1920 Web Top Ed

Trygt børneliv i skole og dagtilbud

I Diabetesforeningen kæmper vi for, at alle børn skal have ret til støtte til at håndtere deres diabetes, så de kan have en hverdag på lige fod med deres kammerater i skole og dagtilbud.

Alt for mange børn står alene med håndteringen af diabetes i skole og dagtilbud. Det er utrygt for både børn og forældre. Børn med diabetes skal have mulighed for at lege, lære og trives på lige fod med andre børn, men uden tilstrækkelig hjælp til diabetes i skole og dagtilbud forringes deres forudsætninger for netop det.

Diabetesforeningens skoleundersøgelse fra 2020, med besvarelser fra over 250 forældre til børn med diabetes i skolealderen, viser at 72 % af børn med type 1 diabetes uønsket har oplevet at stå alene med håndteringen af diabetes i skolen, og en femtedel af børnene er ofte eller hele tiden alene med ansvaret.

Forældre til børn med diabetes i børnehave og vuggestue oplever ligeledes, at det er utrygt at sende deres helt små børn i institution. Diabetesforeningen har opgjort sager i rådgivningen for de sidste 4 år og i alt har 107 familier henvendt sig angående støtte i dagtilbud.

Børn med diabetes skal have mulighed for at lege, lære og trives på lige fod med andre børn.

Familierne kæmper mod et system, der ikke tager børn og forældre med diabetes situation alvorligt, og den manglende støtte har store konsekvenser for børnenes indlæringsmuligheder, børn og forældres psykiske trivsel og forældrenes arbejdsliv, samliv og økonomi.

Samtidig er der store forskelle i, hvilken hjælp og støtte børn med diabetes og deres forældre bliver tilbudt, alt efter hvor i landet de bor. Forskningssamarbejdet KIDS, bestående af Steno Diabetescentrene og Diabetesforeningen, viser at kommunerne har vidt forskellige måder at håndtere støtte til skolebørn med type 1-diabetes. I nogle kommuner er der retningslinjer for håndtering af diabetes i dagtilbud og skole, i andre er der ikke.

Vilkårligheden i kommunernes praksis underbygges af en aktindsigt, som Diabetesforeningen i 2023 har foretaget blandt alle landets kommunerne. Blandt andet viser den, at 59 kommuner ikke har retningslinjer for  håndtering af børn med type 1-diabetes. Det skaber stor frustration og utryghed, at der ikke er klare retningslinjer for, hvilken hjælp børn med diabetes har ret til.

Frustrationen over den manglende støtte forstærkes af, at familierne ikke har mulighed for at klage over den manglende støtte til andre end skolen og kommunen, som allerede har givet afslag på støtte.

Diabetesforeningen foreslår

  • Ensretning af retningslinjer i kommunerne, så alle børn med type 1-diabetes får mulighed for støtte i skole og dagtilbud
  • Alle børn med type 1-diabetes skal have en fast diabeteskoordinator i folkeskolen ved en statslig pulje som den, der findes til privat- og friskoler
  • Der skal være en støtteperson til børn med diabetes i dagtilbud, fx ved ekstra normering
  • Forældre skal have mulighed for at klage over mangelfuld støtte
  • Ret til tabt arbejdsfortjeneste til forældre ved skole- og institutionsstart.
image-text
1920 1080 Web Top Ed

Politiske budskaber

Sådan opnår vi et trygt børneliv med diabetes i skole- og dagtilbud
1920 1080 Web Top Ed

Alt for mange børn står alene med ansvaret for at håndtere deres type 1-diabetes, når de er i skole, eller uden den rette hjælp i vuggestue og børnehave. Type 1-diabetes kan på kort tid udvikle sig til en alvorlig og i værste fald livstruende tilstand. Skriv under for et trygt børneliv.

Skriv under og støt kampen for et trygt børneliv

Skriv

Skriv til din kommune

Vil du gøre dine lokalpolitikere opmærksom på utryghed omkring dit barns diabetes i skole eller dagtilbud? Så kan du bruge Diabetesforeningens skabelon.

Udfyld alle felter markeret med gul og skriv din personlige beretning om de oplevelser, du og dit barn har haft.

Send det til dit lokale byrådsmedlem i f.eks. din kommunes børne- eller skoleudvalg.

Hent skabelonen
Mit Barn Startkit2

Startkit til samarbejde

For at skabe trygge rammer for barnet har Diabetesforeningen udviklet et startkit, som skoler og dagtilbud kan bruge sammen med barnets forældre. 

Se hele startkittet