Spørgsmål Svar Corona

Coronavirus

Få svar på dine spørgsmål om diabetes og coronavirus. Vi opdaterer siden i takt med, at vi får ny viden.

Vi opfordrer vores medlemmer til at følge de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og myndighederne i øvrigt, som kan findes på coronasmitte.dk.

Forskningschef Tanja Thybo
Forskningschef Tanja Thybo og Diabetesrådgiverne holder dig opdateret med viden om diabetes og coronavirus.

Vi er med dig

Diabetesforeningen står klar til at hjælpe og rådgive dig med den seneste viden om diabetes og covid-19. Du finder mange emner i vores spørgsmål og svar længere nede på siden. Sidder du med spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, er du meget velkommen til at kontakte Diabetesrådgiverne.

Gå til spørgsmål og svar om diabetes og covid-19

Seneste nyheder om covid-19

Se alle nyheder om covid-19
Coronavaccine

Fra midt september kan alle med diabetes bestille tid til gratis covid-19-vaccination

05. september 2022

Spørgsmål og svar om diabetes og covid-19

  Spørgsmål og svar om diabetes og covid-19
 • Får jeg tredje stik tidligere, fordi jeg har diabetes?

  + -

  Tredje stik gives i forhold til, hvornår du fik andet stik. Du får det altså ikke tidligere, fordi du har diabetes.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler alle over 18 år at få tredje stik 4,5 måneder (140 dage) efter, de modtog andet stik.

  Du behøver ikke vente på en invitation i e-boks. Hvis der er gået 140 dage siden andet stik, kan du booke tid enten på www.vacciner.dk, ved egen læge eller på apoteket.

  Hvis du har haft covid-19 efter andet stik, skal du vente 1-3 måneder efter, du er blevet rask, med at få tredje stik.

  Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 • Hvis man bliver vaccineret, kan man så stadig blive smittet?

  + -

  Ja, både personer med og uden diabetes kan blive smittet med covid-19, selvom de er vaccineret. Det kaldes en gennembrudsinfektion, men risikoen for en gennembrudsinfektion er meget lavere end risikoen for at blive smittet, hvis man ikke er vaccineret.

 • Får personer med diabetes, der er vaccineret mod covid-19, et mildere sygdomsforløb?

  + -

  De fleste der er vaccinerede, og som alligevel bliver syge med covid-19 (gennembrudsinfektion), oplever et mildere forløb. Desværre har vi endnu ikke tal på, om det forholder sig anderledes for personer med diabetes.

 • Giver Omikron-varianten et mildere sygdomsforløb for personer med diabetes?

  + -

  Omikron-varianten ser på nuværende tidspunkt ud til generelt at give et mildere sygdomsforløb end tidligere covid-varianter. Desværre har vi endnu ikke tal for, om det forholder sig anderledes for personer med diabetes.

 • Er vaccinen sikker for personer med diabetes?

  + -

  I de studier, der har ført til godkendelse af vaccinerne, har man også testet personer med diabetes. Studierne har vist at vaccinerne effektivt beskytter mod covid-19, og at bivirkningerne er meget begrænsede, også for personer med diabetes. Du kan læse mere om de enkelte studier her:

  Videncenter for diabetes: Spørgsmål og svar covid-19-vacciner og diabetes

  Nyhed på diabetes.dk: Dokumentation - coronavaccine er sikker for personer med diabetes

 • Skal børn med type-1 diabetes vaccineres?

  + -

  Der er ingen særlige anbefalinger om, at børn med type 1-diabetes skal vaccineres mod covid-19. Børn med type 1-diabetes tilbydes vaccine på lige vilkår med andre børn.

  Fra den 26. november 2021 anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination af 5-11-årige, efter vaccinen fra Pfizer-BioNTech blev godkendt til børn fra 5-11 år af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Tidligere var den kun godkendt til børn over 12 år.

