MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Coronavirus

Generelt er mennesker med kroniske sygdomme som diabetes i højere risiko for komplikationer i forbindelse med virusinfektioner som influenza, og det er efter alt at dømme også tilfældet med COVID-19.

De anbefalede forholdsregler er at

 • vaske hænder ofte
 • undgå unødig fysisk kontakt
 • holde afstand til andre mennesker
 • være opmærksom på rengøring
 • hoste og nyse i ærmet. (se infografikker fra Sundhedsstyrelsen nederst på siden)

Vi opfordrer vores medlemmer til at følge de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og myndighederne i øvrigt, som kan findes på coronasmitte.dk.

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi har fået stillet angående diabetes og coronavirus. Vi opdaterer listen i takt med, at vi får mere information.

Spørgsmål og svar om diabetes og coronavirus

 • Hvad betyder coronavirussen for den hjælp, jeg får fra min kommune?

  Du vil måske kunne forvente nedsat serviceniveau og længere sagsbehandlingstider i denne tid.

  Borgerservice har lukket for personlig henvendelse, men du har mulighed for at ringe til dem. Skal du have hjælp af Borgerservice i forbindelse med nyt kørekort, kommunal støtte eller andet, skal du gå ind på Borger.dk - og se hvor og hvornår du kan ringe til Borgerservice. 

  Socialministeren har onsdag den 18. marts 2020 meldt ud, at coronavirus også vil kunne mærkes på socialområdet. Der er udstedt en ny midlertidig bekendtgørelse, som aktuelt sætter rammerne, hvis det bliver nødvendigt for kommuner, regioner, socialtilsyn og andre myndigheder på socialområdet at prioritere ressourcerne til dem, der har størst behov.

  Bekendtgørelsen sikrer, at de mest kritiske funktioner og ydelser kan opretholdes for f.eks. anbragte børn og mennesker med handicap trods indsats mod coronavirus.

  Læs mere i Social og Indenrigsministeriets information om coronavirus

 • Hvad er min risiko for smitte?

  På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på, at man lettere smittes med COVID-19, når man har diabetes. Dette gælder alle typer diabetes. 

  Vi kan se, at det diskuteres, om et højt blodsukker kan svække immunsystemet og derigennem give en øget modtagelighed for infektioner, men vi ved endnu ikke nok om COVID-19 til at sige, om det er gældende.

  Hvis man har diabetes, er man dog i øget risiko for at få syreforgiftning, når man får feber, og man bør derfor tage særlige forholdsregler. 

 • Hvordan påvirker coronavirus mit barns diabetes?

  Der er fortsat meget, vi ikke ved om coronavirus – heriblandt præcis hvordan børn med diabetes bliver påvirket af sygdommen.

  I Danmark bliver ’børn med kroniske sygdomme’ taget med i Sundhedsstyrelsens vurdering af risikogrupper. Det er dog en meget bred gruppe, hvor børn med diabetes ikke bliver nævnt specifikt.

  Ifølge ISPAD, som er den internationale forening for diabetesfagfolk på børne- og ungeområdet, er der dog meget, der tyder på, at børn med diabetes ikke påvirkes anderledes af COVID-19 end børn, der ikke har diabetes.

  Det er fortrøstningsfuldt, at rapporter om COVID-19 indikerer, at børn generelt ikke bliver ramt lige så hårdt af corona som voksne.

  Hvis mit barn med diabetes bliver sygt med corona, hvad så?

  Børn med diabetes bliver efter alt at dømme ikke mere syge af corona, end andre børn. Som ved almindelig influenza og feber er det dog ekstra vigtigt at holde øje med dit barns blodsukker og passe på højt blodsukker og syreforgiftning (ketoner).

  De generelle råd til sygdom og feber hos børn med diabetes gælder også, hvis barnet bliver sygt med corona.

  Hvad skal jeg sige til mit barn om corona?

  Tal med dit barn om coronavirus, og lyt til barnets tanker og bekymringer. Børns vilkår har lavet en god side med råd til, hvordan du kan tale med dit barn om coronavirus.

 • Er jeg i særlig risiko for at blive alvorligt syg af corona?

