MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesmedicin ser ud til at bremse Alzheimers sygdom

14. september 2017 Tilbage

Der er håb om, at GLP-1-analoger som for eksempel Victoza kan bremse udviklingen af demenssygdommen Alzheimers, viser dansk studie.

LISSABON Hjernen lever af sukker, og hvis sukkeromsætningen ikke fungerer særlig godt, bliver vi langsommere til at tænke og reagere – præcis, som hvis man har lavt eller alt for højt blodsukker. Det er muligvis også grunden til, at personer med især type 2-diabetes er i større risiko end andre for at komme til at lide af demenssygdomme som for eksempel Alzheimers sygdom.

Michael Gejl forsker i demenssygdomme og har netop præsenteret sit studie om Victozas virkning på Alzheimers sygdom.

Nu har danske forskere på Aarhus Universitetshospital, Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen med et lille studie påvist, at GLP-1-analogen Victoza, som flere og flere med type 2-diabetes får, bremser den dårlige udvikling i den del af hjernen, som er det første område af hjernen, som påvirkes, når man har type 2-diabetes.

- Det er et meget lille skridt. Vi har ikke kuren mod Alzheimers sygdom, men de her resultater giver håb om, at vi kan gøre fremskridt, siger læge, ph.d. Michael Gejl, Aarhus Universitetshospital, som præsenterede studiet på diabeteskonferencen EASD i Lissabon i dag.

Stabiliserede dårlig udvikling

I et halvt år fik en gruppe af med Alzheimers sygdom Victoza. Kontrolgruppen af patienter fik placebo, altså medicin uden nogen virkning. Ingen af deltagerne havde diabetes. I gruppen med placebo forsatte nedbrydningen af hjernens stofskifte med cirka otte procent i det halve år, studiet foregik.  I gruppen, der fik Victoza, stod nedbrydningen af hjernens stofskifte stille.

Personer med type 2-diabetes er i ekstra høj risiko for at komme til at lide af Alzheimers sygdom.

- Vi stabiliserede altså en dårlig udvikling, så den ikke fortsatte. Jo mindre sukkeromsætningen er, jo dårligere bliver vores kognitive evner, hvilket muligvis er en af mange grunde til, at personer med diabetes er hårdere ramt af demenssygdomme end andre. Sukkeromsætningen afspejler simpelthen hjernecellernes aktivitet, siger Michael Gejl.

Nedsat kognition ved forstadier til type 2-diabetes

Om EASD

Billede mangler

• EASD står for the European Association for the Study of Diabetes (den europæiske sammenslutning til forskning i diabetes).

 • Fra den 11.-15. september holdt EASD sin 53. årlige konference. Den fandt i år sted i Portugals hovedstad Lissabon.

 • Omkring 15.000 fra cirka 130 lande deltog. 

 • Der blev givet 1.266 præsentationer, enten mundtlige eller som posters.

 • Læs mere om EASD her

Det er områderne hippocampus og parahippocampus i hjernen, der synes at være de områder, som tidligt påvirkes ved diabetes. Det kan man se både i forhold til energiomsætning og hvor store områderne er. Jo mindre, jo dårligere funktion.

 -  Det, vi er lykkedes med, er at modellere en lille smule ved energiomsætningen ved hjælp af GLP-1 i det parahippocampale område af hjernen, siger Michael Gejl, som fortæller, at nedsat kognition og påvirkning af størrelsen samt energiomsætningen i netop hippocampus og parahippocampus allerede ses hos personer, der har forstadier til type 2- diabetes.

 -  Det vil være interessant at se, om de mange forskellige typer af lægemidler, der findes i dag, har forskellig indvirkning på patienternes kognitive evner. Vi har lov til at håbe på, at GLP-1-analoger har en god virkning på de diabetespatietner, der allerede får den medicin, men vi ved det ikke, siger Michael Gejl.

Michael Gejl modtog efter indstilling fra Diabetesforeningen sidste år en ung forskerpris fra den internationale diabetesforenings Europa-afdeling (International Diabetes Federation Europe).

Af Helen H. Heidemann hh@diabetes.dk

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes