Ung Kvinde

Diabetesstress

Diabetes kræver din opmærksomhed konstant. Hele døgnet, hele året – hele dit liv. Næsten hver tredje får stress af det.

Den daglige behandling af en kompliceret sygdom som diabetes er et stort ansvar, som kræver overblik og mental styrke. For det er både en praktisk, fysisk og følelsesmæssig udfordring, hvor du kan få reaktioner som træthed, udmattelse, uro, bekymring, frustration, dårlig samvittighed, afmagt, afsavn, ensomhed og andre negative følelser.

Hvad er diabetesstress?

Diabetesstress er summen af alle disse følelser. En tilstand af stress, hvor du føler, at diabetes tager alt for meget – jeg måske hele – din energi, fordi sygdommen styrer dit liv og fylder dig med bekymringer.

Ikke en diagnose eller sygdom

Diabetesstress er ikke i sig selv en sygdom eller en diagnose. Det er en følelsesmæssig reaktion på de udfordringer, du har, fordi du lever med diabetes – dvs. en følgetilstand, der kan komme oveni din diabetes. 

Påvirker krop, sind og prognose

Diabetesstress slider på kroppen, det slider på psyken – og ud over at påvirke livskvaliteten og din mentale sundhed, så påvirker det også sygdommen. For når du har diabetesstress, kan du blive mere tilbøjelig til at slække på din egensomsorg, spise mindre sundt og skrue ned for din motion. Alt sammen ting, der påvirker din prognose i forhold til følgesygdomme.

Årsager og symptomer

Når du har diabetes, er der mange ting i hverdagen, som kan belaste, udmatte og stresse. Ting, der er helt vitale og nødvendige for dig, men som personer uden diabetes er fri for. Det kan f.eks. være:

 • Den konstante egenomsorg
 • Viden om, at du har en kronisk sygdom, der aldrig forsvinder
 • Risikoen for følgesygdomme
 • Afhængigheden af sundhedsvæsenet og mange aftaler/kontroller
   

Hvad stresser dig?

  Hvad stresser dig?
 • Mangel på frihed

  + -

  Diabetes kræver opmærksomhed og omhyggelig indsats. Du skal have styr på dit blodsukker, og hvis du tager insulin, skal du konstant balancere blodsukker, insulin, mad og motion.

  Det kan betyde, at du ”hænger i en klokkestreng”, der styrer din tid og berøver dig friheden. Det kan være stressende at føle, at du aldrig har fri og samtidig vide, at din daglige indsats har betydning for såvel din livskvalitet som din prognose.

 • Krævende logistik

  + -

  Samtidig med, at du skal håndtere din diabetes, så skal du også passe alt andet i din hverdag – såsom familie, ægtefælle, børn, venner, arbejde, fritidsinteresser osv.

  Hverdagen, og livets generelle udfordringer, kan indimellem presse de fleste. Så når du oveni har en kronisk sygdom, som tærer på energi og tid og tanker, så er det kun naturligt, at du (og dine nærmeste) bliver påvirket af, at du har diabetes.

 • Hverdagen er en kamp

  + -

  Måske føler du kun lige, at du kan hænge sammen, og at hver dag er en kamp?

  Måske tænker du, at det er dig, der er noget i vejen med?

  Måske bebrejder du dig selv, at du ikke har kræfterne, selvom du kæmper for at tage dig sammen? Måske føler du et pres fra omverdenen, din kæreste/ægtefælle, familie og arbejde, der har svært ved at forstå, at du er træt og ikke længere kan det, som du kunne før?

  Læs og lær om diabetestræthed

 

Søg hjælp – for stress kan give angst og depression

Næsten hver femte med diabetes har brug for psykologhjælp – men får det ikke. Søg hjælp i tide, så du ikke bliver en af dem, for diabetesstress kan udvikle sig til angst og depression, hvis ikke der bliver taget hånd om den.

Sådan bliver din stress håndterbar

Med den rette hjælp, viden og hjælpemidler kan du mindske din diabetesstress og gøre den mere håndterbar. I første omgang handler det om at erkende, at de svære tanker, følelser og reaktioner ofte er relateret til din diabetes. Dernæst handler det om, at du finder måder at tackle dem på.