 • Bør jeg blive vaccineret mod influenza og pneumokokker?

  + -

  Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at endnu flere siger ja til tilbuddet om influenzavaccination i år. Alle med diabetes har ret til gratis influenzavaccination.

  Ligeledes har alle personer med diabetes mulighed for at få en gratis pneumokokvaccine.

  Læs mere om vaccination til voksne

 • Kan jeg være sikker på, at min blodsukkerregulering kan håndteres under en indlæggelse med covid-19?

  + -

  Diabetesforeningen har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvordan myndighederne sikrer sig, at personer med diabetes indlagt med covid-19 får en optimal diabetesbehandling.

  Daværende centerchef, Camilla Noelle Rathcke, svarede Diabetesforeningen, at man trygt kan lade sig indlægge med diabetes og at der også vil være fokus på blodsukkerregulering, når man er indlagt med covid-19.

  Camilla Noelle Rathcke svarer således i en mail den 7. april 2020 til Diabetesforeningen:

  ”Patienter indlagt med covid-19 behandles efter de gældende instrukser, herunder også hvorledes blodsukker skal håndteres. Patienterne indlægges med forankring i medicinsk regi med relevant stuegang fra medicinsk læge etc. – men naturligvis i isolerede rammer. Man skal ikke forestille sig, at alle normale instrukser sættes ud af kraft og evt. anden sygdom, patienten måtte have, ikke også håndteres samtidigt. Man kan således trygt lade sig indlægge og skal ikke være bekymret for, at der ikke også vil være fokus på ens blodsukkerregulering, som dog – som ved andre infektioner – kan være påvirket af infektionen. Det er farligere at blive hjemme med f.eks. et åndedrætsbesvær, der forværres, end at blive indlagt. ”

  Diabetesforeningen har følgende råd til dig, der indlægges:

  Pak en diabetestaske, hvis du skal indlægges og medbring følgende:

  • Din medicin, herunder insulin.
  • Dit sædvanlige udstyr til at måle blodsukker og til at tage insulin - dvs. fingerprikker og strips eller sensor og insulinpenne eller insulinpumpe.
  • En seddel, hvor du har skrevet, hvilken medicin og insulin, du tager og hvor meget cirka. Har du insulinpumpe, kan du skrive ned hvilke indstillinger, der er i din pumpe, og hvad din insulinfølsomhed normalt er.

  Når du er på sygehuset:

  • Gør personalet opmærksom på, at du har diabetes og om du får insulin. Få det skrevet ind i din journal.
  • Fortæl, at du gerne selv vil varetage din blodsukkerregulering, hvis det er muligt og det er det, du ønsker.
  • Henvis til din seddel over sædvanlig medicin- og insulindosis, hvis du skulle blive ude af stand til selv at varetage din blodsukkerregulering under indlæggelsen.

  Bemærk, som med anden sygdom, kan covid-19 betyde, at dit behov for insulin kan ændre sig væsentligt fra det, du plejer at have behov for.

 • Kan jeg få behandling mod covid-19?

  + -

  Hvis du bliver smittet med covid-19, og din læge vurderer, at du er i risiko for et alvorligt forløb, kan du måske tilbydes en tabletbehandling derhjemme.

  For at få tabletbehandlingen skal følgende kriterier være opfyldt:

  1.  Du skal have en positiv PCR-test for covid-19
  2. Du skal have symptomer på covid-19, der har varet i højst fem dage. Hvis du ikke har symptomer, eller dine symptomer har varet længere end fem dage, er du ikke i målgruppen for behandlingen.
  3. Du skal være i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. Du er i øget risiko, hvis du;
   - er 80 år eller ældre, uanset om du er vaccineret eller ej
   - er uvaccineret og er mellem 65 og 79 år
   - er uvaccineret og er mellem 18 og 64 år og i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 for eksempel på grund af sygdom.
   - er vaccineret og er under 80 år, men er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 for eksempel på grund af sygdom.

