MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Flere kronisk syge kalder på bedre forebyggelse

07. august 2019 Tilbage

En ny undersøgelse viser, at langt flere danskere end hidtil antaget har en kronisk sygdom. Det bør få politikerne til at gøre forebyggelse til en topprioritet, mener Diabetesforeningen.

5,3 procent af den voksne befolkning har type 2-diabetes. Det fremgår af den hidtil mest omfattende undersøgelse af befolkningens kroniske sygdomme, som forskere ved Aalborg Universitet har foretaget i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed. Den slår fast, at to ud af tre danskere lever med en kronisk sygdom, hvilket er dobbelt så mange som hidtil antaget.

Forebyggelse og folkesundhed bør være topprioritet for den nye regering, siger Ane Eggert Jackson.

Forebyggelse et fælles ansvar

Undersøgelsen har med baggrund i omfattende registre kortlagt befolkningens kroniske sygdomme som type 2-diabetes, astma, hjertekarsygdomme, gigt og forhøjet blodtryk. I alt er 199 typer af lidelser medtaget i undersøgelsen, hvilket har givet anledning til en diskussion om rimeligheden i at udnævne for eksempel forhøjet blodtryk til en decideret kronisk sygdom.

Men debatten om undersøgelsens præmisser må ikke skygge for de konsekvenser, der bør drages på baggrund af de nye tal, mener Diabetesforeningen:

- Kroniske sygdomme er allerede nu en stor byrde for mange danskere, men bliver det i endnu højere grad i fremtiden. Derfor bør bedre forebyggelse være en topprioritet for den nye regering. Vi skal gøre langt mere for at forebygge blandt andet type 2-diabetes, siger Diabetesforeningens politiske chef Ane Eggert Jackson med henvisning til, at danskernes levealder er stigende, og det alene forøger risikoen for kroniske sygdomme:

- Det er lykkeligt, at vi lever længere, men det giver os et endnu større ansvar for at passe på os selv og hinanden. Det gælder både for den enkelte, men i høj grad også for de vilkår, som samfundet giver os. Den sundhedspolitiske nøgle er bedre forebyggelse, siger Ane Eggert Jackson.

Kræver politisk vilje

De mest udbredte sygdomme

De ti hyppigste kroniske sygdomme hos 4,5 millioner danskere over 16 år ifølge undersøgelsen:

  • Forhøjet blodtryk: 23,3 %
  • Forhøjet kolesterol: 14,3 %
  • Depression: 10,0 %
  • Bronkitis: 9,2 %
  • Astma: 7,9 %
  • Type 2-diabetes: 5,3 %
  • KOL: 4,7 %
  • Slidgigt i knæ: 3,9 %
  • Knogleskørhed: 3,5 %
  • Mavesår: 3,5 %

Diabetesforeningen har flere gange sammen med partnere i blandt andet Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse foreslået en række initiativer, der kunne forbedre folkesundheden og medvirke til, at færre danskere får diagnosen type 2-diabetes. Blandt forslagene er kaloriemærkning af fast food, mere motion til børn i skolealderen og en afgiftspolitik, der konsekvent gør det usunde dyrere og det sunde billigere.

- Vi har masser af tiltag, som vi som samfund kan bruge til at forbedre folkesundheden og forebygge kronisk sygdom som type 2-diabetes i fremtiden. Det skal vi gøre i langt højere grad, og det håber vi, at den nye regering vil søge opbakning til i Folketinget. Det er i høj grad et spørgsmål om politisk vilje, siger Ane Eggert Jackson, der påpeger, at behandlingen af de mange kroniske lidelser formodes at sluge op til 80 procent af sundhedssystemets ressourcer:

- Det viser, at god forebyggelse også er god samfundsøkonomi, siger Ane Eggert Jackson.

Undersøgelsen, der placerer type 2-diabetes som den sjette hyppigste kroniske lidelse hos voksne danskere, omfatter 4,5 millioner danskere over 16 år. Jo ældre, man er, jo højere er risikoen for, at man har en eller flere kroniske sygdomme.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes