MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Konens vægt påvirker mandens diabetesrisiko

12. september 2017 Tilbage

Forskere fra Aarhus Universitet lægger op til mere opmærksomhed omkring ægtefællers indbyrdes diabetesrisiko og især mænd, hvis de er gift med en overvægtig kvinde.

LISSABON Overvægtige kan nu få endnu mere dårlig samvittighed, end de måske har i forvejen. En dansk opgørelse viser nemlig, at især mænd gift med overvægtige kvinder har en øget risiko for at få type 2-diabetes.

Det er velkendt, at ægtefæller påvirker hinanden med deres livsstil, herunder mad- og motionsvaner, men det er første gang, at det bliver påvist, at der er en kønsforskel, og at især kvinden - alene baseret på hendes Body Mass Index (BMI) - har betydning for, om manden udvikler diabetes eller ej.

Kvinden bestemmer?

Det samme gør sig ikke i ligeså stor grad gældende med modsat fortegn: En overvægtig mand har tilsyneladende ikke nogen særlig betydning for konens risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Kvindens vægt har stor indflydelse på mandens diabetesrisiko. Hvor meget han vejer, ser til gengæld ikke ud til at have samme betydning for hende.

- Mandens egen vægt og livsstil er stadig den afgørende faktor for, om han udvikler type 2-diabetes, men kvindens egen vægt ser ud til at spille en betydelig rolle for, om han faktisk får type 2-diabetes. Det kan måske skyldes, at det i højere grad er kvinden, der bestemmer, hvilken slags mad der spises i hjemmet, siger forskeren bag opgørelsen, Adam Hulman fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, der præsenterer sit fund på diabeteskonferencen EASD i morgen i Lissabon.

Adam Hulman, der er postrdoc ved Det Danske Diabetes Akademi, pointerer, at tallene, som opgørelsen er foretaget ud fra, ikke er danske, men fra England, og at samtlige deltagere er over 50 år.

Adam Hulman understreger, at mandens egen livsstil og vægt er mest udslagsgivende for mandens diabetesrisiko.

- Det kan godt vise sig at se anderledes ud i Danmark, fordi mænd i Danmark måske har større indflydelse på, hvad der bliver spist, og i yngre generationer kan der også vise sig et andet billede. Alligevel giver det her et vigtigt fingerpeg om, hvordan en ægtefælles vægt kan have betydning. Derfor kan det være en god idé at have opmærksomhed på ægtefæller til overvægtige og måske især på mænd gift med overvægtige kvinder. Det kunne være en risikomarkør for mænds risiko for at udvikle type 2-diabetes, siger Adam Hulman, som sammen med kolleger på Aarhus og Københavns Universitet skal i gang med at kortlægge, hvordan det ser ud i Danmark.

Risikoen stiger for hver ti kilo

I England blev omkring 7.000 mænd og kvinder over 50 år fulgt fra 1998-2015 i det store befolkningsstudie English Longitudinal Study of Ageing med fokus på aldring.

Forskerne fandt, at en mands risiko for at få type 2-diabetes steg med 14 procent, hver gang konens vægt steg med ti kilo - uagtet mandens eget BMI.

I det kommende studie med danske mænd og kvinder vil forskerne ikke se på overvægt, men på om type 2-diabetes hos én ægtefælle øger risikoen for, om den anden ægtefælle også udvikler type 2-diabetes.

-  Det er vigtigt, fordi de fleste familier er klar over, at hvis en forælder eller en søskende har type 2-diabetes, så er de selv i risiko for at udvikle sygdommen, men de færreste, også de praktiserende læger, er klar over, at man som ægtefælle faktisk også kan bidrage til sin mand eller kones risiko for at få type 2-diabetes, siger Adam Hulman.

Om EASD

Billede mangler

• EASD står for the European Association for the Study of Diabetes (den europæiske sammenslutning til forskning i diabetes).

 • Fra den 11.-15. september holdt EASD sin 53. årlige konference. Den fandt i år sted i Portugals hovedstad Lissabon.

 • Omkring 15.000 fra cirka 130 lande deltog. 

 • Der blev givet 1.266 præsentationer, enten mundtlige eller som posters.

 • Læs mere om EASD her

Af Helen H. Heidemann hh@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes