Dokumentation: Coronavaccine er sikker for personer med diabetes

Inden covid-19-vaccinerne opnåede godkendelse til brug, blev de testet på en lang række personer i store lodtrækningsstudier. Her deltog også personer med diabetes. Alle studier viser, at vaccinen effektivt beskytter mod covid-19.

Vaccine
01. februar 2021 | Af Simon Festersen sfe@diabetes.dk

Vaccinationsprogrammet er allerede i fuld gang, og personer med diabetes vil her være at finde i alle vaccinationsgrupperne. Det gælder uanset om der er tale om en aldersbetinget gruppe eller en gruppe defineret ved risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19.

Ny dokumentation viser, at de vacciner, der er godkendt til brug i Danmark, effektivt beskytter mod covid-19, og at bivirkningerne er meget begrænsede - også for personer med diabetes. Dokumentationen er samlet på Videncenter for Diabetes' hjemmeside.

Sådan har forskerne gjort

Ifølge forskningen er der altså ikke fundet tegn på, at nogle grupper reagerer dårligere på vaccinerne end andre. Derfor må man også antage, at vaccinerne er både effektive og sikre for personer med diabetes.

Det skyldes, at personer med diabetes – sammen med mange andre - har deltaget i de store lodtrækningsstudier, hvor man har testet covid-19-vaccinerne, inden de blev godkendt og dernæst rullet ud. 

Her er forsøgspersonerne opdelt i to lige store grupper, hvoraf den ene har fået vaccinen mod covid-19, mens den anden har fået placebo, dvs. en injektion med ikke-virksomme ”vacciner”, for eksempel saltvand.

På den måde kan studierne finde ud af, om vaccinerne er effektive til at beskytte mod covid-19, og om vaccinerne giver anledning til alvorlige bivirkninger.

Milde bivirkninger

Alle studierne har samme konklusion: De vacciner, som er godkendt til brug i Danmark, beskytter effektivt mod covid-19.

Derudover har studierne kun påvist bivirkninger, der som regel er milde og forsvinder efter et par dage. Det kan f.eks. være feber, hovedpine eller ømhed ved indstiksstedet. Kun meget sjældent er der observeret mere alvorlige bivirkninger såsom allergiske reaktioner.

Forskerne skelner dog ikke mellem type 1- eller type 2-diabetes. Derfor er det endnu ikke muligt at vurdere, om vaccinen har forskellig effekt på diabetestyperne.