  Der har været forskellige udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen omkring risikogrupper, og vi forstår, hvis du er forvirret. Med den viden, vi har nu, så tilhører du ikke en risikogruppe, hvis du er velbehandlet og har din diabetes under kontrol.

  Du skal betragte dig selv som værende i særlig risiko, hvis din diabetes ikke er velbehandlet og/eller du har følgesygdomme. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi, at du taler med den læge, som behandler dig.

  Sundhedsstyrelsen skriver:

  Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus:

  • Ældre over 65 år (især over 80 år)

  Personer med følgende kroniske sygdomme:

  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer

  Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
  • Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
  • Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

  Sundhedsstyrelsen skriver endvidere:

  COVID-19 er en ny sygdom, og derfor er der stadig mange ting, som vi ikke ved.

  Vores aktuelle viden fra Kina om COVID-19 har vist, at ældre, især ældre over 80 år, er i særlig risiko for at få alvorlig sygdom med behov for indlæggelse og øget risiko for død. Det samme gælder personer med moderat og svær grad af visse kroniske sygdomme som nævnt ovenfor.

  I pjecen til risikogruppen skriver Sundhedsstyrelsen også, at hvis din diabetes er velbehandlet, så er du ikke i risiko-gruppen. 

  Der findes generelle mål for en velbehandlet diabetes. Vi vil gerne understrege, at de er generelle, og at man sagtens kan have aftalt andre mål med sin behandler. Desuden regner Sundhedsstyrelsen det også som en risikofaktor i forhold til corona, hvis du har følgesygdomme til din diabetes.

  Find de vejledende mål for type 1-diabetes

  Find de vejledende mål for type 2-diabetes

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko i forhold til netop din sygdom, anbefaler vi, at du taler med den læge, som behandler dig. 

  Som ved influenza kan det være svært at styre sit blodsukker, når man har høj feber. Du skal derfor holde ekstra øje både med blodsukker og ketoner, hvis du bliver smittet med corona.

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece med råd til dig, der er i en risikogruppe:

  Hent pjecen med gode råd om coronavirus til dig, der tilhører en risikogruppe


  Her er et uddrag af de gode råd til dig, der er i en særlig risikogruppe:

  "Vi anbefaler, at du overvejer, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet, og du gør følgende, hvis du tilhører en særlig risikogruppe:

  • Bliv hjemme i den udstrækning det er muligt
  • Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder fx at du bruger offentlige transportmidler særligt i myldretiden.
  • Sørg for ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du fx har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Overvej at anvende handsker, når du går ud.
  • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.
  • Hold afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De bliver dog ikke hængende i luften og falder til jorden.
  • Mindsk fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys) og sociale aktiviteter fx fitnesscentre, klubber, større familiearrangementer og pasning af børnebørn

  Kontakt den læge, der behandler dig, hvis du er i tvivl om du tilhører en sårbar gruppe." (Hentet fra coronasmitte.dk og Sundhedsstyrelsens side om særlige risikogrupper den 31. marts kl. 11.00).

 • Kan jeg blive testet for COVID-19?

  Alle skal vurderes af en læge, inden test for COVID-19 må foretages.

  Hvis du har diabetes og udviser symptomer på COVID-19 – og gerne vil testes, er det vigtigt, at du gør opmærksom på, at du har diabetes, når du taler med lægen, så lægen kan have det med i vurderingen af din risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Sundhedsstyrelsen skriver nemlig i retningslinjerne, at hvis man har lette symptomer på coronasmitte og samtidig er i særlig risiko for et alvorligt forløb, så kan man blive testet.  

  Sundhedsstyrelsen skriver:

  De patienter, som skal henvises til vurdering, er:

  • Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en COVID-19 vurderingsenhed på sygehuset.
  • Ved udbrud på plejehjem, bosteder eller lignende.
  • Personer i særlig risiko for alvorligt forløb (herunder ældre patienter, særligt over 80 år, patienter med svær psykisk sygdom m.v.) med lette til moderate symptomer efter lægens vurdering.
  • Personer med lette til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, hvis arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding.
  • Fødende kvinder og nyfødte børn med symptomer, som giver mistanke om COVID-19.

