Fem Diabetesrådgivere

Dine rettigheder og muligheder for støtte

Uanset om du er ny med diabetes, eller om du har haft sygdommen i mange år, kan du få behov for støtte og hjælp.

Der kan være meget at holde styr på, når du har diabetes, men heldigvis har du også en række rettigheder og dermed også mulighed for at få økonomisk støtte til f.eks. medicin og hjælp til f.eks. at indrette dit arbejdsliv fornuftigt. 

Samarbejdet med kommunen

Det er vores erfaring, at mange – især i den første tid med diabetes – kan have svært ved at overskue mulighederne for at søge støtte hos kommunen. 

Nogle kan opleve processen som forvirrende, og sagsbehandleren har måske ikke altid tilstrækkelig viden om diabetes som sygdom eller indsigt i, hvad det vil sige at leve med diabetes. Derfor kan det være nyttigt selv at sætte sig ind i mulighederne for støtte.

Vær forberedt på, at processen kan tage tid, og at du selv har en vigtig rolle med at forklare din situation og sygdommens betydning i hverdagen.

Hvem skal du tale med?

Som regel vil det være forskellige forvaltninger, der tager af hhv. merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste og injektions- og testmateriale.

Merudgifter for voksne er som regel placeret i kommunens social- og handicapforvaltning. Injektions- og testmateriale er placeret i kommunens hjælpemiddelafdeling. Du vil derfor oftest have kontakt med flere afdelinger/sagsbehandlere i din kommune.

9 gode råd, når søger støtte hos kommunen

  9 gode råd, når søger støtte hos kommunen
 • 1. Få det på skrift

  + -
  • Ansøg skriftligt
  • Sørg for at få dine afgørelser på skrift
  • Du har ret til at få et afslag på skrift  
 • 2. Betal aldrig på forhånd

  + -

  Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få en bevilling på noget, som du selv har betalt på forhånd.

 • 3. Kommunen skal vejlede dig

  + -

  Kommunen har pligt til at vejlede dig. Det betyder, at sagsbehandleren skal fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, hvis du henvender dig.

 • 4. Kommunen skal indhente oplysninger

  + -
  • Kommunen har pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag
  • Du har også pligt til at sikre, at kommunen har de relevante oplysninger
  • Sagsbehandleren har ikke nødvendigvis indgående viden om diabetes 
 • 5. Du skal høres

  + -

  Din kommune skal som udgangspunkt partshøre dig, inden der bliver truffet en afgørelse.

  Det vil sige, at du skal orienteres om de oplysninger, kommunen træffer afgørelsen på baggrund af, og at du skal have mulighed for at komme med bemærkninger. Sker det ikke, kan afgørelsen være ugyldig. 

 • 6. Et afslag skal begrundes

  + -

  En afgørelse, som giver helt eller delvist afslag, skal altid begrundes med:

  1. kommunens konkrete vurdering og begrundelse
  2. de oplysninger, der er lagt vægt på
  3. de juridiske regler, afgørelsen hviler på.  
 • 7. Du kan klage over et afslag

  + -

  Der skal altid følge en klagevejledning med i et afslag. Sørg for at overholde klagefristen. Og at få en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din klage. 
   
  Læs om Klage og erstatning

 • 8. Søg igen, hvis du flytter kommune

  + -

  Hvis du flytter kommune, skal du søge dine bevillinger igen.  
  Vær opmærksom på, at ved en del bevillinger skal den kommune, du flytter til, fortsætte udbetalingen, indtil denne nye kommune har truffet en afgørelse i sagen.

 • 9. Vær venlig

  + -

  Vær vedholdende, men prøv at være venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager til en god sagsbehandling. 

Kontakt Diabetesrådgiverne

Hvad skal jeg vide?

Kontakt Diabetesrådgiverne

Vi hjælper dig med at finde rundt i reglerne.