Individuel behandling

Behandlingen af diabetesstress er individuel og kan f.eks. være samtaler med din diabetesbehandler eller en psykolog, der har erfaring med diabetes. Hvis du tror, der er en risiko for, at du har diabetesstress, så spørg din diabetesbehandler, hvilke muligheder du har for at få hjælp.

Det vigtige er, at du søger råd og viden hos fagpersoner, som kender dine sundhedsdata. Reel viden har ofte en urodæmpende effekt.

Accept er en vigtig del af behandlingen

  Accept er en vigtig del af behandlingen
 • Diabetes behøver ikke at være din bedste ven

  + -

  Diabetesstress handler i mange tilfælde om at acceptere, at diabetes er en af dine livsbetingelser. Der er ingen, der kræver, at du skal være bedste ven med din diabetes, men gå efter et forhold, hvor du ikke slås med din diabetes hver dag.

  Accepter, at du bliver træt

  Det handler om at erkende og acceptere, at du i perioder har mindre energi og bliver hurtigere træt. I de perioder kan du ikke gøre andet end at indrette dit liv derefter. Diabetesstress bliver kun værre, hvis du selv, og dine omgivelser, forventer, at du bare kan fortsætte med samme aktivitetsniveau som før du fik diabetes. Tilpas dit aktivitetsniveau efter dit energiniveau og din sygdom.

  Tip

  • Arbejd på at acceptere, at der er dele af dit liv, som du ikke altid har kontrol over – det gælder også din diabetes.

   

  Sådan kan du lære at acceptere din diabetes

   

 • Svære følelser og tanker er tilladt

  + -

  Et vigtigt skridt på vejen er at lære, hvordan du tillader dig selv at have svære følelser og tanker om din diabetes. På trods af, at alle disse tanker og følelser gør dig ked af det, vred, bitter, magtesløs eller frustreret.

  Du behøver ikke at handle på dine følelser, men blot observere, at de er der. Du kan evt. gå på jagt efter, hvad der ligger til grund for din reaktion. Altså hvorfor bliver du ked af det. Hvad var det, der udløste din reaktion? Kan du iagttage dig selv, og måske finde grunden, kan du passe bedre på dig selv næste gang.

  Tips

  • Skift fra afmagt til magt. Udskift ”det er ikke godt nok” med ”jeg gør det så godt, jeg kan”.
  • Skift fra enkeltstående resultater til proces. Drop udelukkende at forholde dig til dine resultater (for eksempel vægt eller blodsukker), men fokusér i stedet for på processen. Går du i den rigtige retning eller skal du rette op?
 • Deltag i fællesskaber

  + -

  At mødes med andre, der også har diabetes, kan give viden, forståelse og samhørighed – og det kan betyde, at du øger din mentale sundhed og dermed modvirker diabetesstress. Fællesskaber kan give dig:

  • Idéer til nyt diabetesgrej og inspiration via andres erfaringer
  • Følelse af samhørighed, som kan hjælpe, hvis du føler dig alene med din sygdom
  • Ro omkring, at du faktisk passer din diabetes lige så godt som andre
  • Tips til automatisering af den daglige egensomsorg, så din diabetes fylder mindre og bliver bedre reguleret
  • Nogen at stille de her-og-nu spørgsmål, du tumler med
  • Mennesker, der lytter bedre, fordi de selv kender situationen

  Hvilke fællesskaber er de rigtige for dig?

  Det kan være alt lige fra kurser og motivationsgrupper, hvor du mødes ansigt til ansigt med andre, og det kan være online f.eks. på Facebook. Prøv af, hvad der virker for dig, og spørg Diabetesforeningen plus din diabetesbehandler, hvilke muligheder, der findes tæt på dig. Et godt råd er, at du ikke deltager i for mange grupper, for det kan ende med at blive en stressfaktor i sig selv.

  Tips

  • Del dine tanker, frustrationer og bekymringer med andre – gerne andre med diabetes, der selv kender til følelserne.
  • Tal med andre med diabetes om, hvad der er svært ved at have diabetes. Åbenhed kan være med til, at du føler dig mindre alene og mindre anderledes.
  • Kig på Diabetesforeningens blog ”Diabetes Stories” på Facebook – måske den er noget for dig

  Gode råd om at være åben om din diabetes

   

600Px

Diabetes kan også påvirke psyken

Oplever du, at du har det svært? Vi er her for at hjælpe.