  Hvis der efter vurdering stadig findes mistanke om COVID-19, kan lægen beslutte, at der skal testes.

  I takt med at testkapacitet udbygges, vil der blive plads til, at man kan teste flere, og samtidig kan den øgede kapacitet bruges til at udvide grupperne, som kan testes.

  Læs også det spørgsmål-svar, der hedder: Er jeg i særlig risiko for at blive alvorligt syg af corona?

  (Hentet fra coronasmitte.dk den 1. april kl. 13.00)

 • Kan jeg fortsat få min medicin?

  Sundhedsministeriet har indført restriktioner på udlevering af medicin for at undgå hamstring af livsvigtig medicin som f.eks. insulin. Du behøver derfor ikke være nervøs for at udgå for insulin eller anden diabetesmedicin.

  For at undgå hamstring af medicin har Sundhedsministeriet indført, at man kun kan købe receptpligtig medicin på apoteket i den mængde, der svarer til ens normale forbrug. Det betyder altså, at man ikke kan opbygge et kæmpe lager af insulin derhjemme og at der vil være medicin nok til alle.

 • Hvad siger den seneste forskning om diabetes og coronavirus?

  Vi begynder at få data fra de mest berørte områder. Flere medier skriver i den forbindelse om smitterisiko og dødelighed for personer med diabetes. Vi forsøger at følge med, og opdaterer løbende her.

   

  Italien:
  De italienske sundhedsmyndigheder har den 17. marts offentliggjort en rapport over 2003 af de italienere, der menes at være døde af COVID-19 (1). Derudover har de analyseret anden sygdom inden diagnosen hos 355 afdøde.

  Vi ved:

  • Gennemsnitsalderen på alle de afdøde er 79,5 år.
  • Af dem de har data på omkring tidligere sygdom (i alt 355), gælder følgende:
  • Under 1% havde ikke andre sygdomme inden COVID-19 diagnosen
  • 25,1% havde 1 anden sygdom, 25,6% havde 2 andre sygdomme, og 48,5% havde mindst 3 andre sygdomme inden COVID-19 diagnosen.
  • 35,5% havde diabetes (type ikke angivet) og 76,1% havde forhøjet blodtryk.

  Vi ved IKKE:

  • Hvad gennemsnitsalderen var på de 355 afdøde, som er analyseret for andre diagnoser. Og vi ved heller ikke, om de er repræsentative i forhold til det totale antal døde på 2003.
  • Hvilken type diabetes der er tale om. Vi afventer en officiel publikation.

   

  Kina:
  Vi vurderer, at de mest valide tal i Kina pt., stammer fra to studier – et lille fra 11. marts (2) og et større fra 17. februar (3). Det større studie inkluderer 44.000 personer med diagnosen COVID-19 – både med milde symptomer og indlagte patienter, mens det mindre kun inkluderer 191 alvorligt syge indlagte patienter med COVID-19. Konklusionerne er dog ikke entydige, og informationerne kan ikke umiddelbart overføres direkte til danske personer med diabetes. 

  Vi ved ud fra det store studie (3)

  • Af dem, som fik corona, havde 5,3% også diabetes  
  • Dødeligheden for alle, der fik diagnosen, var 2,3 % 
  • Dødeligheden for dem, der samtidig havde diabetes, var 7,3%  

  Vi ved ud fra det mindre studie med de alvorligt syge (2)

  • 19% af de indlagte havde diabetes 
  • 31% af de døde havde diabetes 

  Vi ved IKKE 

  • Hvor mange der har diabetes i Hubei-provinsen generelt – hvis der er 5,3%, så er der ikke flere med diabetes end resten af befolkningen, der smittes 
  • Hvilken type diabetes de smittede har, og om deres diabetes er velbehandlet
  • Hvor mange af de 7,3 % døde, der var ældre, og derfor havde en generelt øget risiko 
  • Om den overordnede dødelighed på 2,3% kan overføres til Danmark, da vi ikke ved, hvordan den generelle sundhedstilstand er i Hubei. 

