Fem Diabetesrådgivere

Kørekort og diabetes

Når din diabetes er så velreguleret, at der ikke er risiko for akut lavt blodsukker, er den ikke til fare for trafiksikkerheden.

Hvad betyder reglerne for dig?

Færdselslovens § 54 stk. 2 siger, at man kun må køre bil, når man kan køre 100% betryggende. Det kan have betydning for dig, der har diabetes

Risiko for hypoglykæmi

Når du har fået diagnosen diabetes, før du søger om kørekort, bliver din trafiksikkerhed vurderet på baggrund af:  

 • Din helbredstilstand
 • Din behandling
 • Om du før har oplevet hypoglykæmi, og hvorvidt det har været om natten eller om dagen
 • Om din hypoglykæmi har været så alvorlig, at du har haft brug for hjælp fra andre, og om du har haft mere end ét tilfælde inden for et år
 • Dit kendskab til din sygdom og dermed viden om, hvordan du forebygger og reagerer på hypoglykæmi
 • Hvilken kategori kørekort, du ønsker

Har du kørekort før diagnosen?

Hvis du allerede har kørekort, når du får diagnosen diabetes, så har du ikke pligt til at fortælle det til myndighederne uanset, hvilken behandling, og hvilket kørekort, der er er tale om.(1)

Skal du have lægeattest?

Både når du skal have kørekort første gang, og når du skal have fornyet det, skal du have en lægeattest og eventuelt en diabetesattest. Behovet for attester afhænger af, om du søger lille eller stort kørekort.

Lille kørekort (motorcykel, almindelig personbil, almindelig personbil med stort påhængskøretøj, traktor/motorredskab) kræver:

 • Lægeattest
 • Diabetesattest, hvis du:
  - Behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi (lavt blodsukker), og diabetessygdommen er ustabil eller har medført komplikationer.

 

Stort kørekort (lastbil, stor personbil (over 8 passagerer eller totalvægt over 3.500 kg), lastbil og personbil med stort påhængskøretøj, erhvervskøretøj til personbefordring, kørekort for kørelærere kræver:

 • Lægeattest
 • Diabetesattest, hvis du:
  - Behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi (lavt blodsukker), skal der sammen med kørekortattesten altid sendes den særlige diabetesattest

 

Kilde: Vejledning om helbredskrav til kørekort

(1) Kørekortbekendtgørelsen § 96, stk. 3.

Hvilke attester skal du have med:

  Hvilke attester skal du have med:
 • Lægeattest

  + -

  Du skal aflevere en lægeattest både, når du søger nyt kørekort, og når du fornyer dit kørekort. Du kan få den udstedt hos din praktiserende læge mod et gebyr. Hvis du går til kontrol på et ambulatorium, kan de ofte også udstede lægeattesten. 

  Lægeattest/kørekortsattest

 • Diabetesattest

  + -

  En diabetesattest bliver udstedt af den læge, der behandler/kontrollerer din diabetes. Det vil sige en speciallæge med særligt kendskab til sygdommen. Attesten går i dybden med hensyn til:

  • Art og varighed af din diabetes
  • Hvordan sygdommen bliver behandlet
  • Om du har haft tilfælde af hypoglykæmi
  • Hvor godt du kender din sygdom og tager hånd om risikoen for hypoglykæmi
  • Hvorvidt din sygdom udgør andre risici i forhold til færdselssikkerheden

  Du kan se en diabetesattest her 

  Læs mere om lægeattest og diabetesattest 

   

   

Tidsbegrænsning for udstedelse og varighed

Oveni vurderingen af din diabetes, i relation til type kørekort, skal du også være opmærksom på nogle tidsbegrænsninger.

Lille kørekort:

 • Har du mere end én gang inden for et år har haft brug for hjælp i forbindelse med hypoglykæmi, kan du tidligst få udstedt/fornyet kørekort tre måneder efter seneste tilfælde
 • Hvis du er i behandling med diæt, gælder dit kørekort i op til 15 år
 • Er du i behandling med antiglykæmisk medicin, gælder dit kørekort i op til 5 år
 • Hvis du er i behandling med medicin med risiko for hypoglykæmi, gælder dit kørekort i op til 5 år

Stort kørekort:

 • Du må ikke have haft tilfælde af hypoglykæmi, hverken i vågen eller sovende tilstand, inden for de seneste 12 måneder
 • Du må ikke have følgesygdomme, som f.eks. svækket syn, neuropati eller kognitiv svækkelse, der kan udgøre en risiko for trafiksikkerheden
 • Hvis du er i behandling med medicin med risiko for hypoglykæmi, gælder dit kørekort i op til 3 år (kortere gyldighedsperiode kan blive defineret på baggrund af vurdering af din sygdom)

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes - vi kan også hjælpe dig.