To kvinder smiler

God start for alle med type 2-diabetes

Vi kæmper for, at alle med type 2-diabetes får et tilbud om patientuddannelse af ensartet høj kvalitet uanset postnummer. For en god start på livet med diabetes giver bedre liv med diabetes.

Alle med type 2-diabetes skal have tilbud om en god patientuddannelse

Vi ved, at patientuddannelse, som omfatter sygdomsmestring, kostvejledning og fysisk træning har en positiv effekt på både livskvaliteten for mennesker med type 2-diabetes og på udviklingen af følgesygdomme. For mad og motion og forståelse for blodsukker og blodsukkermåling er centralt i behandlingen og livet med type 2-diabetes.

Alligevel er der alt for mange mennesker med type 2-diabetes, som ikke får tilbudt en patientuddannelse.

Derfor kæmper Diabetesforeningen for, at alle med type 2-diabetes skal have et tilbud om en god patientuddannelse i deres kommune. Vi kæmper også for, at kvaliteten af patientuddannelsen bliver højere og mere ensartet på tværs af kommuner. I dag er det alt for store forskelle på, hvad man kan få tilbudt, alt efter hvor man bor. Diabetesforeningen kæmper imod geografisk ulighed i sundhed.

For få får et tilbud

Kun 24 pct. i målgruppen af mennesker med type 2-diabetes oplever at have fået et tilbud om patientrettet forebyggelse i deres kommune inden for de sidste 5 år. Det viser Diabetesforeningens medlemsundersøgelse ”Livet med Diabetes” fra 2023.

98 pct. af kommunerne oplyser, at de har tilbud til mennesker med type 2-diabetes. Ifølge kommunerne er udfordringen, at de praktiserende læger ikke henviser nok af de relevante borgere til kommunens tilbud – kun 43 procent af kommunerne oplever, at sygehuse og almen praksis henviser til kommunens tilbud1.

Spørger man de praktiserende læger, skyldes de manglende henvisninger, at kommunerne ikke er gode nok til at informere lægerne om de relevante tilbud i kommunen, så lægerne ikke ved hvad de kan henvise til.

Tilbage står, at alt for få mennesker med type 2-diabetes får et tilbud om patientrettet forebyggelse og at der mangler et systematisk samarbejde mellem de praktiserende læger og kommunerne ift. at sikre rette tilbud til rette borger.

Nye kvalitetskrav til kommunernes patientuddannelser på vej

I dag er der ikke noget krav om, at kommunerne skal tilbyde patientuddannelse eller hvilken kvalitet tilbuddet skal have. Men med den politiske sundhedsaftal fra maj 2022 blev det besluttet, at der nu skal stilles nogle nationale krav fra Sundhedsstyrelsen til kommunernes patientuddannelse – eller ’Patientrettet forebyggelse’ som det hedder i Sundhedsloven.

Diabetesforeningen er derfor i dialog med både politikere, Sundhedsstyrelsen, andre patientorganisationer, det nationale diabetesnetværk m.fl. for at gøre opmærksom på, at vi har brug for nogle ambitiøse krav til kommunernes patientuddannelse for bl.a. mennesker med type 2-diabetes.

Diabetesforeningen arbejder for, at de nye kvalitetskrav både sigter på at få flere ind i kommunernes tilbud, sikre en højere og mere ensartet kvalitet og at kommunerne følger op på, om tilbuddet gav en god effekt for den enkelte borger.

Diabetesforeningens Ønsker Til Kvalitetskrav Til Kommunernes Patientrettede Forebyggelse 1

8 ønsker til kvalitetskrav

Diabetesforeningen har 8 konkrete forslag til, hvad de nye kvalitetskrav skal indeholde. Du kan læse dem ved at klikke på knappen her.
Rådgivning

Patientuddannelse = bedre reguleret langtidsblodsukker

I Center for Diabetes og hjertesygdomme i Københavns Kommune har de målt på effekten af deres patientuddannelse til mennesker med type 2-diabetes. Deres undersøgelse viser, at patientuddannelsen har en positiv effekt på en række fysiske kliniske faktorer som langtidsblodsukker, kolesterol mv. Samtidig viser undersøgelsen, at patienternes livskvalitet, mentale helbred, søvn mv bliver forbedret. Og de positive effekter kan stadig ses et halvt år efter, at patientuddannelsen er afsluttet (Kilde: Hvordan går det borgerne i Center for Diabetes?)

Når langtidsblodsukkeret er bedre reguleret, så forebygger det, at man udvikler følgesygdomme som eksempelvis hjerte-kar-sygdomme, nyresygdomme og alvorlige fodsår.

Kærlighed

Patientuddannelse er god investering

VIVE har beregnet effekterne på patientuddannelse og det er en god investering.

Casen var Københavns kommunes tilbud til mennesker med type 2-diabetes.

På forløb med 300 borgere med type 2-diabetes lyder besparelserne på: 

Besparelse på 6 mio. på indlæggelser de første 5 år.

Besparelse på 3 mio. på mindre medicin og større tilknytning til arbejdsmarkedet de første 5 år.

Dertil kommer kommunale besparelser på pleje på sigt.