   

  Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo mener på den baggrund ikke, at vi på nuværende tidspunkt kan konkludere noget entydigt. At dødeligheden blandt personer med diabetes og corona er højere end den samlede befolkningsgruppe med corona, kan forklares med, at det er en ældre aldersgruppe, og at der generelt ses en større dødelighed med alderen: “Vi ved simpelthen ikke nok endnu om alderssammensætningen blandt afdøde med diabetes. Desuden mangler vi viden om, hvor velbehandlet en diabetes de afdøde personer havde.”  

  Hvis du kunne tænke dig at kigge nærmere på forskningen selv, kan du klikke dig direkte ind til kilderne fra dette spørgsmål/svar nedenfor. For de særligt interesserede, laver Videncenter for Diabetes en løbende opdateret samling af forskningsartikler om coronavirus.

  Kilder
  1) https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf (17. marts 2020) og Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy, JAMA. Published online March 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4683

  2) Studie med 191 personer i Kina (11. marts 2020) 
  Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study”  

  3) Studie med over 40.000 personer i Kina (17. februar 2020)
  The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) – China, 2020.” 

 • Er dødeligheden højere, hvis man har diabetes?

  Vi ved endnu ikke, om dødeligheden er højere på grund af diabetes, men vi ved, at dødeligheden er højere blandt ældre personer.

  Se mere under spørgsmålet "Hvad siger den seneste forskning om diabetes og coronavirus?"

 • Kan jeg få sygedagpenge når jeg har COVID-19 eller er i hjemmekarantæne?

  Myndighederne har udvidet retten til sygedagpenge og refusion til arbejdsgiver og selvstændige. Reglerne gælder for sager med første fraværsdag den 27. februar 2020 eller senere, som skyldes COVID-19.

  Arbejdsgivere og selvstændige får udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes COVID-19. Der kan udbetales refusion vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga COVID-19. Arbejdsgivere bliver derved fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage. Selvstændige bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første to uger.

  Arbejdsgivere og selvstændige får også ret til refusion eller sygedagpenge for den periode, hvor lønmodtageren eller den selvstændige skal være i hjemmet og ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold, på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.

  Hvis borgeren helt eller delvist kan varetage sit arbejde hjemmefra, vil retten til sygedagpenge dog helt eller delvist bortfalde.

  Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Kontakt din fagforening eller kommune for yderligere vejledning.

 • Kan jeg tage på arbejde, når jeg har diabetes?

  Som det ser ud lige nu, har Sundhedsstyrelsen ingen anbefaling om, at ansatte i en særlig risikogruppe per automatik sygemeldes og hjemsendes. Ifølge Sundhedsstyrelsen bør man dog undgå oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere patienter, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19. Sundhedsstyrelsen understreger, at vi skal passe på den enkelte, og den enkeltes sundhed bør vægte højere, end den funktion personen varetager i pleje- eller sundhedssektoren. 

  Men det er arbejdsgiver, der beslutter, om du skal arbejde hjemmefra, og hvordan dit arbejde planlægges, også når du har diabetes. Det er derfor vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver om din situation og får lagt en plan for, hvordan/om du skal varetage dine arbejdsopgaver.

  Se også disse nyheder fra myndigheder:

  Sundhedsstyrelsens nyhed om ansatte i sundheds- og ældresektoren, som tilhører en særlig risikogruppe

  Regionerne følger anbefalinger for medarbejdere i risikogrupper

   

  Er du i risikogruppen, bør du blive hjemme

  Med den viden, vi har nu, så tilhører du ikke en risikogruppe, hvis du er velbehandlet og har din diabetes under kontrol. 

  Du skal betragte dig selv som værende i særlig risiko, hvis din diabetes ikke er velbehandlet og/eller du har følgesygdomme. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi, at du taler med den læge, som behandler dig. 

  Er din diabetes ikke velbehandlet, tilhører du en risikogruppe og du skal derfor være særligt opmærksom:

  • Er din diabetes ikke velbehandlet og arbejder du på et område med forhøjet smitterisiko eller med andre personer i en risikogruppe (i eksempelvis sundheds- og ældresektoren, med hyppig kontakt til andre mennesker) opfordrer Diabetesforeningen dig til at blive hjemme
  • Er din diabetes ikke velbehandlet, men du arbejder på et område uden forhøjet smitterisiko eller med andre personer i en risikogruppe, kan du overveje at blive hjemme.

