BLIV MEDLEM

Nye retningslinjer for patienter med hjerte-kar-sygdom

02. juli 2018 Tilbage

I de nye retningslinjer for behandlingen af type 2-diabetes er det især den såkaldte behandlingsalgoritme for patienter, der også har hjerte-kar-sygdom, som er ændret.

Hos patienter, der tidligere har haft f.eks. en blodprop i hjertet eller hjernen, anbefales det, at der overvejes behandling med en SGLT-2-hæmmer eller GLP-1-receptor agonist som tillæg til livsstilsændring og metformin.

Bevægelse hen mod nye medicintyper

Behandlingsalgoritmen anbefaler specifikt SGLT-2-hæmmeren empaglifozin (sælges under navne som Jardiance og Synjardia, der er et kombinationspræparat med metformin) og GLP-1-receptor agonisten liragulid (Victoza).

Troels Krarup Hansen.

Ændringen sker efter, at nye studier har vist, at dødeligheden blandt diabetespatienter med kendt hjerte-kar-sygdom sænkes betydeligt med netop de præparater, fortæller professor, dr.med., Troels Krarup Hansen, formand for Dansk Endokrinologisk Selskab (DES), der sammen med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) står bag de nye retningslinjer.

- Der har nok været en bevægelse hen imod at tilbyde de to medicintyper, efter at studierne blev offentliggjort, men nu bliver det klart, at det er anbefalingen. Vi håber, behandlerne vil følge de anbefalinger, som eksperterne er kommet med i vores nye guidelines, siger Troels Krarup Hansen.

Skal alle have den nye medicin?

Empagliflozin har vist sig at sænke hjerte- og diabetespatienters dødelighed med 38 procent. Liraglutid sænker dødeligheden med 22 procent ifølge studierne.

Om patienter med type 2-diabetes uden hjerte-kar-sygdom også ville have speciel gavn af de to medicinklasser i forhold til de andre behandlingsmuligheder, kan være nærliggende at forestille sig, men så vidt går de nye retningslinjer ikke.

- Det er vigtigt at understrege, at der foreløbigt ikke er store studier, der underbygger den formodning, siger Troels Krarup Hansen.

Om de to nye medicintyper

  • SGLT-2-hæmmere: Det særlige er, at man tisser sukker ud af urinen. Patienten mister samtidig kalorier og taber sig derved. Må ikke anvendes ved nyreproblemer.
  • GLP-1-analoger: Indeholder en ændret version af det naturligt forekommende hormon GLP-1. Gives som injektion. Øger betacellernes insulinproduktion og kroppens følsomhed for insulin. Forbedrer appetitreguleringen, hvilket fører til vægttab.

Af Helen H. Heidemann, hh@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes