyhed

Indspil: Kronikerplan for Danmark

Sundhedsvæsenet, som vi kender det, er under pres – for vi står over for en stille sundhedskatastrofe, når der kommer flere kronikere og færre behandlere. Diabetesforeningen fremsætter her fire konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre kronikerindsatsen i Danmark og undgå den stille sundhedskatastrofe.
image-text
Indspil Til Bedre T2 Behandling Side 08

Indspil

9 anbefalinger for type 2-diabetes

Læs hele Diabetesforeningens indspil til ny sundhedsaftale for type 2-diabetes.
image-text
Indspil T1 Forside

Indspil

6 anbefalinger for type 1-diabetes

Læs hele Diabetesforeningens indspil til ny sundhedsaftale for type 1-diabetes.