  Tal derfor med din arbejdsgiver om din risiko som særligt udsat. Her kan du se Sundhedsstyrelsens vejledning til mennesker i en risikogruppe.

  Se mere om risikogrupper under spørgsmålet "Er jeg i særlig risiko for at blive alvorligt syg af corona?"

 • Kan jeg stadig få mine hjælpemidler /testmaterialer udleveret?

  Ja, du kan stadig få det diabetesudstyr, du har brug for, som er bevilget af kommunen. Leverandørerne har informeret om, at de har nok diabetesudstyr. Du skal fortsat kontakte den leverandør, kommunen benytter og bestille dine hjælpemidler, som du plejer. 

 • Hvornår er min diabetes velbehandlet?

  Der findes generelle mål for en velbehandlet diabetes. Vi vil gerne understrege, at de er generelle, og at man sagtens kan have aftalt andre mål med sin behandler. Kontakt derfor din behandler, hvis du er i tvivl. Desuden regner Sundhedsstyrelsen det også som en risikofaktor i forhold til corona, hvis du har følgesygdomme til din diabetes.

  Find de vejledende mål for type 1-diabetes

  Find de vejledende mål for type 2-diabetes

 • Jeg er pårørende til en i risikogruppen, skal jeg tage særlige forholdsregler?

  Ifølge Sundhedsstyrelsen anbefales det, at du som pårørende til en i risikogruppen i særlig grad følger de generelle hygiejneråd. Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen at du tager følgende ekstra forholdsregler for at beskytte dig selv mod at blive smittet, så du ikke smitter din pårørende: 

  • Undgå færden i større menneskemængder, herunder tæt pakket offentlig transport, hold afstand til andre personer, særligt hvis de ser syge ud.
  • Bliv hjemme hvis du er syg, og gå ikke på arbejde, før du er rask.
  • Du bør ikke besøge personer i særlige risikogrupper og personer, der ligger på hospitalet eller bor på plejecentre, med mindre det er strengt nødvendigt. Du kan f.eks. i stedet ringe til din pårørende, evt. via videoopkald.
  • Du kan hjælpe din pårørende med indkøb og aflevere varer ved døren, evt. hjælpe med tilberedt mad.
  • Vær generelt opmærksom på din pårørende.
  • Bed andre om at tage hensyn.

  Læs flere gode råd i Sundhedsstyrelsens udgivelse til pårørende:

  Gode råd om ny coronavirus til dig, der er pårørende til en i risikogruppen (pdf)

 • Hvad gør jeg, når jeg har fået at vide, at jeg skal have andre arbejdsopgaver?

  Vi er klar over, at mange offentligt ansatte har modtaget meddelelse om, at de kan risikere at blive omplaceret til andre opgaver i kommunen. Det er en aftale, som Kommunernes Landsforening og Forhandlingsforbundet har indgået.

  Der skal tages de nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen, som du kan være i, når du har diabetes.

  Det er aftalens hensigt, at du som ansat i ”videst mulig udstrækning” tages med på råd, og at det skal ske med hensyntagen til din sikkerhed og sundhed.

  Vi opfordrer derfor til, at du går i dialog med din nuværende leder og lederen for den nye arbejdsfunktion, hvis du bliver stillet i udsigt til at skulle varetage en anden opgave end din nuværende. Det gælder især, hvis du går fra f.eks. en kontorfunktion til en funktion med tæt fysisk kontakt med andre, måske på et plejehjem eller en daginstitution.

  Læs mere om aftalen imellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsforbundet

 • Bliver jeg indlagt, hvis jeg bliver smittet?

  På nuværende tidspunkt, er der ikke noget der tyder på, at du bliver indlagt, hvis ikke du får komplikationer.

 • Jeg har et planlagt kontrolbesøg hos lægen/på hospitalet. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Mange kontrolbesøg og planlagte konsultationer på ambulatorier og hos praktiserende læger bliver udskudt eller overgår til telefonkonsultation for at mindske risikoen for spredning af coronavirus. Hold øje med din eboks og borger.dk, og kontakt din behandler, hvis du er i tvivl.

  Hvis du selv ønsker at aflyse, så husk at kontakte din diabetesbehandler, så din tid kan gives til en anden.

