MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Glem ikke folkesundhed i skolereform

09. marts 2017 Tilbage

Skolereformen har potentialet til at blive den vigtigste beslutning for folkesundheden i årtier. Men det kræver opbakning fra alle og viljen til at investere i nye former for samarbejde, hvis det skal lykkes, mener Diabetesforeningen.

Skolereformens ambitioner om 45 minutters bevægelse til alle skolebørn hver dag kan være et afgørende skridt til at knække diabeteskurven. Dansk forskning viser nemlig, at seks timers idræt om ugen halverer børnenes risiko for at få type 2-diabetes og forebygger overvægt.

Skolereformens ambitioner om mindst 45 minutters daglig bevægelse vil være guld værd for folkesundheden, mener Diabetesforeningen.

Derfor kan skolereformens rigtige ambitioner om mere bevægelse i skolen vise sig at få afgørende betydning for folkesundheden, mener Diabetesforeningen:

Vi må ikke slække på de gode intentioner om bevægelse i skolereformen, mener Henrik Nedergaard.

- Vores ambition er, at vi skal være det første land i den vestlige verden, der knækker diabeteskurven, og der kan skolereformen spille en rolle. Vi har ikke råd til at tage let på de fine ambitioner om mere fysisk aktivitet i skolen. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre det nødvendige for, at alle skoler tager udfordringerne alvorligt og når ambitionerne, siger administrerende direktør Henrik Nedergaard.

Han peger på, at antallet af danskere med en diabetesdiagnose er fordoblet på et årti, og stigningen ser ud til at fortsætte med uformindsket kraft, så i alt 600.000 danskere vil have diabetes i 2025. 80 procent af dem har type 2-diabetes.

- Derfor er skolereformen en unik mulighed for virkelig at slå et slag for fremtidens folkesundhed. Vi svigter vores børn, hvis vi giver op på ambitionerne, advarer Henrik Nedergaard.

Skolereform en unik mulighed

I dag går en række idræts- og skoleorganisationer ud med en kontant opfordring til, at ambitionerne om mere bevægelse i folkeskolen kræver bred opbakning fra ledelse, lærere og pædagoger samt ikke mindst elever og forældre. Samtidig understreges det, at kvaliteten i indsatsen er afgørende for succes.

Diabetesforeningen opfordrer undervisningsminister Merete Riisager (LA) til at sætte sig i spidsen for et yderligere tryk, der med støtte fra idrætslivet kan sikre, at skolereformens ambitioner opfyldes:

- Med al respekt er det simpelthen for vigtigt til at overlade til den enkelte lærer eller den enkelte skole. Vi skal have alle med på, at der skal være langt mere reel fysisk aktivitet i løbet af skoledagen. Vi står med en unik mulighed for at forebygge type 2-diabetes og overvægt i en skala, som vi ikke har råd til at tabe på gulvet, fordi det er svært, siger Henrik Nedergaard.

Undersøgelser fra blandt andet KORA viser, at over halvdelen af underviserne efterspørger mere viden om bevægelse, mens tal fra bl.a. Dansk Skoleidræt viser, at trods fremgang mange steder, så er der meget stor forskel fra kommune til kommune og fra skole til skole.

Diabetesforeningen mener, at undervisningsministeren bør indbyde alle relevante parter til drøftelser om hvordan, vi som samfund når i mål med skolereformens målsætning om bevægelse. 

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes