Unge Viser Sensorer

Ændringer i rettigheder, når du fylder 18 år

Når du fylder 18 år ændres dine rettigheder, og din kontakt til kommune og behandlingssted forandres.

Inden du fylder 18 år, er der nogle spørgsmål, som du og dine forældre skal tage stilling til. Når du fylder 18 år, skifter lovgrundlaget for støtte og hjælpemidler, og din kontakt til behandlingssteder ændres formentlig også. Det kan være en sårbar periode, hvor omgivelserne forventer øget selvstændighed i forhold til at tage vare på din diabetes – her kan du læse, hvordan du kan forberede dig sammen med dine forældre.

Det kan være en stor omvæltning, at du som myndig selv har det afgørende ord i forhold til, hvad du ønsker. I kontakten med kommunen og dit behandlingssted vil du formentlig opleve, at de nu først og fremmest har fokus på dine egne forhold og behov, frem for på din families samlede situation.

De forskellige fagpersoner vil som udgangspunkt udelukkende drøfte forhold med dig alene, medmindre du fortsat ønsker, at dine forældre fortsat er med. Det kan sagtens lade sig gøre ved f.eks. at de tager med til møder som bisidder eller at du giver en skriftlig fuldmagt til, at de kan medvirke.

Som voksen bliver du omfattet af andre dele af lovgivningen, hvilket også betyder at flere afdelinger er involveret i din sag, når du skal søge om støtte til hjælpemidler og/eller merudgifter. Samtidig er der heller ikke altid helt de samme muligheder (Der er fx ikke mulighed for at søge tabt arbejdsfortjeneste for dine forældre, og det årlige minimumsbeløb for merudgifter er væsentligt højere efter voksenbestemmelserne).

Reglerne for tilskud til merudgifter ændres

Hvis du før du blev 18 år har fået dækket merudgifter, har det været gennem §41 i serviceloven. Nu da du er blevet eller snart bliver 18 år, skal du selv søge om hjælp til dine merudgifter gennem §100 i serviceloven, som dækker merudgifter til voksne. Kommunen er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på dette skifte.

Det er derfor en god ide at kontakte din kommune med henblik på at få afleveret en ansøgning om tilskud til merudgifter til voksne, da det ikke er alle kommuner der selv gør borgeren opmærksom på, at de ikke længere vil kunne modtage hjælp efter §41 i serviceloven. Du søger om hjælp til merudgifter på borger.dk.

Der er et par ændringer, som du skal være opmærksom på:

Bagatelgrænsen ændrer sig

Bagatelgrænsen er det minimumsbeløb du skal have, for at kunne søge kommunen om hjælp til dine udgifter. I §41 i serviceloven, er den grænse lavere, end i §100 i serviceloven. Dvs. du skal have flere udgifter i forbindelse med din diabetes, for at kunne få hjælp.

Kommunen kan anskue dine udgifter anderledes end tidligere

Hvis du tidligere fik bevilget tilskud til juice og druesukker tabletter, kan du nu opleve, at kommunen fx ønsker at du kun får dækket udgiften til druesukkerpulver. Dog skal kommunen altid lave en konkret og individuel vurdering, og hvis der er forhold der gør, at det ikke er muligt for dig at bruge pulver, er det vigtigt at du får dette beskrevet i din ansøgning til kommunen.

Beregning af tilskuddet er anderledes

I §41 i serviceloven, bliver de udgifter du har i forbindelse med din diabetes rundet af til nærmeste beløb, der er deleligt med 100. Et eksempel kunne være, at du tidligere havde udgifter for 712,50 kr. om måneden. Beløbet bliver rundet af til 700 kr. og du fik derfor 700 kr. i tilskud fra kommunen om måneden.

I §100 i serviceloven bevilger kommunen tilskud fra ud fra 3 intervaller:

  1. Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 589 kr. - 1.654 kr. om måneden, får du udbetalt et standardbeløb på 1.103 kr. om måneden (som i eksemplet ovenfor).
  2. Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.655 kr. – 2.757 kr., får du udbetalt et standardbeløb på 2.206 kr.
  3. Hvis dine udgifter kommer op i det højeste interval (fra 2.758 kr. pr. måned), får du et tilskud, der dækker alle dine faktiske merudgifter. De udgifter du har i det sidste og højeste interval, skal dog dokumenteres. Det vil sige, at du ikke skal sandsynliggøre dine udgifter, men fremvise kvitteringer på dine udgifter.

Tilskuddet er fortsat skattefrit og uafhængig af din og din families økonomi.

Dine hjælpemidler forbliver

Du skal ikke genansøge om de hjælpemidler du allerede har på nuværende tidspunkt, blot fordi du bliver 18 år.

Ketonstrimler, blodsukkermåler og testmateriale dvs. lancetter, nåle og strimler er altid et hjælpemiddel, som du skal søge om hos kommunen over borger.dk.

Hvis du oplever, at du ikke er tilstrækkeligt hjulpet med det du får bevilget, er det vigtigt at du kontakter kommunen og gør dem opmærksom på dette.

Du har frit valg på hjælpemidler

Du kan vælge en anden leverandør end dem som kommunen har en aftale med. Kommunen kan dog højst give tilskud med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin egen leverandør. Du vil derfor kunne opleve at skulle betale noget af regningen på et hjælpemiddel selv, hvis det koster mere end det som kommunen vil kunne tilbyde.

Der er dog den undtagelse, at du ikke kan bruge retten til frit valg, hvis kommunens leverandør har et identisk hjælpemiddel som det du ønsker fra en anden leverandør.

Dit behandlingssted ændres formentlig

Når du har type 1 diabetes og er fyldt 18 år, vil du enten opleve at blive overflyttet til et ungeambulatorie eller et voksenambulatorie. Der er enkelte børneambulatorier, der overflytter unge fra 16 år. Ca. 1 år inden du fylder 18 år, begynder børneteamet at forberede dig på at skulle overflyttes.

Ved de sidste besøg i børneambulatoriet er der nogle gange en diabeteslæge/diabetessygeplejerske fra ungeteamet med, så den unge kan møde sin kommende kontaktperson.

Godt at vide, hvis du skal til at tage kørekort

Uanset om du tager kørekort som 17-årig eller senere, så skal du i forbindelse med opstart af teori og køreundervisning aflevere en lægeattest. Af denne vil det fremgå at du har diabetes. Når man har type 1 diabetes kan man maksimalt få 5 års gyldighed på sit kørekort. Det er styrelsen for patientsikkerhed der vurderer dine lægelige oplysninger. Efterfølgende skal færdselsstyrelsen træffe den endelige afgørelse omkring varighed af dit kørekort.

Du har mulighed for selv at aflevere kørekortsattesten på borgerservice tidligst 3 måneder før du starter teoriundervisning. Det vil gøre processen omkring godkendelse af lægeattesten hurtigere, end hvis du venter og afleverer den til din kørelærer i forbindelse med opstart af teoriundervisning.

Lægeattesten kan udfyldes af din praktiserende læge eller af din læge på dit ambulatorie. Du skal dog være opmærksom på, at det langtfra er alle ambulatorier, der kan svare fyldestgørende på en kørekortsattest, da denne omhandler dit generelle helbred, og ikke kun din diabetes. Det er vigtigt at det er kørekortsattesten der udfyldes.

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes - vi kan også hjælpe dig.