  Hvis du føler dig sløj, skal du under alle omstændigheder blive hjemme.

  Kontakt til egen læge under epidemien – sådan gør du
  For at mindske risikoen for smitte af patienter, personale og læger i lægehusene, bedes du følge nedenstående anvisninger.

  Generelt

  • Ring altid til lægehuset først - du må ikke møde op uden aftale
  • Du kan fortsat kontakte dit lægehus telefonisk eller på mail, når du har behov
  • Du kan opleve, at konsultation med lægen i en periode bliver erstattet af samtale over telefon eller video-konsultation
  • Hvis det er nødvendigt med undersøgelse eller kontrol af din sygdom, vil du stadig blive tilbudt en konsultationstid i klinikken eller et sygebesøg
  • Du kan opleve, at du bliver bedt om at komme på et andet tidspunkt, end du måske er vant til 
  • Hvis du får tid til konsultation, så kom alene og præcis til tiden, hverken før eller senere
  • Hvis du har brug for ledsager, så må vedkommende ikke være forkølet eller have feber eller hoste.

  Hvis du har infektion i luftveje eller mistanke om coronavirus

  • Langt de fleste vil opleve almindelige tegn på forkølelse eller influenza, hvis de smittes med coronavirus
  • Man skal kun testes for coronavirus, hvis man bliver indlagt på hospitalet
  • Ring til din egen læge, hvis du oplever åndenød – dvs. besværet vejrtrækning – ved luftvejsinfektion (NB: åndenød er ikke stoppet næse eller hoste)
  • Ring til din læge, hvis du efter nogle dage får det værre - mere feber eller åndenød
  • Ring til din læge, hvis du er i tvivl om dine symptomer, især hvis du har kronisk sygdom
  • Hvis du har forkølelses- eller influenzasymptomer, kan vi ikke undersøge dig i lægehuset eller besøge dig. Lægen laver en vurdering af din tilstand over telefonen
  • Hvis lægen over telefon eller video vurderer, at du har alvorligere symptomer, så kan du blive henvist til undersøgelse på sygehuset
  • Hvis du har ondt i halsen, løbenæse eller hoste, men hverken åndenød eller høj feber, behøver du ikke ringe. Så kan du se tiden an hjemme som ved almindelig forkølelse
  • Hvis du ikke er syg, men har generelle spørgsmål om covid19/coronavirus, kan du ringe til corona-hotline på 70 20 02 33 eller gå ind på coronasmitte.dk og finde svar. 

 • Kan jeg tage ud at rejse med diabetes?

  Danmark lukkede sine grænser lørdag den 14. marts kl. 12. Der er med andre ord stop for ind- og udrejse fra Danmark.

  Du bør fortsat følge Udenrigsministeriets anbefalinger, som gælder alle rejsende. De bliver løbende opdateret på https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-ud-at-rejse

  Med hensyn til offentlig transport, bør du følge Sundhedsstyrelsens anvisninger, som gælder for alle. Se https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-bruger-offentlig-transport

  Hvis du tilhører en risikogruppe, bør du undgå offentlig transport. Det gælder særligt mennesker med dårligt reguleret diabetes. Find information om forholdsregler for dig, som tilhører en risikogruppe under spørgsmålet "Er jeg i særlig risiko for at blive alvorligt syg af coronavirus?"

 • Dækker min forsikring?

  Du bør tjekke med din rejseforsikring, hvordan du er stillet i forhold til aflysninger af både ud- og hjemtur, samt hvis du bliver smittet eller sat i karantæne i udlandet.

Myndighederne har oprettet coronasmitte.dk som en fælles side for information om COVID-19:

Besøg coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende information om ny coronavirus, COVID-19.

Besøg Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Materiale fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række infografikker om coronavirus, som du kan kopiere herfra og bruge frit. 

Symptomerne på Coronavirus - hoste, feber, vejrtrækningsbesvær
Kilde: Sundhedsstyrelsen
Grafik fra sundhedsstyrelsen med råd til ældre og kronisk syge
Kilde: Sundhedsstyrelsen
Gode råd til at beskytte dig selv og andre fra coronavirus
Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes