LI Post 1200X800px

Whistleblower-ordning

Diabetesforeningens whistleblowerordning har til formål at sikre åbenhed og gennemsigtighed om evt. lovovertrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

Diabetesforeningens whistleblowerordning gør det muligt for ansatte i Diabetesforeningen, Diabetesforeningens frivillige, medlemmer af Diabetesforeningen samt eksterne aktører som f.eks. samarbejdspartnere og leverandører at indberette om alvorlige lovovertrædelser i Diabetesforeningen.

I vores whistleblowerpolitik kan du læse mere om

  • Diabetesforeningens whistleblowerenhed
  • Hvilke oplysninger, der kan indberettes om og af hvem
  • Behandlingen af indberetninger
  • Tavshedspligt og anonymitet
  • Whistleblowerens rettigheder
  • Whistleblowerenhedens uafhængighed
  • Eksempler på alvorlige lovovertrædelser, der kan indberettes om

Klik her og hent Diabetesforeningens whistleblowerpolitik