  Dårligt reguleret diabetes, kronisk nyresvigt, alvorlig kronisk leversygdom, alvorlig hjertesygdom og overvægt fremhæves blandt andet i Sundhedsstyrelsens materiale over faktorer, der kan give øget risiko for et alvorligt forløb.

  Læs mere om tabletbehandling for covid-19

 • Hvordan påvirker coronavirus mit barns diabetes?

  + -

  Børn med diabetes bliver efter alt at dømme ikke mere syge af corona, end andre børn. Som ved almindelig influenza og feber er det dog ekstra vigtigt at holde øje med dit barns blodsukker og passe på højt blodsukker og syreforgiftning (ketoner).

  De generelle råd til sygdom og feber hos børn med diabetes gælder også, hvis barnet bliver sygt med corona.

  Hvad skal jeg sige til mit barn om corona?
  Tal med dit barn om coronavirus, og lyt til barnets tanker og bekymringer. Børns vilkår har lavet en god side med råd til, hvordan du kan tale med dit barn om coronavirus.

 • Hvad er min risiko for smitte?

  + -

  På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på, at man lettere smittes med covid-19, når man har diabetes. Dette gælder alle typer diabetes. 

  Hvis man har insulinkrævende diabetes, er man dog i øget risiko for at få syreforgiftning, når man får feber, og man bør derfor tage særlige forholdsregler. 

 • Hvad siger den seneste forskning om diabetes og coronavirus?

  + -

  Videncenter for Diabetes har lavet en FAQ om forskningen inden for covid-19 og diabetes. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om forskning på coronavirus og diabetes inde på deres side.

  Gå til Videncenter for Diabetes FAQ om forskning

 • Er jeg i særlig risiko for at blive alvorligt syg af corona?

  + -

  I Sundhedsstyrelsen faglige grundlag fremgår det, hvem der er i risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

  Blandt andet er personer med diabetes uanset type, der er overvægtige, inkluderet i gruppen, hvor ”det er veldokumenteret, at der er en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb”:

  Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom.

  For personer med diabetes generelt, hvor ”det må antages, der er en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb”, hedder det:

  Dårligt reguleret diabetes med HbA1c > 70 mmol/mol, uanset diabetestype – især opmærksomhed ved samtidig svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom.

  Det fastslås i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, at børn med diabetes fortsat ikke er i øget risiko.

  Som ved influenza kan det være svært at styre sit blodsukker, når man har høj feber. Du skal derfor holde ekstra øje både med blodsukker og ketoner, hvis du bliver smittet med covid-19.

  Kilde: Sundhedsstyrelsen.

  Læs også Sundhedsstyrelsens faglige grundlag for personer i øget risiko

 • Er dødeligheden højere, hvis man har diabetes?

  + -

  Et stort svensk studie har undersøgt risikoen for personer med diabetes ved at få covid-19 sammenlignet med personer uden diabetes. Studiet, der omfatter omkring 44.000 personer med type 1-diabetes, cirka 400.000 personer med type 2-diabetes og en kontrolgruppe, der er fem gange så stor, er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

  Konklusionen er sammenfattende, at personer med type 2-diabetes har dobbelt så stor risiko som personer uden diabetes for både at blive indlagt, komme på intensiv og for at dø med covid-19.

  For personer med type 1-diabetes er risikoen for indlæggelse, intensiv behandling og død ved covid-19 også større, men den er ikke så stor, at det er statistisk signifikant. Desuden er det kun for personer med type 1-diabetes over 55 år, at der var en øget dødelighed.

  Læs nyhed om det svenske studie

1200X1200kasse2 Lag

Har du spørgsmål om diabetes og covid-19?

Diabetesrådgiverne sidder klar til at hjælpe - vi kan også hjælpe dig

Pil Læs Download2

Find mere information om corona

Find uddybende information om corona på myndighedernes fælles sider:

Coronasmitte.dk